כניסה

עיצום כספי בסך 150,000 ₪ הוטל על מקבל מידע פנים שרכש מניות רדויזן לפני דיווח על מיזוגה עם חברת אוויה

‏14 ינואר, 2016

‏ד' שבט, תשע"ו

 

עיצום כספי בסך 150,000 ₪ הוטל על מקבל מידע פנים שרכש מניות רדויזן לפני דיווח על מיזוגה עם חברת אוויה.  במסגרת ההסדר הודה יוסף וולוסקי בשימוש במידע פנים שקיבל מחברו אשר קיבל המידע מרעייתו אשת פנים ברדויזן

מותב ועדת האכיפה המנהלית, בראשות השופטת בדימוס הגב' ברכה אופיר-תום, וחברי המותב עו"ד רוני טלמור וד"ר מאיר סוקולר, אישרו אתמול (ד'), 13 לינואר 2016, את הסדר האכיפה בין רשות ניירות ערך מצד אחד, ובין יוסף וולוסקי מצד שני.

במסגרת ההסדר הוטלו על וולוסקי עיצום כספי בסך 150,000 ש"ח ובנוסף עיצום כספי על תנאי באותו סכום.

פרשה זו החלה בחקירה פלילית על ידי מחלקת חקירות, מודיעין ובקרת מסחר של רשות ניירות ערך. לאחר סגירת התיק במישור הפלילי על ידי פרקליטות מחוז ת"א (מיסוי וכלכלה) הועבר התיק לבחינתו במישור המנהלי בהתאם לקבוע על פי חוק ניירות ערך. לאחר בדיקת התיק הוחלט להגיש כתב טענות מנהלי בגין הפרשה כנגד ארבעה משיבים ובכללם וולוסקי. על פי הסדר האכיפה הודה וולוסקי בכל העובדות ובביצוע הפרות של שימוש במידע פנים ברשלנות והסכים ליטול על עצמו אמצעי אכיפה כמפורט לעיל. ההליך המנהלי בפני וועדת האכיפה המנהלית, ממשיך כנגד יתר המשיבים.

תמצית העובדות שהיוו בסיס להסדר

חברת רדויזן בע"מ, הינה חברה ציבורית הנמנית על קבוצת רד בינת. מניותיה של החברה נסחרות בבורסה בתל אביב ובנאסד"ק בניו יורק. עיסוקה בעיצוב, פיתוח ושיווק מוצרים וטכנולוגיות בתחום התקשורת, קול, וידאו וכו'. בין אוגוסט 2011 ועד מרץ 2012 ניהלה החברה מו"מ עם חברת אוויה אינק לקראת מיזוג בין השתיים. במחצית הראשונה של חודש מרץ 2012 הבשיל המו"מ לכדי עסקת מיזוג. בתאריך 15.3.12 התפרסם דיווח מיידי אודות חתימת עסקת המיזוג. מתחילת חודש מרץ 2012 ועד לפרסום הדיווח המיידי היה המידע אודות המו"מ למיזוג החברות ואודות הבשלתו לכדי עסקה, מידע פנים. בתקופה זו קיבל וולוסקי מידידו מידע פנים, כאשר הידיד קבל מידע זה מרעייתו שעבדה באותה עת בחברת רדויזן והייתה אשת פנים בה. המשיב הודה כי סבר שהמידע שנמסר לידיו הינו מידע פנים ומקורו באיש פנים. בעקבות קבלת המידע רכש וולוסקי בימים 11-14.3.12 מניות רד ויזן בתמורה כספית של כ-300,000 ₪. לאחר פרסום המידע, ב-15.3.12, מכר וולוסקי ברווח חלק מהן באופן מיידי לאחר פרסום המידע, וחלק מהן מספר חודשים לאחר מכן.

החלטת ועדת האכיפה המנהלית

המותב קבע כי על אף שהרכישות שוולוסקי ביצע היו בהיקף לא מבוטל שכל מטרת ביצוען הינה הפקת רווחים לעצמו, עדיין אין להתעלם מן הנימוקים לקולא ובשל נימוקים אלה אישר ההסדר וקבע כי הוא במתחם הסבירות.

המותב קבל את עמדת הצדדים כי למרות שניתן לראות בכל רכישה בימי המסחר בהן פעל המשיב כהפרת שימוש במידע פנים נפרדת אזי מאחר והרכישות הינן פרי אותו אירוע אחד של מידע ובוצעו מספר ימים ברצף באותן נסיבות של שימוש במידע פנים, ניתן לראותן גם כאירוע אחד של שימוש במידע פנים ולכן אין לייחס משקל מכריע לחומרה למספר ההפרות שיוחס לוולוסקי בכתב הטענות ובהסדר, שלפיהם יוחסו לוולוסקי הפרות לפי מספר הרכישות שבצע.

המשיב שקל כשיקול לקולא גם את מעמדו של וולוסקי בשוק ההון והתחשב בכך שאינו נמנה על פעילי השוק ולא נשא במשרה כלשהי בחברה ציבורית, כן את ההודאה והבעת חרטה בשלב מוקדם של ההליכים וכן את מצבו הכלכלי. המותב גם התחשב ברמת הענישה שהשית בתיקי מידע פנים קודמים במישור המנהלי, שכללו עיצומים כספיים בגובה דומה לזה שהוטל בהסדר הנ"ל.

החלטת המותב פורסמה באתר האינטרנט של הרשות.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים