כניסה

כל מנהלי הקרנות בישראל אימצו את מתווה הרשות להגבלת תדירות העלאת דמי הניהול בקרן נאמנות

‏4 אפריל, 2016

‏כ"ה אדר ב, תשע"ו

 

כל מנהלי הקרנות בישראל אימצו את מתווה הרשות להגבלת תדירות העלאת דמי הניהול בקרן נאמנות

יו"ר הרשות, פרופ' שמואל האוזר: "זהו מהלך צרכני מובהק המאפשר גילוי נאות למשקיעים ותחרות אמיתית על ליבו של הצרכן להורדת דמי ניהול"

שינויים תכופים בשכר מנהלי הקרנות יוצרים אי וודאות בקרב ציבור המשקיעים ויועצי ההשקעות המייעצים להם, אשר במסגרת שיקולי ההשקעה שלהם שוקלים גם את גובה דמי הניהול הנגבים בקרן.

האפשרות לשינויים בשכר המנהל מאלצת את המשקיע, לעקוב באופן שוטף אחר שינויים אלו ולהגיב אליהם במידת הצורך, באופן שלעיתים מקצר את משך ההחזקה בקרן ומייצר אירוע מס שלא לצורך. שינויים אלו עלולים אף לפגוע בתדמית המוצר בעיני הציבור ובעיני היועצים בבנקים כהשקעה שאינה בהכרח מיועדת רק לטווח הקצר אלא גם ככזו המתאימה לטווח הבינוני והארוך.

מסיבה זו יוזמת הרשות תיקון חקיקה לפיו תוגבל התדירות שבה יתאפשר למנהל קרן להעלות את שכרו וכן לייצר וודאות לגבי המועדים בהם ניתן לשנות שכר באופן שמנהל קרן יהא רשאי להעלות את שכרו אחת לשנה, ביום 1 בינואר של כל שנה. ביחס לקרן חדשה הוצע לקבוע כי מנהל הקרן יוכל להעלות את שכרו לראשונה רק כעבור חצי שנה מיום הצעת יחידותיה לציבור לראשונה, ובכל מקרה רק ב-1 בינואר.

עד לעיגון הנושא בחקיקה ולאור חשיבותו של נושא זה לשמירה על עניינם של המשקיעים בקרנות הנאמנות, גיבשה הרשות מתווה אחיד לנטילת התחייבויות בנושא העלאת דמי ניהול, שביחס אליו תפרסם באופן שוטף נתונים באשר לאימוצו או אי אימוצו בידי מנהלי קרנות. על פי המתווה מתחייב מנהל קרן שלא להעלות את שכרו או את שיעור ההוספה בקרנות שבניהולו במהלכה של שנה קלנדרית.

לאחר פרסומו של המתווה, הודיעו כלל מנהלי הקרנות (19 גופים המנהלים כ-1,380 קרנות) על אימוצו הגורף של המתווה.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים