כניסה

הודעה משותפת של משרד האוצר ורשות ניירות ערך - יו"ר רשות ניירות ערך הגיש לשר האוצר את הדוח השנתי לשנת 2015 ואת דוח ההקלות ברגולציה

‏27 יוני, 2016

     ‏כ"א סיון, תשע"ו

הודעה משותפת של משרד האוצר ורשות ניירות ערך - יו"ר רשות ניירות ערך הגיש לשר האוצר  את הדוח השנתי לשנת 2015 ואת דוח ההקלות ברגולציה

שר האוצר, משה כחלון: "דו"ח ההקלות ברגולציה משקף את אחד מיעדיה המרכזיים של הממשלה – הפחתת הבירוקרטיה והרגולציה במשק הישראלי בכלל ובשוק ההון בפרט. לאחרונה אישרנו הקלות רגולטוריות משמעותיות לחברות טכנולוגיה, לחברות שרוצות להנפיק בבורסה ולחברות קטנות ובינוניות. בתקופה הקרובה נביא לאישור הכנסת הקלות נוספות בכדי ליצור תנאים אטרקטיביים עבור חברות שמעוניינות לגייס הון בבורסה ולפעול בישראל. שוק הון איתן ובורסה יעילה יכולים לשמש חלופה לאשראי הבנקאי המממן את המגזר העסקי, לתחרות על מקורות ההון, להורדת יוקר המחייה, לתעסוקה וצמיחה כלכלית וכן כחלופות השקעה אטרקטיביות"

יו"ר רשות ניירות ערך פרופ' שמואל האוזר: "כולנו חייבים לפעול לשינוי הסנטימנט השלילי לדינמיקה חיובית, פרו-צרכנית, פרו-יזמית ופרו-צמיחה כדי שחברות תרצינה לפעול בישראל ולגייס הון בבורסה, וכדי שמשקיעים ירצו להשקיע בחברות הללו. בנוסף, אנחנו מתכוונים להימנע משינויים רגולטוריים תכופים שמקשים על חברות לתכנן צעדיהן מראש, ולדאוג לוודאות רגולטורית בטווח הארוך". האוזר הודה לשר האוצר ולמנכ"ל משרד האוצר על העבודה המשותפת והתמיכה במהלך ההקלות.

יו"ר רשות ניירות ערך, פרופ' שמואל האוזר, הגיש הבוקר לשר האוצר, ח"כ משה כחלון, את הדוח השנתי של רשות ניירות ערך לשנת 2015. הדוח מציג פעילות ענפה של הרשות להגנה על המשקיעים, לפיתוח השוק המקומי ולהגברת אמון הציבור בשוק ההון. בנוסף, הגיש האוזר לכחלון את דוח ההקלות ברגולציה של רשות ניירות ערך המסכם את היוזמות, הצעדים וההקלות ברגולציה שביצעה הרשות בשנים האחרונות.

בסיכום שנת 2015, הדגיש האוזר בפני שר האוצר כחלון כי השנה הקודמת הייתה משמעותית בהשלמתה ובהוצאתה לפועל של התוכנית הרב שנתית של הרשות - "מפת הדרכים", וכי השנה החולפת עמדה בסימן הקלות ברגולציה ופיתוח שוק ההון. בשנת 2015 ובמחצית הראשונה של שנת 2016 השלימה הרשות שורה ארוכה של צעדים שנועדו להשיג את שני היעדים הללו. בנוסף, הציג האוזר בפני כחלון את תוכנית "עשרת הצעדים" המקודמת בימים אלה שנועדה להבטיח ששוק ההון הישראלי ימלא אחר ייעודו העיקרי כאפיק פיתוח וגיוס הון למשק הישראלי.

במקביל להגשת הדוח השנתי, הגיש יו"ר רשות ניירות ערך לשר האוצר את דוח ההקלות ברגולציה שיזם האוזר בתמיכת משרדי האוצר והמשפטים. מהלך הדה-רגולציה נועד ליצור רגולציה מאוזנת שבבסיסה הגנה על המשקיעים, עידוד תחרות, הורדת עלויות לגופים המפוקחים ויצירת סביבה עסקית הולמת ואטרקטיבית לחברות ציבוריות ולגופים מפוקחים אחרים.

שר האוצר משה כחלון אמר כי "דו"ח ההקלות ברגולציה משקף את אחד מיעדיה המרכזיים של הממשלה – הפחתת הבירוקרטיה והרגולציה במשק הישראלי בכלל ובשוק ההון בפרט. לאחרונה אישרנו הקלות רגולטוריות משמעותיות לחברות טכנולוגיה, לחברות שרוצות להנפיק בבורסה ולחברות קטנות ובינוניות. בתקופה הקרובה נביא לאישור הכנסת הקלות נוספות בכדי ליצור תנאים אטרקטיביים עבור חברות שמעוניינות לגייס הון בבורסה ולפעול בישראל. שוק הון איתן ובורסה יעילה יכולים לשמש חלופה לאשראי הבנקאי המממן את המגזר העסקי, לתחרות על מקורות ההון, להורדת יוקר המחייה, לתעסוקה וצמיחה כלכלית וכן כחלופות השקעה אטרקטיביות".

יו"ר רשות ניירות ערך, פרופ' שמואל האוזר, אמר כי "כולנו חייבים לפעול לשינוי הסנטימנט השלילי, לדינמיקה חיובית, פרו-צרכנית, פרו-יזמית ופרו-צמיחה כדי שחברות תרצינה לפעול בישראל ולגייס הון בבורסה, וכדי שמשקיעים ירצו להשקיע בחברות הללו. בנוסף, אנחנו מתכוונים להימנע משינויים רגולטוריים תכופים שמקשים על חברות לתכנן צעדיהן מראש, ולדאוג לוודאות רגולטורית בטווח הארוך. העדר ודאות רגולטורית ואווירה אנטי עסקית מבריחים את היזמים משוק ההון וזאת על אף היתרונות שהבורסה מציעה, לרבות, נזילות, אפשרות לגייס הון זול, ומוניטין שמקנה הנוכחות בבורסה". האוזר הוסיף כי "לאחר שסקרנו בשנים האחרונות מלפני ומלפנים את כל הוראות הרגולציה של הרשות ונועדנו עם כל הגורמים בשוק ההון, נקבעו הקלות רגולטוריות כבדות משקל בהיקף חסר תקדים שיחולו על חברות נסחרות. אנו מציגים היום את ההקלות שנקבעו הן בתחומי הפיקוח השונים ובהיבטים של דיווח, ממשל תאגידי, תשקיפים והליכי הנפקה; הקלות למתווכים הפיננסיים בשוק ההון ובכלל זה קרנות נאמנות, תעודות סל ויועצים; הקלות ושיפורים למשקיעים על ידי הקלת המסחר בשוק ההון וההשתתפות בו ופיתוח מוצרי השקעה משלימים ואטרקטיביים לציבור המשקיעים".

 יו"ר רשות ניירות ערך הגיש לשר האוצר  את הדוח השנתי לשנת 2015 ואת דוח ההקלות ברגולציה 

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים