כניסה

רשות ניירות ערך פועלת לביטול הצורך בהתייצבות פיזית של לקוח במעמד פתיחת החשבון המנוהל

‏11 אפריל, 2016

‏ג' ניסן, תשע"ו

הרשות יוזמת תיקון לצו איסור הלבנת הון הכולל הקלות משמעותיות בחובות זיהוי ואימות הלקוח בתחום ניהול התיקים

______

במסגרת הסרת החסמים למתן שירותי ניהול תיקי השקעות מקוונים, רשות ניירות ערך פועלת לביטול הצורך בהתייצבות פיזית של לקוח במעמד פתיחת החשבון המנוהל: רשות ניירות ערך פרסמה היום את טיוטת צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מנהל תיקים למניעת הלבנת הון ומימון טרור) (תיקון), התשע"ו-2016, וזאת לאחר שהתקבלו הערות ציבור לנוסח טיוטה קודמת שפורסמה במהלך אוקטובר 2015. טיוטת הצו כוללת הקלות משמעותיות בחובות זיהוי ואימות הלקוח המוטלות על מנהלי התיקים מכוח הצו.

הקלות אלה באות על רקע רמת הסיכון המופחתת בהיבט של הלבנת הון ומימון טרור בפעילות ניהול התיקים לעומת הפעילות של הגורמים הפיננסיים האחרים המוסדרים תחת משטר איסור הלבנת הון. רמת הסיכון המופחתת נגזרת ממתווה הפעילות הייחודי שבו פועל מנהל התיקים, המחויב לפעול בחשבונו של הלקוח בבנק או בחבר בורסה, על פי ייפוי כוח שקיבל ממנו. במילים אחרות, מנהל התיקים משמש כיום כרשת ביטחון נוספת ובקרה שנייה לאחר הבקרות שמבצע הבנק שחשבון הלקוח מנוהל אצלו.

כיום, אדם המעוניין לפתוח חשבון מנוהל נדרש להיפגש עם מנהל התיקים, וזאת לאור החובה לבצע הליך זיהוי פנים אל פנים של הלקוח וכן לאור הצורך בקבלת חתימתו המקורית על הצהרה בדבר קיומו של נהנה ובעל שליטה בחשבון. לאורך השנים הלינו מנהלי התיקים על הנטל הכרוך בעמידה בחובות הצו, ובפרט, כאמור, לנוכח הכפילות בזיהוי ואימות הלקוח על ידי הבנק קודם לפתיחת החשבון המנוהל אצל מנהל התיקים.

בימים אלה מקדמת רשות ניירות ערך מהלך רגולטורי מהפכני שיקל על ניהול תיקים ומתן ייעוץ השקעות באופן מקוון. על מנת להתגבר על הצורך בפגישה פנים אל פנים של הלקוח עם מנהל התיקים, בהתאם לדרישות צו איסור הלבנת הון, החליטה הרשות לפעול לתיקון הצו.

ההקלות המוצעות כוללות, בין היתר, מתן הקלות משמעותיות בפתיחת חשבון מנוהל בסיכון נמוך; מתן הקלות ביחס לאימות פרטי הזיהוי אצל יחידים ותאגידים, וכן ביטול החובה לקבלת הצהרת לקוח בחתימת מקור, אשר תאפשר התקשרות עם הלקוח באופן מקוון.​

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים