כניסה

הושלם מהלך קיצור תשקיפי תעודות הסל

‏14 מרץ, 2016

‏ד' אדר ב, תשע"ו

 

כחלק ממדיניות הרשות להקלת הרגולציה על שוק ההון מחד, ולשיפור נגישות המידע למשקיעים מאידך, יזמה הרשות מהלך שהוביל לקיצור משמעותי של הדיווחים השונים בתחום תעודות הסל מאלפי עמודים עמוסים במידע, לתשקיף של כמאה עמודים בלבד.

כך לדוגמא המידע אודות המדדים המשמשים נכסי מעקב לתעודות סל הועבר לטפסי דיווח אלקטרוניים. המעבר לדיווחים האלקטרוניים מאפשר דיווח חד פעמי של מרבית הנתונים, ללא צורך בהכללתם פעם אחר פעם בדוחות החברה.

לצד הפיתוחים המיחשוביים פעלה הרשות כבר בשנת 2014 לקדם מהלך הכולל, בין היתר, הקלות בהליכי הצעה לציבור, ואשר חל גם על תעודות סל המונפקות על פי תשקיף מדף. מטרת ההקלות הייתה לייעל ולפשט את הליך מתן ההיתר לתשקיף.

מעבר לפישוט וקיצור הדיווחים פעלה הרשות גם להקל על הליך אישור התשקיפים. בהתאם לכללים החדשים שקבעה הרשות פרסום הצעת מדף להרחבת סדרה של תעודה קיימת, לא תדרוש קבלת היתר נוסף. הקלה זו מתאפשרת, בין היתר, בשל רמת הגילוי הגבוהה הקיימת באופן שוטף בתעודות הסל הנסחרות בבורסה.

יו"ר רשות ניירות ערך, פרופ' שמואל האוזר, אמר: "קיצור התשקיף מאלפי עמודים לכמאה עמודים הוא מהלך חשוב שמשמש גם דוגמא לדרכה של הרשות הפועלת במרץ מחד להקל בנטל הרגולציה במקום בו הדבר מתאפשר ומאידך שומרת על עניינם של המשקיעים ומקפידה על גילוי נאות ואפקטיבי לציבור הרחב. אני מאמין כי צמצום היקף הדיווחים, ומיקוד המידע יקלו על הנגישות של המידע לציבור המשקיעים".

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים