כניסה

ביהמ"ש המחוזי בת"א קיבל את עמדת רשות ניירות ערך לפיה חברת פיירטרייד מפעילה בורסה ללא רישיון ולכן פעילותה אינה חוקית

‏5 מרץ, 2017

‏ח' אדר, תשע"ז

ביום חמישי האחרון, ה-2 במרץ 2017, ניתן פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו (המחלקה הכלכלית), כב' השופטת רות רונן, המקבל את עמדת רשות ניירות ערך ודוחה את עתירתה של חברת ג.ג. פיירטרייד בע"מ. בית המשפט קיבל את כל טענותיה של הרשות ולא התערב בקביעת הרשות כי פיירטרייד מפעילה בורסה ללא רישיון.

פיירטרייד היא חברה המנהלת מזה כמה חודשים פלטפורמת מסחר באופציות בינאריות המאפשרת ללקוחות לקנות ולמכור אופציות בינאריות בינם לבין עצמם. לאחר בדיקת פעילותה קבעה הרשות כי פיירטייד מנהלת למעשה בורסה לניירות ערך ללא רישיון, ודרשה ממנה להפסיק את פעילותה המפרה.

ביום 11 בינואר 2017 עתרה החברה לבית המשפט כנגד החלטת הרשות להורות לה להפסיק את פעילותה. החברה קיבלה צו ביניים, המשהה את תוקפה של החלטת הרשות עד להחלטה בעתירה.

בתגובתה לעתירה טענה הרשות כי המערכת המופעלת על ידי פיירטרייד מקיימת את יסודותיה המהותיים של בורסה. הרשות גם הבהירה את הבעייתיות הנובעת ממסחר באופציות בינאריות,  והזכירה כי היא לא התירה לחברות בעלות רישיון זירה לסחור באופציות בינאריות בין היתר כיוון שמדובר במכשיר פיננסי הדומה במהותו למשחק הימורים. הרשות גם טענה כי ספק גדול אם הפלטפורמה של פיירטרייד פותרת את כל אותן בעיות שהובילו את הרשות לאסור על הצעת האופציות הבינאריות על ידי זירות סוחר.

המחלוקת בין הרשות לבין פיירטרייד התמקדה בפירוש המונח "ניר ערך" שמהווה חלק מהגדרת המונח "בורסה" בחוק. בית המשפט קיבל בהקשר זה את עמדת הרשות והבהיר כי ההגדרה הרלבנטית של "ניירות ערך" בחוק עמומה, וכי לאור תכלית החוק ההגדרה חלה גם על מכשירים פיננסים נגזרים, ובכללם אופציות בינאריות ומכשירים פיננסים, הנגזרים מנכסי בסיס שאינם נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב. בית המשפט קיבל את עמדת הרשות כי פיירטרייד מנהלת בורסה לניירות ערך ללא רישיון, ובנוסף דחה טענות פיירטרייד לאכיפה בררנית ולפגיעה בזכות השימוע.

בהקשר זה השופטת רונן קבעה כי פרשנות ההגדרה הרלבנטית למונח "ניירות ערך" בחוק "צריכה להביא בחשבון את העובדה שמסחר בנגזרים בכלל ובאופציות בינאריות בפרט, הוא מסחר שעלול לחשוף את הסוחרים בו לסיכונים שהם לא בהכרח מודעים להם. מסחר כזה מעורר חששות בדבר הבטחת כספי הסוחרים, כללי מסחר הוגנים, מידע מלא שזמין באופן שוויוני אודות כללי המסחר, אודות תמחור המכשירים הנסחרים ועוד. כדי לצמצם את הסיכונים הללו, נדרשת אסדרה רגולטורית של המסחר הזה...". בהתייחס לסמכויות הרשות קבע בית המשפט כי "לאור פרשנות חוק ניירות ערך כפי שהיא נקבעה בפסק דין זה, פעילות העותרת ללא רישיון לניהול בורסה הינה פעילות אסורה. לכן, הרשות מוסמכת לפעול לסגירת פעילות זו שאינה בהתאם לחוק".

 

יודגש כי הוראת הרשות לחברת פיירטרייד היא חלק מפעילות הרשות למיגור תופעת פעילות שיווק אופציות בינאריות, כאשר לפני כשנה, אסרה על זירות סוחר להציע ללקוחות ישראלים לרכוש אופציות בינאריות. לאחרונה, פנה יו"ר הרשות, פרופ' שמואל האוזר, ליועץ המשפטי לממשלה ולשרת המשפטים בבקשה להרחיב את סמכות הרשות לפעול כנגד זירות המציעות אופציות בינאריות ללקוחות מחוץ לישראל ולפני כשבועיים פורסמה הצעה לתיקון חוק ניירות ערך בנושא.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים