כניסה

יו"ר רשות ניירות ערך הגישה לשר האוצר את דוח פעילות הרשות לשנת 2017

27/8/2018

‏י"ד תמוז, תשע"ח

שר האוצר, משה כחלון בירך את יו"ר רשות ניירות ערך ענת גואטה ואמר: "העשייה המשותפת של משרד האוצר ורשות ניירות ערך למען ההגנה על המשקיעים והמשך פיתוח ושכלול הבורסה בישראל ממשיכה להראות תוצאות בשטח. בשנה החולפת המשכנו להסיר חסמים, בירוקרטיה ורגולציה שהכבידו על השוק והחברות במטרה להגדיל את מחזורי המסחר ולהפוך את שוק ההון הישראלי לתחרותי ואטרקטיבי יותר. בנוסף, התזכיר שהפצנו במטרה להקמת בורסה ייעודית לחברות קטנות ובינוניות יפתח אפיקי השקעה חדשים ויגביר את המעורבות של סקטורים נוספים וחשובים לא פחות בשוק ההון הישראלי. אני בטוח שמגמת ההתאוששות של שוק ההון תימשך גם בשנים הבאות ותחזיר את הבורסה בישראל למקומה הטבעי כאפיק השקעה המוביל והאטרקטיבי ביותר״.

יו"ר רשות ניירות ערך, ענת גואטה: "לשוק הון מפותח תרומה משמעותית לכלכלת ישראל ולאזרחיה. לכן יש להציב את פיתוח שוק ההון הישראלי כיעד לאומי עם תכנית סדורה המשותפת לכלל הרגולטורים והמערכת הפיננסית בכללותה, מתוך אינטרס לאומי ארוך טווח. בראייתי, שוק ההון הישראלי צריך ויכול לשמש כמרכז פיננסי בינלאומי לחברות ישראליות וזרות,  והבורסה בתל אביב יכולה להיות טרמינל בינלאומי משוכלל, יעיל, אטרקטיבי, גמיש וחדשני. בראייתי, אפשר וצריך לייצר לחברות ישראליות מסלול המראה ידידותי שיעודד אותן לצמוח בישראל ולהיסחר בישראל, וגם יאפשר להן בעתיד לצאת ולכבוש את שווקי העולם, מבלי לאבד את הזיקה לישראל".

יו"ר רשות ניירות ערך, גב' ענת גואטה, הגישה לשר האוצר, ח"כ משה כחלון, את הדוח השנתי של רשות ניירות ערך לשנת 2017. הדוח מציג את פעילותה הענפה של הרשות בתחום הגנת המשקיעים, האכיפה, קידום החקיקה, ופיתוח השוק, והגברת אמון הציבור בשוק ההון.

גואטה הדגישה במיוחד את המהלכים המשמעותיים ביותר בהם הרשות עסקה בשנת 2017, דוגמת המהלך האסטרטגי בעניין שינוי מבנה הבעלות על הבורסה שיהפוך אותה לתאגיד למטרות רווח, כמקובל בכל מדינות העולם המפותחות. שינוי מבנה הבעלות נועד להפחית את ניגודי העניינים בבורסה, ולהגביר את האטרקטיביות של הבורסה ובכך לתרום לשגשוג כלכלת ישראל. החקיקה בהקשר זה התקבלה בכנסת בשנת 2017, ויישום המהלך נמצא בעיצומו בימים אלה.

מהלך משמעותי נוסף אותו הדגישה יו"ר הרשות היה השלמת תיקון החקיקה החשוב שנועד להתמודד עם "תעשיית" האופציות הבינאריות, אשר גרמה לנזק פיננסי לאזרחים רבים ברחבי העולם, ולנזק תדמיתי אדיר למדינת ישראל.

בשנת 2017 הרשות גם השלימה בתיאום עם השוק את חקיקת המהלך המשמעותי להפיכת תעודות הסל לקרנות נאמנות מסוג "קרן סל", הכוללות חובת עשיית שוק ואפשרות לקביעה של רצועת ביטחון מפני טעויות עקיבה בשיעור מוגבל. הרפורמה מהווה בשורה צרכנית שתעניק לציבור המשקיעים מוצר טוב יותר, שקוף ובטוח יותר וכן תסייע בפיתוח שוק ההון ותגביר את אמון הציבור בו.

יו"ר הרשות גם הציגה לשר את מסקנותיהן של שתי וועדות בהן עסקה הרשות באופן אינטנסיבי בשנת 2017 – האחת, ועדה פנימית לבחינת האסדרה של הנפקת מטבעות קריפטוגרפים (ICOs) ) שבחנה את ההשלכות של חידושי תעשייה זו ופרסמה דוח ביניים מקיף בחודש מרץ 2018; והשנייה, הוועדה הבין-משרדית לבחינת הקמתה של בורסה ייעודית לחברות קטנות ובינוניות, אשר בעקבות המלצותיה הוגש תזכיר חוק בשבוע שעבר.

יו"ר הרשות גם הדגישה את פעילות האכיפה של הרשות בשנת 2017 והציגה את החקירות המשמעותיות שנוהלו (דוגמת פרשת "בזק"), וגזרי דין משמעותיים (דוגמת גזר הדין בפרשת "פסגות"), להן תרומה מכרעת ליצירת הרתעה ומשמעת שוק, ולחיזוק אמון הציבור בשוק ההון.

יו"ר הרשות הוסיפה כי ניכרת התאוששות מסוימת בשוק ההון בשנת 2017 במישור של מספר ההנפקות הראשונות (IPO's) ) ומחזורי המסחר, וציינה כי הנכונות של חברות לגייס הון וחוב בבורסה והשיפור במחזורי המסחר הם סימנים חיוביים. יו"ר הרשות הביעה ציפייה כי למגמה זו תהיה המשכיות גם בשנת 2018.

יו"ר הרשות התייחסה גם לפעילות הרשות בשנים הקרובות ואמרה "בשנים הקרובות בכוונתי להוביל מהלכים שיאפשרו לשוק ההון הישראלי להיות שוק הון אטרקטיבי, מתקדם ותחרותי עבור מנפיקים ומשקיעים. לשם כך, ובין היתר, בכוונתי לפעול להסרת חסמים ולהתאמת רגולציה; לאמץ תפיסת רגולציה גלובלית; לפעול להשקת מוצרי השקעה חדשים; לשלב חדשנות, עכשוויות, ואמצעים טכנולוגיים בעבודת הרשות ובעבודת הגופים המפוקחים; ולהוביל מדיניות אכיפה פרופורציונלית".

יו"ר הרשות ציינה כי היא מודה לפרופ' שמואל האוזר, קודמה בתפקיד, שהוביל את הרשות להישגים בשנים בהן כיהן כיושב הראש, ובכלל זה גם בשנת 2017, שנת הדוח.

קישור לדוח המלא

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים