כניסה

הודעה משותפת לרשות ניירות ערך ולמשטרת ישראל (אח"מ)

‏20 פברואר, 2018

‏ה' אדר, תשע"ח

נוכח ראיות שמצאה רשות ניירות ערך במסגרת פרשת בזק, אשר העלו חשדות לביצוע עבירות נוספות, נפתחה ביום ראשון, ה-18.2.2018, חקירה גלויה משותפת של חוקרי רשות ניירות ערך והיחידה למאבק בפשיעה הכלכלית בלהב 433, במסגרתה נעצרו מספר חשודים בהם נושאי משרה בכירה בקבוצת בזק, בחשד לעבירות מתחום טוהר המידות והשחיתות הציבורית.

החקירה הגלויה בתיק בזק החלה במהלך חודש יוני 2017 לאחר חקירה סמויה של מחלקת חקירות, מודיעין ובקרת מסחר של רשות ניירות ערך. במהלך החקירה נבדק חשד לביצוע עבירות פליליות ובכלל זה עבירות דיווח, קבלת דבר במרמה, מרמה והפרת אמונים בתאגיד ועבירות שיבוש מהלכי משפט.

במסגרת חקירה סבוכה זו, נחקרו מספר פרשיות הנוגעות להתנהלות חשודה של גורמים בכירים בחברות בזק, יס וחלל וכן של מספר עובדי מדינה הקשורים מתוקף תפקידם בממשקי עבודה מול חברת בזק. בתוך כך, חקירה חדשה זו, הינה הסתעפות נוספת בתיק בזק כתוצאה מראיות שעלו במסגרת חקירת הרשות.

במסגרת החקירה הצטברו חשדות ביחס לעבירות מתחום טוהר המידות, המרמה, חוק איסור הלבנת הון וחוק ניירות ערך, אשר התבצעו לאורך זמן, בתכיפות ובשיטתיות במסגרת מערכות יחסים שהתקיימו בין נושאי משרה בקבוצת בזק לבין עובדי ציבור ומקורביהם וכן חשודים נוספים.

עוד עולה מחומר הראיות החשד כי מספר מן החשודים המעורבים פעלו באופן בוטה על מנת לשבש הליכי חקירה ולהקשות על מלאכת איסוף הראיות בחקירה.

בתום חקירה סמויה ומאומצת נעצרו ביום א', ה-18.2.2018, והובאו לחקירה משותפת במשרדי להב 433 וברשות ניירות ערך החשודים הבאים:

1. שאול אלוביץ – כיהן במהלך התקופה הרלוונטית לחקירה כיו"ר דירקטוריון ובעל השליטה בחברת בזק, כיו"ר דירקטוריון חברת יס וכן כנושא משרה בחברות ציבוריות ופרטיות נוספות. מעצרו הוארך עד ליום חמישי, ה-22.2.2018.

2. איריס אלוביץ – רעייתו של שאול אלוביץ. מעצרה הוארך עד ליום חמישי, ה-22.2.2018.

3. אור אלוביץ – בנו של שאול אלוביץ אשר כיהן במועדים הרלוונטיים לחקירה כדירקטור בחברות בזק ויס וכן כנושא משרה בחברות נוספות הקשורות לאשכול החברות שנמצאו בשליטת אביו במהלך התקופה הרלוונטית. מעצרו הוארך עד ליום חמישי, ה-22.2.2018.

4. ניר חפץ – שימש בתקופה הרלוונטית כיועץ תקשורת. מעצרו הוארך עד ליום חמישי, ה-22.2.2018.

5. שלמה פילבר – כיהן בתקופה הרלוונטית כמנכ"ל משרד התקשורת, מושעה מתפקידו מאז יולי 2017. מעצרו הוארך עד ליום חמישי, ה-22.2.2018.

6. סטלה הנדלר – כיהנה כמנכ"לית בזק במהלך התקופה הרלוונטית לחקירה. מעצרה הוארך עד ליום רביעי, ה-21.2.2018.

7. עמיקם שורר – כיהן כמנהל הפיתוח העסקי ונושא משרה בכירה בקבוצת בזק במהלך התקופה הרלוונטית. מעצרו הוארך עד ליום רביעי, ה-21.2.2018.

בנוסף, נחקרו ברשות ניירות ערך ובלהב 433 במשותף שורה של עדים נוספים, עובדי ציבור בעבר ובהווה, אנשי תקשורת וגורמים מן המגזר הפרטי והעסקי.

החקירה המשותפת נמצאת בעיצומה ומתנהלת בליווי פרקליטת מחוז תל אביב מיסוי וכלכלה ובהנחייתם של פרקליט המדינה והיועץ המשפטי לממשלה.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים