כניסה

רשות ניירות ערך פרסמה את דוח תעשיית ניהול התיקים בישראל לשנת 2018

‏29 אפריל, 2019

‏כ"ד ניסן, תשע"ט

הודעה לעיתונות

רשות ניירות ערך פרסמה את דוח תעשיית

ניהול התיקים בישראל לשנת 2018

 

רשות ניירות ערך פרסמה היום (29.4.2019) את הדוח השנתי אודות תחום ניהול תיקי השקעות בישראל לשנת 2018. נכון לתאריך 31 בדצמבר 2018, בענף ניהול התיקים פעלו 124 חברות בעלות רישיון אשר סיפקו שירות ניהול תיקים עבור למעלה מ – 80,000 לקוחות. נתונים אלו דומים לנתונים שעלו בדוח אשתקד. שווי הנכסים המנוהלים על ידי כלל החברות נאמד בכ – 271.3 מיליארד ₪, כאשר כ – 106 מיליארד ₪ מיוחסים לנכסים המנוהלים עבור לקוחות מוסדיים (קרנות פנסיה, קרנות נאמנות וקופות גמל).

מהדוח עולה כי מספר תיקי קרנות הנאמנות ושיעור ההחזקה בקרנות נאמנות עלה באופן משמעותי ביחס לשנים קודמות. כ - 50% מהתיקים המנוהלים עבור לקוחות שאינם לקוחות מוסדיים הם תיקי קרנות נאמנות. נתון זה מעיד על שינוי משמעותי ביחס לשנה שעברה. בשנת 2017 נמצא כי בין 60%-40% מנוהלים לטובת התיקים שאינם תיקי קרנות. הסיבה לשינוי המשמעותי היא הרפורמה בתעודות הסל (תיקון 28) אשר בעקבותיה הומרו תעודות הסל לקרנות נאמנות. 

שווי הנכסים בענף ניהול התיקים ירד בכ-15 מיליארד ₪ ביחס לסוף שנת 2017. הסיבה המרכזית לכך היא ירידות השערים החדות שחוו השווקים ברבעון האחרון של שנת 2018.

מניתוח מבנה ההכנסות של החברה, נמצא כי לכ - 75% מחברות ניהול התיקים אין הכנסות מהחזרי עמלות, וזאת לעומת כ – 66% מהחברות להן לא היו הכנסות מהחזרי עמלות נכון לשנת 2017. נתון זה משקף את המשך המגמה בשנים האחרונות של צמצום הכנסות חברות ניהול התיקים מהחזר עמלות ביחס לדמי ניהול הנגבים מלקוחות ענף ניהול התיקים.

על פי הנתונים, 11 חברות מנהלות שווי נכסים של למעלה מ – 5 מיליארד ₪ ולמעלה מ – 1,000 לקוחות מנוהלים. שש חברות מנהלות נכסים בשווי הנמוך מחמישה מיליארד ₪ וגם למעלה                 מ – 1,000 לקוחות מנוהלים.

לצפייה בדוח המלא המופיע באתר הרשות לחץ כאן.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים