כניסה

"ניהול תיקים 2.0" – עידן חדש של ניהול תיקים יוצא לדרך

‏2 אפריל, 2019

‏כ"ו אדר ב, תשע"ט

הודעה לעיתונות

 

"ניהול תיקים 2.0" – עידן חדש של ניהול תיקים

 

יו"ר רשות ניירות ערך, ענת גואטה: "ניהול תיקים דור 2.0 צפוי להוביל למהפכה בתחום ניהול ההשקעות. הרשות מניחה תשתית לבניית שוק הון ציבורי טכנולוגי, מתקדם וחדשני, המעניק ערך מוסף לציבור המשקיעים ולחברות. המהלך עשוי להוות זריקת מרץ לתחומי ניהול התיקים וקרנות הנאמנות שבפיקוח הרשות, וכתוצאה מכך גם לעידוד שוק ההון הציבורי בישראל".

 

רשות ניירות ערך פרסמה "קול קורא –ניהול תיקים 2.0" המציע מודל ליצירת שירות חדש לציבור המשקיעים, שיאפשר ניהול תיקים באמצעות פלטפורמה דיגיטאלית ייעודית, אשר תתאפשר למשקיע באמצעות הטלפון החכם או המחשב בלבד. השירות החדש יאפשר למנהלי תיקים לנהל תיקי השקעות ללקוחותיהם באמצעות קרן נאמנות ייעודית, על כל יתרונותיה, לרבות סוגיית המיסוי.

במסגרת היוזמה אשר מבוססת על הסדרה קיימת לניהול התיקים באמצעים טכנולוגיים, מציעה הרשות מתכונת לניהול תיקים על פלטפורמה של קרן נאמנות ייעודית, באופן שיאפשר ללקוח חסכון בפטור מתשלום עמלות עסקה ואי תשלום מס רווח הון בעת תחלופת נכסים פנימית בתיק ההשקעות שלו. היתרון בכך הוא שחבות בתשלום מס רווח הון תיווצר רק כאשר הלקוח ייתן הוראה להעביר כספים מהתיק המנוהל לחשבון העו"ש שלו.

בנוסף, במסגרת השירות יוכל הלקוח לעקוב באופן דיגיטאלי אחר ביצועי התיק שלו ולצפות בפירוט ניירות הערך המרכיבים אותו. בכך, תגדל מעורבות הלקוח ותתאפשר חווית ניהול תיק השקעות "אישי", למרות שבפועל התיק ינוהל באמצעות קרן נאמנות.

ההסדרה המוצעת תאפשר להפיץ את השירות במגוון ערוצי הפצה, מסורתיים ודיגיטאליים, להשוות תשואות בין תיקים מנוהלים, להוזיל עלויות עסקה ומיסוי למשקיע,  להנגיש את השירות לכל משקיע, ללא מגבלת השקעה מינימלית, ולייעל את ניהול התיקים לחברות.

המהלך מתכתב עם התכנית האסטרטגית שהציגה הרשות לקידום חדשנות טכנולוגית בשוק ההון, להנגשה, לייעול ולהוזלת עלויות של שירותים פיננסיים בשוק הון מתקדם ומשוכלל.

 

שירות ניהול התיקים המוצע כיום לציבור מבוסס על ניהול תיק ההשקעות בחשבון הלקוח. התרגום של ניהול התיק לפעילות בניירות ערך בחשבון הלקוח גורר תשלום עמלות עסקה גבוהות עבור קניית ניירות הערך ומכירתם, תשלום מס רווח הון בעת מכירה של כל נייר ערך בחשבון הלקוח ונטל תפעולי על החברה מנהלת התיקים. למרות שבפועל החברה מנהלת במקרים רבים את תיק ההשקעות של לקוחותיה המשויכים לאותו פרופיל סיכון במרוכז, היא נדרשת לבצע את הפעילות במפוצל בכל אחד מחשבונות לקוחותיה. שיטה זו מאלצת את החברות לניהול תיקים לקבוע רף כניסה מינימאלי לצורך קבלת השירות. כמו כן, מאחר שתמהיל ההשקעות של הלקוחות ופרופילי הסיכון שלהם בחברות ניהול התיקים השונות אינם זהים, כיום אין אפשרות לבצע השוואה בין ביצועי מנהלי התיקים.

 

היוזמה ל"ניהול תיקים 2.0" נועדה לתת מענה לסוגיות הללו. ניהול התיק על גבי פלטפורמה של קרן נאמנות יאפשר ללקוח להצטרף לשירות ללא מגבלת סכום מינימלי. בנוסף, הלקוח יוכל ליהנות מיתרונות לגודל, בדגש על פיזור ומגוון השקעות, תוך הוזלת עלויות. 

 

ההצטרפות לשירות תתאפשר באמצעות הפלטפורמה המבוססת על רשת האינטרנט בלבד. הליך ההצטרפות יכלול מילוי שאלון בירור צרכים באופן מקוון. תהליך זה נועד לסווג את פרופיל הסיכון של הלקוח לארבעה פרופילים: "סיכון נמוך", "סיכון בינוני", "סיכון בינוני-גבוה" ו"סיכון גבוה". חברת ניהול התיקים תנהל קרן ייעודית בעלת מדיניות השקעות "גמישה", עבור כל לקוחות השירות המסווגים לאותו פרופיל. בהתאם, תיקבע מגבלת החשיפה המרבית למניות של הקרן הייעודית שבאמצעותה ינוהל התיק (פרופיל חשיפה למניות 1,2,3 ו- 4, בהתאמה).

 

המודל גם יאפשר לחברות פינטק להעמיד תשתיות תומכות לחברות ולציבור הרחב לצורך מתן השירותים והשוואת ביצועי התיקים שבניהול החברות השונות.

 

קרן הנאמנות הייעודית תנוהל במסגרת הסדר אירוח ("הוסטינג") של מנהל התיקים אצל מנהל קרן. כדי להבטיח שהקרן תיוחד ללקוחות ניהול התיקים 2.0 בלבד, תיגבה מלקוחות שאינם נמנים על השירות  הוספה בשיעור 10%.

כמו כן, הדבר יאפשר למנהל התיקים לנהל את תיק ההשקעות במרוכז, ללא צורך לבצע הקצאה פרטנית לכל אחד מחשבונות לקוחותיו.

בגין הקרן הייעודית, אשר מוחזקת בתיק מנוהל, מנהל הקרן יהיה פטור מתשלום עמלת הפצה לבנק ובכך תתאפשר הצעת השירות בדמי ניהול הזולים ב- 0.35% לשנה לעומת קרן מקבילה, אשר מוצעת לציבור הרחב.

 

לחץ לקריאת "קול קורא – ניהול תיקים 2.0".

הערות הציבור יתקבלו עד ליום 2.5.19. לאחר מועד זה, צפויה הרשות להפיץ את ההוראה אשר תקבע את הכללים, שיאפשרו השוואת תשואות בין תיקים אשר מנוהלים בידי מנהלי תיקים שונים במתכונת ניהול תיקים 2.0.​

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים