כניסה

הוועדה לבחינה ואסדרה של הנפקת מטבעות קריפטוגרפיים הגישה את הדו"ח הסופי ליו"ר רשות ניירות ערך

‏6 מרץ, 2019

‏כ"ט אדר א, תשע"ט

הוועדה ממליצה, בין היתר, להטיל דרישות גילוי מכוח חוק ניירות ערך על הנפקת נכסים קריפטוגרפיים שמהווים ניירות ערך; לשקול יצירת תשתית להקמת פלטפורמה ייעודית למסחר בנכסים קריפטוגרפיים; ולבחון החלת מודל בעל מאפיינים דומים למודל מימון ההמונים (Crowd Funding) עבור הנפקת נכסים קריפטוגרפיים

הוועדה לבחינה ואסדרה של הנפקת מטבעות קריפטוגרפיים הגישה היום (06.03.2019) את הדו"ח הסופי של פעילותה ליו"ר רשות ניירות ערך, ענת גואטה. הוועדה הוקמה בחודש אוגוסט 2017 לצורך בחינת אסדרה של הנפקות מטבעות קריפטוגרפיים מבוזרים לציבור.[1] תפקידה העיקרי של הוועדה היה לבחון את תחולת חוק ניירות ערך על הצעות והנפקות לציבור בישראל, המבוססות על רישום מבוזר (Distributed Ledger) והמסחר בהן. הוועדה התבקשה ללמוד ולאפיין מיזמים אלה, להכין סקירה השוואתית של הדין במדינות שונות בעולם ולהמליץ על מתווה מדיניות רגולטורית, בתחומים הנוגעים לדיני ניירות ערך. זאת, תוך חתירה לאיזון בין הצורך לעידוד חדשנות טכנולוגית לבין החובה לשמירה על עניינם של ציבור המשקיעים. בראשות הוועדה עמדו הכלכלנית הראשית של הרשות, ד"ר גתית גור-גרשגורן, ומנהל מחלקת תאגידים ברשות, עו"ד מוטי ימין (לשעבר).

בחודש מרץ 2018 פרסמה הוועדה את דו"ח ביניים להערות הציבור. מאז פרסומו, דנה הוועדה בהערות שהתקבלו וערכה סבב פגישות נוסף עם גורמים פעילים בתעשייה ובאקדמיה לצורך ליבון הסוגיות שעלו. זאת, במקביל למעקב שוטף אחר המגמות וההתפתחויות בתחום ובחינה מתמדת של אופן התמודדותם של רגולטורים בעולם עם התופעה.

יו"ר רשות ניירות ערך, ענת גואטה, הודתה לחברי הוועדה על עבודתם המאומצת, המקצועית והמקיפה ואמרה כי "עולם הנכסים הקריפטוגרפיים הוכיח לנו בשנה האחרונה כי בחינה קפדנית וממושכת של תחום דינאמי וחדשני מאפשרת לנו לקבל החלטות אשר שומרות על האיזון בין הצורך בקידום החדשנות לבין החובה בשמירה על עניינם של ציבור המשקיעים. ההתרגשות שאפיינה את התחום בשנת 2017 הצטננה, אך הטכנולוגיה כאן כדי להישאר. אחת מאבני היסוד של האסטרטגיה שהצבתי לרשות לשנים הקרובות היא הטמעה וקידום חדשנות טכנולוגית בשוק ההון. לחדשנות טכנולוגית יש פוטנציאל לייעל, לשכלל ולהגביר את התחרות בשוק ההון והכלכלה כולה, אך יש לוודא כי היא אכן משרתת את ענייניהם של המשקיעים. אני קוראת לחברות ולגורמים בתעשייה להמשיך ולקיים עמנו קשר ישיר, רציף ומתמשך כדי לאפשר את התפתחותו של התחום".

בדו"ח הסופי צוין כי מאז פורסם דו"ח הביניים (מרץ 2018) חלו תמורות רבות בתחום ההנפקות של נכסים קריפטוגרפיים, הן בסביבה הרגולטורית בארץ ובעולם והן בסביבה העסקית והטכנולוגית. המגמה המשמעותית ביותר בהקשר זה היא ההתמתנות המשמעותית בגיוס ה- ICO (לאחר עלייה ניכרת בתחילת שנת 2018). הגיוסים בתחום זה בשווקים המערביים מבוצעים כיום בעיקר על ידי משקיעים מתוחכמים ובהנפקה של נכסים קריפטוגרפיים הנכללים בהגדרת נייר ערך (STO) בהתאם לכללי הרגולציה. יו"ר משותף בוועדה, ד"ר גתית גור-גרשגורן, התייחסה לעניין זה ואמרה: "מגמות אלה מחזקות את התפישה כי הצלחתו של התחום תלויה בין היתר ביחסו לרגולציה ומעידות על כך שהפיקוח על התחום אינו מנוגד לתחום אלא יכול לתרום לקידומו".

להלן עיקרי המלצות הוועדה:

  1. משטר גילוי ייעודי - הוועדה ממליצה להחיל על הנפקת נכסים קריפטוגרפיים את חוק ניירות ערך, תוך בחינת התאמת דרישות הגילוי למאפיינים הייחודיים של פעילותן של חברות אלה, בין היתר בהתאם לניסיון שיצטבר עם פניית מיזמים לרשות, לצורך ביצוע הנפקת נכסים קריפטוגרפיים, או על בסיס ניסיונם של רגולטורים במדינות נוספות.

  2. הקלות ויצירת תנאים לפעילות במסגרת "ארגז חול רגולטורי" (Regulatory Sandbox) - הרשות שותפה לצוות בין משרדי שהמליץ לאחרונה על הקמת סביבה רגולטורית מקלה ומותאמת לחברות שעושות שימוש בטכנולוגיה חדשה לצורך אספקת מוצרים ושירותים פיננסיים. הוועדה ממליצה לאפשר את השימוש במסגרת זו, לכשתוקם, כדי להתנסות בהנפקות נכסים קריפטוגרפיים ולליווי יזמים במתכונת זו.

  3. פלטפורמה ייעודית למסחר בנכסים קריפטוגרפיים – הוועדה ממליצה לבחון אפשרות לביצוע התאמות באסדרה הקיימת לצורך יצירת תשתית אסדרתית מתאימה יותר לפעילות המסחר הזאת, אשר תתמודד באופן המיטבי עם סיכונים הגלומים בפעילות זו.

  4. מודל למימון המונים למיזמים לנכסים קריפטוגרפיים  - הוועדה ממליצה לבחון החלת מודל בעל מאפיינים דומים למודל מימון ההמונים (Crowd Funding) עבור מיזמי נכסים קריפטוגרפיים שהינם ניירות ערך.

  5. הוועדה הכירה בחשיבות הרבה של הקשר הישיר בין הרשות  לבין התעשייה לצורך המשך ההתמקצעות של עובדיה, הכרת התחום על-ידה, למידת מאפייניו הייחודיים, ומתן פתרון רגולטורי הולם.

  6. הוועדה מזמינה מיזמים לפנות לרשות לצורך ביצוע הנפקת נכסים קריפטוגרפיים והתחייבה לבחון את פעילותם באופן פתוח, בקבועי זמן קצרים ככל שניתן, ותוך אימוץ פרשנות גמישה.

הוועדה כללה את עובדי המחלקות השונות ברשות ועבודתה רוכזה ע"י עו"ד עדן לנג ומר גיא סבח.

לקריאת הדוח המלא, לחץ כאן

[1] תופעת גיוסי הון מהציבור באמצעות הנפקתם של נכסים קריפטוגרפיים המבוססים על רישום מבוזר (ICO's) (להלן: "מטבעות", "מטבעות קריפטוגרפיים", "נכסים קריפטוגרפיים" או "טוקנים")  צברו תאוצה במהלך שנת 2017, הגיעו לשיאם בתחילת שנת 2018 (בהיקף גיוס של כ- 20 מיליארד דולר בשנה זו), ומאז ירד היקפם באופן ניכר. יזמים ומפתחים ישראלים נחשבים לדומיננטיים בתעשייה הבינלאומית של תחום הבלוקצ'יין ובישראל פועלות מספר לא מבוטל של חברות הפועלות בתחום וכאלה שביצעו הנפקות מסוג זה במהלך השנתיים האחרונות.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים