כניסה

פורסמו ההמלצות הסופיות של הצוות המשותף של רשות התחרות ורשות ניירות ערך להגברת התחרות בברוקראז'- שירותי מסחר בניירות ערך

‏6 אוגוסט, 2019

הצוות המליץ על צעדים לעידוד התחרות

על ידי חברי בורסה שאינם בנקים

צוות משותף של רשות התחרות ורשות ניירות ערך פרסם היום (06.08.2019) את המלצותיו לעידוד התחרות בשוק הברוקראז' – שירותי מסחר בניירות ערך. הדוח הסופי מפורסם לאחר שביום 19.11.2018 פורסמה טיוטת הדוח והתקבלו הערות שמייצגות את עמדותיהם הן של הבנקים והן של חברי הבורסה שאינם בנקים. לאחר בחינת הערות הציבור וקיום פגישות עם הגורמים הרלוונטיים, מפורסם הדו"ח הסופי.

הצוות מצא כי 97% מהלקוחות הפרטיים הסוחרים בניירות ערך מעדיפים לעשות זאת באמצעות הבנקים, על אף שעמלות הבנקים במרבית המקרים גבוהות יותר מאלו שמציעים חברי בורסה שאינם בנקים (חש"בים), המספקים שירותי מסחר בניירות ערך (ברוקרים). כמו כן, מצא הצוות כי קיימים מספר חסמים שמפחיתים או מונעים תחרות מהציבור, ביניהם:

 1. שירותי המסחר בניירות ערך שמספקים הבנקים ללקוח הם רק מרכיב אחד מסל שירותים רחב יותר. לקוחות נוטים לצרוך את שירותי המסחר בניירות ערך בבנק בו הם מנהלים את חשבון העו"ש ושמעניק להם את סל השירותים הבנקאיים;

 2. הבנקים נתפסים על ידי הציבור כגופים בטוחים יותר מחברי בורסה שאינם בנקים;

 3. הבנקים מציעים ללקוחות שירות ייעוץ השקעות, ואילו חברי בורסה שאינם בנקים יכולים לספק שירותי שיווק השקעות בלבד, ולרוב אינם מציעים זאת;

 4. קיימים קשיים בפתיחת חשבון אצל חברי בורסה שאינם בנקים, בין היתר, מכיוון שאין להם פרישת סניפים;

 5. לקוחות שמבקשים להעביר את פעילות המסחר בניירות ערך לחבר בורסה שאינו בנק נתקלים בניסיונות שימור לקוחות, ובהם גם הנחות אשר אינן מוצעות ליתר הלקוחות;

 6. ללקוחות קשה להשוות בין העמלות שגובים הספקים השונים.

הצוות גיבש שורה של המלצות לעידוד התחרות בתחום הברוקראז' ולחיזוק האיתנות של הגופים הפועלים בתחום. להלן ההמלצות העיקריות:

המלצות ליישום בטווח הקצר:

 • השלמת חקיקת חוק ברוקר דילר – אסדרת תחום הברוקר דילר בישראל בדומה למקובל בשווקי הון מפותחים. אסדרה זו תגביר את ההגנה על ציבור המשקיעים ומתוך כך תגביר את אמון הציבור בפעילות זו. בימים אלה רשות ניירות ערך מקדמת יחד עם משרד האוצר את החקיקה לאסדרת פעילות ברוקר-דילר.

 • מתן אפשרות לגוף הקולט להעביר את תיק ניירות הערך – הטיפול בכל ההיבטים הקשורים להעברת חשבונות הלקוח מהספק הנוכחי שלו אל הגוף אליו הוא מעונין לעבור יתבצע על ידי הגוף הקולט, תוך חיוב הגוף המעביר במסגרת זמנים ברורה להעברת החשבון.

 • הקלה על פתיחת חשבון ניירות ערך באופן מקוון – אפשרות להקל על חברי בורסה שאינם בנקים בעת פתיחת החשבון באמצעות ביצוע תהליכי "הכר את הלקוח" באופן מקוון, תוך הסתמכות על אמצעי זיהוי, כגון: חתימה דיגיטלית, שיחת ועידה מצולמת, העברה בנקאית מחשבון המקור ואמצעים נוספים.

 • שיפור המערכת הסגורה והליך העברת פעילות חשבון הלקוח – המערכת הסגורה מאפשרת לחש"בים לפתוח חשבון  תוך מתן פטורים מביצוע הליכי זיהוי ואימות פרטי הלקוח שנעשו כבר בחשבון מקור ובתנאי שהכספים וניירות הערך מועברים רק אליו וממנו. מערכת זו שיפרה משמעותית את הליך פתיחת החשבונות בחש"בים. שינויים נוספים במערכת הסגורה עשויים להקל על הליך המעבר של לקוחות בין הבנקים לחש"בים ובין החש"בים לבין עצמם. שינויים אלה כוללים: הסדרת המידע המועבר לגוף הפיננסי אליו מבוצעת העברה בנקאית, באופן שיכלול מידע מלא על זהות המעביר; מתן האפשרות גם לבנקים לפתוח חשבונות במערכת זו; והרחבת המקרים בהם ניתן לעשות שימוש במערכת, כמו העברת חשבון שנפתח במערכת זו בין גופים שונים.

 • בנקאות פתוחה – קידום חקיקה שמיישמת את המלצות ועדת שטרום לעניין זה (API), צפויה להקל על ציבור הלקוחות בביצוע השוואת מחירים ובבדיקת כדאיות מעבר לגורם מתחרה.

  המלצות ליישום בטווח הארוך:

 • סכמת פיצויים ללקוחות – הקמת צוות בין-משרדי לצורך בחינת הקמתה של קרן ביטוח שיתופית אשר תעניק ביטוח למשקיעים במקרים של הונאה או רשלנות בתחום שירותי המסחר. הקמתה צפויה להגביר את יציבות המערכת הפיננסית, כמו גם את תחושת הביטחון בקרב המשקיעים שיעשו שימוש בשירותי המסחר של חברי הבורסה שאינם בנקים.

 • הנפקת אמצעי תשלום – מתן היתר לחברי הבורסה שאינם בנקים להנפיק אמצעי תשלום ישירות מחשבון המסחר של הלקוח. היתר ההנפקה ייתר את הצורך בהעברות כספים לחשבון הבנק של הלקוח לצורך שימוש בהם, ויקל על התנהלותו הפיננסית של הלקוח.

  יו"ר רשות ניירות ערך, ענת גואטה: "יישום ההמלצות בטווח הקצר, יחד עם הרגולטורים הרלוונטיים, יאפשר את הסרת החסמים שכיום מגבילים את הציבור מקבלת שירותי מסחר בניירות ערך איכותיים, זמינים ובמחירים תחרותיים. לצד השחקנים הקיימים, אנו מעודדים שחקנים נוספים מתחום הפינטק להצטרף לשוק ולהגביר את התחרות בכלים טכנולוגיים מתקדמים אשר בוודאי יעניקו לציבור שירות יעיל, נגיש וזול יותר ביחס לקיים היום".

  הממונה על התחרות, עו"ד מיכל הלפרין: "הרשות פועלת מזה שנים לקידום התחרות בתחום הפיננסי באמצעות פירוק סל השירותים הבנקאיים לשירותים נפרדים, שבכל אחד מהם יכולים לפעול גורמים חוץ בנקאיים ולהציב תחרות משמעותית לבנקים. עבודת המחקר בשוק הברוקראז' ומסקנות הדו"ח בעקבותיו הם צעד נוסף בכיוון זה. אימוץ ההמלצות יאפשר ללקוחות לצרוך שירותי קנייה ומכירה של ניירות ערך והחזקתם באמצעות גורמים שאינם בנקים ויאפשר לכל צרכן בישראל ליהנות מעמלות נמוכות יותר".

  הדוח המלא מפורסם באתר הרשות.​
תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים