כניסה

מחלקת חקירות, מודיעין ובקרת מסחר העבירה את תיק החקירה בעניינו של מנחם ויינברג ובעניינן של החברות אליום, מיקרומדיק, קדימהסטם וסאמיט לפרקליטות

‏10 ספטמבר, 2019

‏י' אלול, תשע"ט

מחלקת חקירות, מודיעין ובקרת מסחר ברשות ניירות ערך העבירה למחלקת ניירות ערך בפרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה) את תיק החקירה בעניינו של מנחם ויינברג ובעניינן של החברות אליום, מיקרומדיק, קדימהסטם וסאמיט.

להלן תקציר החשדות אשר עמדו בבסיס החקירה, כפי שהופיעו בנספחים של בקשת רשות ניירות ערך  לבית המשפט:

תיק חקירה זה מאגד מספר פרשות שעניינן, בין היתר, חשד לביצוען של עבירות שימוש במידע פנים בקשר לניירות הערך של חברות ציבוריות שונות הנסחרות בבורסה בת"א, וזאת במהלך השנים 2018-2016.

הציר המרכזי בחשד לביצוען של העבירות הינו מנחם ויינברג, פעיל בשוק ההון אשר במהלך התקופה הרלבנטית קיים קשרים ישירים עם אנשי פנים בחברות ציבוריות שונות המחזיקים בעמדות מפתח ו/או מכהנים כנושאי משרה בכירים באותן חברות.

לפי החשד, השתמש ויינברג באופן שיטתי במידעי פנים שקיבל לידיו מאותם אנשי פנים, טרם פרסומם לציבור, וביצע עסקאות בהיקף כספי של מיליוני שקלים בניירות ערך של אותן חברות כשברשותו מידע פנים. כמו כן על פי החשד, בחלק מהמקרים, מסר ויינברג את מידע הפנים שקיבל מאותם אנשי פנים לגורמים נוספים.

על פי החשד, בעקבות פעילות אסורה זו, גרף ויינברג רווחים כספיים אסורים בחשבונות בבעלותו ו/או בשליטתו בסך של מאות אלפי שקלים. לצד עבירות השימוש במידע פנים חשוד ויינברג בשורה של עבירות נוספות, בהן עבירות תרמית בניירות ערך, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, הלבנת הון ורישום כוזב במסמכי תאגיד.

לצדו של ויינברג חשודים מספר נושאי משרה בכירים בחברות ציבוריות בעבירות שימוש במידע פנים על ידי איש פנים בגין מסירת המידעים לויינברג, בעבירות מרמה והפרת אמונים בתאגיד ובעבירות נוספות מחוק העונשין.

* הודעה זו מתייחסת להעברת תיק החקירה לפרקליטות, ואין בה כל התייחסות לממצאי החקירה  ולמסקנותיה. לפרקליטות מסורה הסמכות להחליט על המשך הטיפול בתיק.​

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים