כניסה

יו"ר הרשות, ענת גואטה: "מעבר מדורג לדווח סטנדרט IXBRL יציב את שוק ההון הישראלי בשורה אחת עם שוקי ההון המתקדמים והמובילים באירופה ובארה"ב"

‏2 אוקטובר, 2019

‏ג' תשרי, תש"פ

יו"ר רשות ניירות ערך, ענת גואטה: "שוק ההון הישראלי מתחרה על מקורות ההון של משקיעים וחברות גלובליים. לכן, המהלך ליישום סטנדרט הדיווח המתקדם בעולם חיוני לחשיפת פעילות החברות בשוק ההון הישראלי בפני משקיעים גלובליים. מעבר מדורג לדווח סטנדרט IXBRL יציב את שוק ההון הישראלי בשורה אחת עם שוקי ההון המתקדמים והמובילים באירופה ובארה"ב"

המדיניות תיושם, תחילה, באופן וולונטרי, על החברות במדד ת"א 125 המדווחות לפי תקן IFRS; בהתאם להתקדמות הליכי החקיקה בנושא – יהפוך אופן הדיווח למחייב עבור כל החברות

רשות ניירות ערך פרסמה היום (02.10.2019) מסמך היוועצות להערות הציבור, בנושא הטמעת שיטת הדיווח הבינלאומית המתקדמת בעולם, IXBRL. נושא זה, הינו חלק מהתכנית של הרשות לפתיחת שוק ההון הישראלי לזירה הבינלאומית, באמצעות הטמעת סטנדרטים בינלאומיים מתקדמים הנהוגים בשוקי הון מפותחים. דיווחי התאגידים, ובייחוד הדוחות הכספיים, מהווים אחד ממשאבי המידע החיוניים ביותר בשוק ההון. בהתאם, הרשות מבקשת לייצר יכולות מתקדמות לניתוח מסדי נתונים מורכבים המפורסמים בדוחות הכספיים של תאגידים מדווחים, על מנת לסייע לאנליסטים, חוקרים מהאקדמיה ומשקיעים גלובליים לנתח ולחקור מידע רלוונטי באופן שוטף ובמינימום מאמץ.

לאחר בחינה של הטכנולוגיות המרכזיות הרלוונטיות למימוש מדיניות זו, מציעה הרשות לעשות זאת באמצעות טכנולוגיית Inline XBRL (iXBRL). זאת, בין היתר, לאור היכולות והפתרונות שטכנולוגיה זו מעניקה לקשיים ולאתגרים הקיימים כיום באופן הדיווח של התאגידים בישראל. טכנולוגיית Inline XBRL הפכה לסטנדרט בינלאומי בתחום הדיווח הכספי והשיטה המקובלת בשווקים מפותחים, ובעיקר באירופה ובארצות הברית.

לאור רמת המורכבות הכרוכה במהלך, הרי שהמעבר לדיווח מובנה של כלל חלקי הדוח התקופתי אינו מהווה סוגיה טכנית גרידא, ולכן ראוי כי ייגזר ממדיניות סדורה. לפיכך, מסמך ההיוועצות מציג הן את שיקולי המדיניות העיקריים העומדים בבסיס המהלך, והן את השיקולים הטכניים המרכזיים הקשורים ביישום של מדיניות זו.

כיום, התאגידים בישראל מדווחים את דוחותיהם התקופתיים בשפה העברית ובאמצעות קובץ PDF. לצד זאת, עם אימוץ IFRS בשנת 2008 הוחלה עליהם גם דרישה להזין מספר שדות מהדוחות הכספיים בטופס אינטרנטי, המתורגם ל -XBRL. לאורך השנים צומצם מספר השדות המחויבים בטופס זה, כך שכעת הוא כולל היקף מוגבל של שדות מסכמים.

המצב הנוכחי מציב בפני המשתמשים בדוחות מספר חסמים. בין היתר, אופן הדיווח מקשה על היכולת לשלוף במהירות נתונים כספיים כדי לבצע בהם ובאמצעותם ניתוחים והשוואות. בנוסף, העובדה שהדוחות מפורסמים בשפה העברית מקשה על משקיעים זרים לקרוא ולנתח אותם באופן דינאמי ובמטרה לקבל החלטה האם חשיפה לשוק ההון הישראלי הינה חלופה אטרקטיבית. יתרה מכך, במצב הנוכחי עולות גם סוגיות בנוגע למהימנות הנתונים בהם שחקני השוק משתמשים בפועל, לאור פערים שעלולים להתגלות בין המידע המופיע בשירותי הספקת מידע כספי נפוצים לבין זה שבדוחות המחייבים משפטית.

כאמור, המדיניות, שמובילה הרשות באמצעות יישום טכנולוגיה זו, מבקשת לפתוח את שוק ההון הישראלי לשוקי העולם ולטייב את איכות דיווחי החברות בישראל. ראשית, להקל על היכולת לגשת למידע המופיע בדוחות התקופתיים. בפרט, לאפשר למשתמשים במידע ללקט ולנתח אותו באמצעות כלים המבצעים אוטומציה למטלות שכיום מתבצעות באופן ידני, עתיר משאבים ומועדות לטעויות. בנוסף, המדיניות מבקשת להקל על ההשוואה בין דוחות של תאגידים שונים. זאת, תוך הכרה בכך שבין תאגידים שונים קיים וראוי שיתקיים שוני באשר לחלק מהנתונים הכספיים שרלוונטי עבורם להציג, ושהדרישות באשר לדיווח האלקטרוני של דוחות תקופתיים לא יפגעו בסטטוס המשפטי שלהם כמסמך מחייב.

מטעמים אלה ונוספים, הרשות מציעה להחיל את המדיניות על כלל הדוחות התקופתיים של כל התאגידים הנמנים על מדד תל אביב 125, שדוחותיהם ערוכים בהתאם לתקן דיווח כספי בינלאומי (IFRS). ברם, בשלב זה מדיניות זו איננה מתוכננת לחול על תאגידים בנקאיים, חברות ביטוח וחברות ברישום כפול ("דואליות").

מוצע כי המדיניות תיושם בשלבים. ראשית, באופן וולונטרי, שיאפשר לתאגידים שיבחרו בכך לצבור ניסיון בהדרגה. בהמשך, עם התקדמות הליכי החקיקה והתקינה בנושא, כמו גם הניסיון שיצברו שחקני השוק, המדיניות תיושם באופן מנדטורי.

בנוסף, מוצע כי המדיניות תחול על כלל הפרקים המופיעים בדוחות התקופתיים. ברם, לפחות בשלב הראשוני, חלק מהפרקים יוכלו להיות מתויגים באופן מפורט פחות מאחרים ("Block Tagging").

המסמך המלא מפורסם באתר רשות ניירות ערך.​

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים