כניסה

ועדת עיצומים וקנסות אישרה את המלצת מחלקת אכיפה מנהלית להטיל עיצומים כספיים בסך כולל של כ – 240 אלף ₪ על שבעה תאגידים מדווחים

‏31 אוקטובר, 2019

‏ב' חשון, תש"פ

ועדת עיצומים וקנסות של רשות ניירות ערך אישרה את המלצת מחלקת אכיפה מנהלית להטיל עיצומים כספיים בסך כולל של כ – 240 אלף ₪ על שבעה תאגידים מדווחים. עיצומים אלו הוטלו בגין הפרות הקשורות בהיעדר גילוי תקין למשקיעים ואי כהונת דירקטורים חיצוניים כדין. גובה העיצומים הכספיים נגזר על פי נסיבות ההפרה, חומרת ההפרה והונו העצמי של התאגיד. בהטלת עיצומים כספיים אלה מיישמת רשות ניירות ערך את מדיניות האכיפה המנהלית, והכל למען שמירה על ענייניו של ציבור המשקיעים והתנהלותו התקינה של שוק ההון.

עיצום כספי בסך 69,158 ₪ הוטל על התאגיד המדווח קבוצת פלסטו קרגל בע"מ בגין אי מתן נימוקי הדירקטוריון לכך שסימני האזהרה אינם מצביעים על בעיית נזילות בחברה.

לדרישת העיצום הכספי המלאה על קבוצת פלסטו קרגל בע"מ – לחץ כאן

 

עיצום כספי בסך 22,500 ₪ הוטל על כל אחת מהחברות הבאות: אינטרקיור בע"מ והרודיום השקעות בע"מ בגין מידע חסר בדוח מיידי על רכישת נכס.

לדרישת העיצום הכספי המלאה על אינטרקיור בע"מ – לחץ כאן

לדרישת העיצום הכספי המלאה על הרודיום השקעות בע"מ – לחץ כאן

 

עיצום כספי בסך 54,000 ₪ הוטל על מדיוי תראפיוטיק בע"מ בגין אי דיווח במועד על שינוי בהחזקות בעל השליטה.

לדרישת העיצום הכספי המלאה על מדיוי תראפיוטיק בע"מ – לחץ כאן

 

עיצום כספי בסך 15,000 ₪ הוטל על פנטזי נטוורק בע"מ בגין אי פרסום דיווח מיידי ופרסום מידע לציבור שלא באמצעות דיווח במגנ"א.

לדרישת העיצום הכספי המלאה על פנטזי נטוורק בע"מ – לחץ כאן

 

עיצום כספי בסך 34,143 ₪ הוטל על לודן חברה להנדסה בע"מ בגין הפרה של חוק החברות: אי כהונת דירקטור חיצוני במשך תקופה העולה על 90 ימים. 

לדרישת העיצום הכספי המלאה על לודן חברה להנדסה בע"מ – לחץ כאן

 

עיצום כספי בסך 45,000 ₪ הוטל על שפע ימים בע"מ בגין הפרה של חוק החברות: אי כהונת דירקטור חיצוני במשך תקופה העולה על 90 ימים. 

לדרישת העיצום הכספי המלאה על שפע ימים בע"מ – לחץ כאן

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים