כניסה

יו"ר רשות ניירות ערך ענת גואטה פרסמה את עיקרי התכנית האסטרטגית של הרשות לשנים הקרובות

‏25 פברואר, 2019

‏כ' אדר א, תשע"ט

 

יו"ר רשות ניירות ערך, ענת גואטה: "מחזקים את השוק, מני"עים את הכלכלה. זה העיקרון על בסיסו גובשה התכנית האסטרטגית של רשות ניירות ערך לשנים הקרובות ולאורו נפעל. אני משוכנעת כי פיתוח וחיזוק שוק ההון הציבורי בישראל הוא אינטרס לאומי. שוק הון ציבורי נועד לשרת בראש ובראשונה לשרת את ציבור המשקיעים ואת הכלכלה המקומית. אנחנו מחויבים לפעול לפתיחת שוק ההון המקומי לעולם, להרחבתו, ולהפוך אותו לשוק הון טכנולוגי, מתקדם ותחרותי. כל זאת, לצד שמירה על שוק הון הוגן המהווה תנאי סף הכרחי לאמון ציבור המשקיעים ולבחירתם בשוק שלנו".

 

יו"ר רשות ניירות ערך, ענת גואטה, פרסמה היום את התכנית האסטרטגית של הרשות לשנים 2019 – 2022. התכנית גובשה בהתאם לחזון שהגדירה הנהלת הרשות, לפעול לביסוסו ולהרחבתו של שוק הון ציבורי אטרקטיבי, הוגן, תחרותי וחדשני, במטרה לתרום לפיתוחה של הכלכלה הישראלית, והכול מתוך שמירה על ענייניו של ציבור המשקיעים בניירות ערך.

התכנית האסטרטגית מושתתת על ארבעה יעדים מרכזיים. קידום יעדים אלו יניח את התשתיות אשר יאפשרו את פתיחת שוק ההון הישראלי לכניסתם של תחומי השקעה חדשים, ליצירת פלטפורמות מסחר חדשות, להגברת התחרות ולהפיכת שוק ההון לטכנולוגי ומתקדם, בדומה לשווקי הון מצליחים בעולם.

להלן ארבעת היעדים המהווים אבני היסוד לפעילות הרשות בשנים הקרובות, והפרויקטים העיקריים שעומדים בליבת העשייה של כל אחד מהם:

1. שמירה על שוק הון הוגן

שוק הון הוגן הוא תנאי הכרחי לבחירתם של משקיעים פרטיים ומוסדיים, ישראלים וזרים, בשוק ההון הישראלי. במסגרת זו, תפרסם הרשות מדיניות אכיפה שיכלול עקרונות לפעילות האכיפה. מסמך המדיניות יקיף הן את מדיניותה בתחום האכיפה הפלילית והמנהלית, והן את מעורבותה בתחום האכיפה הפרטית. בנוסף, הרשות תשקיע משאבים רבים לשכלולן ולחיזוקן של יכולות החקירה והמודיעין, הפיקוח והאכיפה; ותחזק את מעמדם של שומרי הסף, ובכלל זאת, חיזוק מעמדם ותפקידם של הנאמנים, הגברת הפיקוח על חתמים ומפיצים, קביעת סטנדרטים לפעילותם של שומרי סף, כגון: ועדות ביקורת, דירקטורים ומשקיעים מוסדיים, ובחינה של כלי הפיקוח והאכיפה החלים על רואה החשבון המבקר.

2. ביסוסו והרחבתו של השוק הציבורי

הרשות תחתור ותפעל לביסוסו ולהרחבתו של שוק ההון הציבורי, על מנת שיהיה הבחירה הראשונה והמובילה להשקעה עבור הציבור הרחב, עבור הגופים המנהלים את כספי הציבור ועבור חברות עסקיות המבקשות מימון. במסגרת זו, תפעל הרשות לגיוון היצע מוצרי ההשקעה בשוק ההון, לרבות מוצרי איגוח; להסדרת פלטפורמות מסחר נוספות דוגמת בורסה משנית; לעידוד רישומן של חברות נוספות למסחר; לחיזוק הקשר ולשילוב משמעותי יותר של תעשיית ההיי-טק הישראלית בשוק ההון הישראלי; להגדלת החזקות הציבור בחברות הנסחרות בבורסה ועוד.

3. קידום החדשנות הטכנולוגית בשוק ההון

העשור האחרון התאפיין בהתפתחות טכנולוגית פורצת דרך ומואצת, תוך כניסה של טכנולוגיות חדשניות לשווקים, ובכללם השווקים הפיננסיים. הטכנולוגיות המתמחות בפיננסים ידועות בשם "פינטק" והן נועדו להנגיש, לייעל ולהוזיל את אופן צריכת השירותים בעולם הפיננסי. במסגרת זו, תבחן הרשות באופן יזום ושוטף את המגמות וההתפתחויות הטכנולוגיות; תגיב באופן מהיר ויצירתי לשינויים המתרחשים בשווקים; ותייצר סביבת אסדרה התומכת בפעילויות החדשות, תוך התמודדת עם הסיכונים הכרוכים בהן, ומבלי להעמיד חסמים שאינם נדרשים לקיומן של הפעילויות בישראל. כצעד ראשון, הקימה הרשות מרכז חדשנות פיננסי(Fintech Innovation Hub) , המעניק בימים אלה ליווי רגולטורי לחברות טכנולוגיה המפתחות מוצרים חדשניים בתחום הפיננסי. כמו כן, במהלך השנה האחרונה עסקה הרשות בתחום הנכסים הדיגיטליים ובטכנולוגיית הבלוקצ'יין. תחום הנכסים הדיגיטליים, מתאפיין בשלב זה בתנודתיות גבוהה ובסיכונים רבים. על כן, הרשות תמשיך לבחון את הנושא, מתוך שאיפה להגן על ציבור המשקיעים, אך גם לאפשר את צמיחת התחום לטובת התעשייה והכלכלה בארץ. בנוסף, הרשות תפעל להוביל בתחומי החדשנות בכלל ובתחום הפינטק בפרט, מתוך הבנת התרומה של תחום זה לציבור המשקיעים, לחוסנו של שוק ההון, לצמיחה ולכלכלת ישראל, ותבחן אפשרות להסרת חסמים הקשורים לאסדרה של הפינטק ולפיקוח עליו; עידוד תחום ה-Regulation Tech וה-Supervision Tech.

4. קידום התחרות בשוק ההון

שוק ההון הישראלי מאופיין ברמת ריכוזיות גבוהה של השירותים הפיננסיים וניהול ההון הציבורי. המערכת הבנקאית ממלאת תפקיד מרכזי בשוק ההון. תחרות בריאה ואפקטיבית מגבירה את היעילות ומובילה לשיפור השירותים והמוצרים עבור ציבור המשקיעים. תחרות אף מעודדת חדשנות, מפחיתה עלויות לצרכן ומשפרת את כושר התחרות של השוק המקומי בשוקי העולם. כמו כן, לתחרות ולריבוי השחקנים יש תרומה ליציבות בשוק ההון ולהצבת התנאים ההכרחיים לפעילותו התקינה, כגון נזילות וגילוי מחיר (Price Discovery). משכך, תחרות הינה הכרחית לקיומו של שוק הון יציב, פעיל, יעיל ומשוכלל.

הרשות תחתור לקידום התחרות בשוק ההון על מנת להגדיל את יעילותו, להנגישו לציבור ולהופכו לאטרקטיבי בשוקי העולם. במסגרת זו, הרשות תפעל להבטיח את קיומה של תחרות עבור ציבור המשקיעים - לקוחות הקצה. הרשות תפעל להבטיח כי המידע הרלוונטי ישוקף לציבור ויאפשר השוואה בין שירותים ומוצרים, תוך מתן אפשרות למעבר פשוט וקל בין נותני השירותים. בנוסף, באשר לגופים המפוקחים, הרשות תפעל להבטיח כי אין באסדרה הקיימת חסמי כניסה עודפים. הרשות תפעל להבטיח כי ראשוניות, גודל וגישה למידע או ללקוחות אינם מנוצלים כדי לדחוק את רגליהם של שחקנים מהשוק. בין היתר, תבקש הרשות לעודד פעילות של מתווכים פיננסיים חדשים ודיגיטליים ולפעול להגברת התחרות בתחומי הברוקראז' וההפצה של קרנות נאמנות בישראל.

 

לחצו כאן -  לתכנית המלאה המפורסמת באתר רשות ניירות ערך

 

לפרטים נוספים, ניתן לפנות להדר הורן, דוברת והממונה על חינוך פיננסי ברשות ניירות ערך, בטל': 050-6207943

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים