כניסה

רשות ניירות ערך פרסמה הצעה לתיקון חוק העיסוק בייעוץ השקעות כללי

‏20 מאי, 2019

‏ט"ו אייר, תשע"ט

 הודעה לעיתונות

שוק הון חדשני ומתקדם –  ייעוץ השקעות כללי מבוסס טכנולוגיה

רשות ניירות ערך פרסמה הצעה לתיקון חוק העיסוק בייעוץ השקעות כללי שיתרום לשכלול שוק ההון ולהרחבת מעגל המשתתפים בו

יו"ר רשות ניירות ערך, ענת גואטה: "שמתי לי למטרה לצמצם פערי חקיקה  שאינם תואמים את המציאות של ימינו, ובעיקר כאלו שמקשים על אימוץ חדשנות טכנולוגית. הנפגעים העיקריים הם המשקיעים ושוק הון, שקופא על שמריו. חוק הייעוץ הכללי יתרום להרחבת בסיס המידע, לשכלול השוק ולאפשרות לצרוך מידע פיננסי באופן מתקדם, כפי שנהוג בשווקי ההון המובילים בעולם".

רשות ניירות ערך פועלת לפיתוח שוק הון מתקדם, חדשני ואטרקטיבי הן עבור ציבור המשקיעים והן עבור החברות. לאור זאת, ובהתאם לתכנית האסטרטגית של הרשות לקידום חדשנות בשוק ההון, פורסמה היום (19.5.2019) הצעה לציבור לתיקון חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות. האסדרה נועדה להרחיב ולהנגיש את בסיס המידע, שתומך בקבלת החלטת השקעה העומד לרשות המשקיע, ובכך לשכלל את השוק ולהרחיב את מעגל המשתתפים בו.

 

תיקון החוק יסיר את החסמים הקיימים כיום ויאפשר מתן ייעוץ השקעות כללי, המבוסס על מתן מידע לציבור הרחב, שיופץ ברשת האינטרנט באמצעות פלטפורמות טכנולוגיות. על פי הצעת הרשות, יינתן פטור לשירותים המוגדרים כייעוץ השקעות כללי, ממרבית הוראות החוק, לרבות חובת רישיון. בדרך זו יפתח ענף ייעוץ השקעות לסוגים נוספים ומגוונים של שירותים ומוצרים, אשר לא מתאפשרים כיום. תחום הייעוץ החדש, בשונה מיועצי ההשקעות "הקלאסיים" שמעניקים שירות אישי על בסיס אפיון צרכיו הפרטניים של כל אחד מלקוחותיהם, יחויב בעמידה בכללי גילוי ייחודיים, שנועדו להבהיר באשר למהות השירות, לניגודי עניינים ולפרטיו של נותן השירות.

 

 

חוק הייעוץ כיום מסדיר את הפעילות של ייעוץ השקעות ומטיל חובת רישוי על כל מי שעוסק ב"ייעוץ השקעות". ההגדרה של מושג זה בחוק הינה  הגדרה רחבה אשר כוללת כל מתן ייעוץ בנוגע לכדאיות השקעה בניירות ערך ובנכסים פיננסיים, ללא הבדל באופן מתן השירות. החוק אשר חוקק לפני שנים, התייחס לייעוץ ההשקעות "הקלאסי" שהתנהל בעיקר בבנקים, בו ייעוץ ההשקעות המוענק ללקוח הינו אישי ומתבסס על המאפיינים וההעדפות האישיות שלו, כפי ששוקפו ליועץ ההשקעות. כך, גם החובות המוטלות על פי החוק על יועץ ההשקעות מתייחסות למערכת יחסים "אישית" בין יועץ ההשקעות ללקוח. בעלי הרישיון נדרשים על פי חוק לבצע, בין היתר, עריכת בירור של צרכי הלקוח והתאמה אישית של השירות, חובת עריכת הסכם עם הלקוח, גילוי ניגודי עניינים וקבלת הסכמת הלקוח לפעילות זו ועוד.

החובות שמטיל החוק, בנוסח הקיים, אינן בהכרח מתאימות לפעילויות ולשירותים שאינם אישיים, אלא ניתנים למספר לקוחות גדול או בלתי מסוים. כך למשל פרסום אנליזות ושירותים מקוונים שונים. לנוכח זאת, מוצע לתקן את החוק על מנת לאפשר מתן שירותי ייעוץ השקעות כלליים, בין היתר באמצעים טכנולוגיים מגוונים. הרשות  צופה כי במקום בו השרות הינו כללי יוכלו כוחות השוק, באמצעות המוניטין המצטבר, לסנן באופן אפקטיבי את נותני השרות שאינם כשירים.

העשור האחרון התאפיין בהתפתחות טכנולוגית מואצת ופורצת דרך. טכנולוגיות אלו, הידועות בשם "פינטק" (Financial Technology), נועדו להנגיש, לייעל ולהוזיל את אופן צריכת השירותים בעולם הפיננסי. ההתפתחויות הטכנולוגיות מעבירות את הכוח מספקי השירותים המסורתיים לספקי השירותים החדשים מתעשיית הפינטק וכן לצרכן עצמו. משכך, תפקידם של המתווכים הפיננסיים  צפוי להשתנות עם השנים וכן צפויים לפחות התשלומים בעבור שירותים אלו. בעידן המודרני, הרגלי הצריכה של השירותים הפיננסיים משתנים ומעגל חדש של משתמשים צעירים נכנס לשוק. מגמה זו צפויה להתגבר ביתר שאת בשנים הקרובות. עם זאת, התמורות הטכנולוגיות מאתגרות את האסדרה הקיימת, שעוצבה לפני עשרות שנים, ולכן נדרשת התאמה במבנה ובאופן שבהם היא פועלת.

 

יש לציין כי  תחום עריכת עבודות ניתוח (אנליזות) יוסדר בנפרד, על אף שהוא ייעוץ השקעות כללי, נוכח מאפייניו הייחודיים של תחום זה. הרשות מציעה להתמקד בגורמי האנליזה  החשובים  ביותר, המשתייכים לגופים מפוקחים ולהסדיר את פעילותם בדומה למקובל בארה"ב ובאנגליה.

לקריאת הנוסח המלא – לחץ כאן.

 

הערות ותגובות תתקבלנה עד ליום 3 ביולי 2019.​

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים