כניסה

רשות ניירות ערך שוקלת לאפשר הצעה לציבור של קרן נאמנות אלטרנטיבית מסוג "קרן גידור בנאמנות"

י"ג תמוז תשע"ט

‏16 יולי 2019

יו"ר רשות ניירות ערך, ענת גואטה: "רשות ניירות ערך פועלת ותמשיך לפעול לפתיחת השוק בפני ציבור המשקיעים על ידי הגדלת היצע מכשירי השקעה מגוונים. יצירת "קרן גידור בנאמנות" נועדה לתת מענה לצרכים ולמגמות המשתנות בשוק ההון, תוך שמירה על עניינם של המשקיעים. היוזמה שלנו תעניק לציבור המשקיעים מוצר השקעה חדשני אשר יעמוד בסטנדרטים גבוהים של פיקוח ואסדרה. אני רואה חשיבות רבה בפיתוח שוק ההון הציבורי וגיוון היצע מוצרי ההשקעה אשר לו תרומה כפולה הן למשקיעים והן לכלכלה".

רשות ניירות ערך פרסמה היום קול קורא לקבלת התייחסויות לצורך גיבוש מתווה להסדרת מוצר השקעה חדש מסוג "קרן גידור בנאמנות".  

במהלך השנים האחרונות חלה התפתחות מואצת בתעשיית הקרנות האלטרנטיביות. היקף הפעילות של קרנות הגידור בישראל, למשל, מוערך בכ- 20 מיליארדי ₪. המשקיעים בקרנות כאמור הם גופים מוסדיים ומשקיעים מתוחכמים או בעלי ממון ("ציבור מתוחכם"). הקרנות הללו פועלות ללא מגבלות רגולטוריות.

כעת, שוקלת הרשות להרחיב את אלטרנטיבות ההשקעה תחת פיקוחה ולפתוח את האפשרות להציע קרן נאמנות אלטרנטיבית גם לציבור הרחב מסוג "קרן גידור בנאמנות". מטרת המהלך היא לבחון את האפשרות לחשוף את הציבור, באופן ישיר באמצעות דפוסי ההשקעה שיאפיינו את הקרן או באופן עקיף באמצעות קרן כאמור שתורשה להשקיע בעצמה במספר קרנות גידור ("אגד קרנות גידור"), למכשיר השקעה חדש, אשר יופץ, ככל קרן נאמנות, גם על-ידי יועצי השקעות ומנהלי תיקים, באופן המותאם לפרופיל הסיכון של הלקוח.

בהתאם לקול קורא, "קרן גידור בנאמנות" תוכל לפעול במגוון אסטרטגיות הקיימות כיום בעולם קרנות הגידור, תוך שימוש בנכסים הנסחרים בבורסה ובנגזרים שונים, מתוך מטרה לגוון את תיק ההשקעות של המשקיע. לצורך כך , תזכה הקרן להקלות בכל הנוגע למגבלות כמותיות החלות כיום על קרנות נאמנות, כגון לעניין מינוף הקרן, שיעור החשיפה לניירות ערך, פעילות בנגזרים ולקיחת אשראי. במקביל לכך, המשקיע ייהנה מהיתרונות הגלומים בהשקעה במוצר מוסדר שהוא קרן נאמנות לכל דבר, אשר נכסיה שייכים למשקיעים ומוחזקים בנאמנות, כאשר הפיקוח מבוצע על ידי רשות ניירות ערך. הקרן תהיה כפופה לחובות הקבועות בחוק שמטרתן הגנה על המשקיע.

על מנת לקדם את המהלך תוך שקיפות ושיתוף הציבור הרחב ומגוון הגורמים בשוק, פונה הרשות במסגרת קול קורא שפרסמה בבקשה לקבל רעיונות והצעות לגיבוש המתווה להצעת המוצר החדש. בכוונת הרשות לבחון את נחיצות המהלך והמתכונת בה ייושם, בהתאם לתגובות שתקבל מהציבור לקול הקורא.

לחץ כאן – למסמך המלא.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים