כניסה

מנהלת מחלקת תאגידים רו"ח דורית קדוש הודיעה על כוונתה לסיים את תפקידה
 

‏1 יוני, 2020

‏ט' סיון, תש"פ

מנהלת מחלקת תאגידים ברשות ניירות ערך, רו"ח דורית קדוש, הודיעה על כוונתה לסיים את תפקידה בזמן הקרוב. המחלקה בראשותה של רו"ח קדוש אמונה על אסדרה, פיקוח ואכיפה למתן גילוי ודיווח למשקיעים. בכלל זאת, המחלקה מפקחת על פעילותן של החברות הציבוריות לרבות פיקוח על תשקיפי הנפקה, דוחות תקופתיים, דוחות מידיים, הערכות שווי, הסדרי חוב, עסקאות בעלי ענין וממשל תאגידי. בנוסף, המחלקה מפקחת על חברות החיתום, סוכנויות הדירוג ופלטפורמות למימון המונים. מחלקת תאגידים מונה כ-50 עורכי דין, רואי חשבון, כלכלנים ובעלי תפקידים נוספים.

לצד הפיקוח השוטף, בתקופה האחרונה, במהלכה שוק ההון התמודד עם השלכות משבר הקורונה, רו"ח קדוש היתה שותפה מרכזית לפועלה של הרשות להנגשת אפיקי מימון לחברות, כדוגמת קרנות השקעה בתשתיות, איגוח ושותפויות מחקר ופיתוח. כל זאת, במקביל לפעילותה של המחלקה לוודא מתן גילוי ודיווח איכותי למשקיעים בזמן אמת. כמו כן, במסגרת יישום התכנית האסטרטגית שגיבשה הרשות לפיתוח השוק המקומי והפיכתו לגלובלי, הקימה רו"ח קדוש את היחידה לפיתוח עסקי בינלאומי, שתפקידה לפעול להרחבת הסדרי הרישום הכפול ולהבאת משקיעים בינלאומיים לשוק המקומי (כחלק מהשינוי המבני, תחום זה התווסף למחלקה הבינלאומית לצורך פיתוח והגדלת פעילות זו). רו"ח קדוש הובילה מדיניות של שיתוף פעולה הדוק בין מחלקת תאגידים לבין מחלקות האכיפה השונות ברשות, במטרה להגביר את אפקטיביות האכיפה על המפוקחים השונים ומתוך תפיסה של קידום השקיפות וההגינות בשוק ההון למען ציבור המשקיעים.

רו"ח דורית קדוש: "אני מסיימת את תפקידי בתום תקופה רוויה באתגרים ובפרט בחודשים האחרונים בעקבות השפעת משבר הקורונה על הכלכלה ועל שוק ההון. היתה לי זכות גדולה להיות חלק מהצוות המוביל של הרשות, להיות שותפה בגיבוש האסטרטגיה של הרשות וליישומה בפועל. אני מודה ליו"ר הרשות, ענת גואטה, ולכל עובדי מחלקת תאגידים על תמיכתם. ללא ספק מדובר בנבחרת אנשים איכותית ומקצועית ואני בטוחה שהיא תמשיך לעשות חיל ולשמור על ציבור המשקיעים ועל שוק ההון הציבורי".

יו"ר רשות ניירות ערך, ענת גואטה: "אני מודה לדורית על הובלת מחלקת תאגידים בתקופה של עשייה ענפה לפיתוח תחומי פעילות חדשים, לצד עבודת הפיקוח השוטפת. ניסיונה ומקצועיותה של דורית אפשרו למחלקה להעמיק בסוגיות רוחב להן השפעה משמעותית על שוק ההון הישראלי. בחודשים האחרונים דורית היתה שותפה לצוות שפעל לגבש פתרונות יצירתיים למתן מענה לשוק ליצירת מקורות אשראי ולמתן גמישות פיננסית לצורך צמצום נזקי הקורונה על שוק ההון. אני מאחלת לדורית הצלחה רבה בהמשך דרכה".

טרם הגעתה לרשות, רו"ח קדוש כיהנה כ-27 שנים בתפקידים בכירים בפירמת רואי החשבון הבינלאומיתDeloitte  בישראל, הן כדירקטורית במחלקה המקצועית והן כמנהלת ביקורת בכירה. במסגרת עבודתה טיפלה בחברות מובילות ממגוון רחב מאד של ענפים, לרבות חברות הנסחרות בארה"ב. במקביל, פעלה לאורך השנים גם במישור הציבורי במסגרת המועצה המקצועית של לשכת רואי חשבון, כמו גם בוועדות נוספות של הלשכה.

רו"ח קדוש בעלת תואר ראשון בחשבונאות ובכלכלה, שניהם בהצטיינות, מאוניברסיטת בר אילן.

                     

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים