כניסה

שווי הנכסים המנוהל בתחום החברות בעלות רישיון ניהול תיקי השקעות צמח ב-8.5% ובכ-770 לקוחות במהלך 2019
 

‏13 מאי, 2020

‏י"ט אייר, תש"פ

רשות ניירות ערך מפרסמת את נתוני סיכום פעילותן של חברות בעלות רישיון לניהול תיקי השקעות לשנת 2019

שווי הנכסים המנוהל בענף צמח ב-8.5% ובכ-770 לקוחות במהלך 2019

מנהל מחלקת השקעות, דודו לביא: "במסגרת פעילותנו לפיתוח תחום ניהול התיקים, הובלנו בשנים האחרונות מהלך שנועד להנגיש למשקיעים את שירות ניהול תיקי ההשקעות באופן דיגיטלי. בשנת 2019 אנחנו מתחילים לראות פירות ראשונים, הבאים לידי ביטוי  בהצטרפותם של כ-1,250 לקוחות חדשים ובשווי נכסים מנוהל הנאמד בכרבע מיליארד ₪. מדובר בגידול של כ- 230% ביחס לשנת 2018. בכוונתנו לפעול להרחבת פעילות זו גם במהלך השנה הקרובה, באמצעות הפיתוח של שירות ניהול תיקים 2.0".

רשות ניירות ערך פרסמה היום (13.5.2020) את הדוח השנתי לסיכום שנת 2019 בענף ניהול התיקים בישראל. נכון לתאריך ה - 31 בדצמבר 2019, בתחום ניהול התיקים פעלו 123 חברות בעלות רישיון אשר סיפקו שירות ללמעלה מ-80,000 לקוחות. שווי הנכסים המנוהל על ידי כלל החברות נאמד בכ – 295 מיליארד ₪, כאשר כ - 113 מיליארד ₪ מתוכם מיוחסים לנכסים המנוהלים עבור לקוחות מוסדיים (קרנות פנסיה, קרנות נאמנות וקופות גמל).

כמו כן, מהנתונים המפורסמים בדוח וממידע נוסף הקיים בידי הרשות נמצא כי:

  • חל גידול בשיעור של כ- 8.5% בשווי הנכסים המנוהלים בענף. שווי הנכסים המנוהלים עבור לקוחות שאינם מוסדיים צמח בשיעור גבוה אף יותר, כ-9.5%, בעוד שהצמיחה בנכסי הלקוחות המוסדיים (קרנות נאמנות, פנסיה וגמל המנוהלים בידי חברות ניהול התיקים) הסתכמה בכ- 6.6%.

  • נמשכת מגמת הגידול בשיעור התיקים שמרבית נכסיהם מושקעים בקרנות נאמנות ("תיקי קרנות"). לראשונה, שיעור תיקי הקרנות חצה את רף ה-50% ועבר את מספר התיקים שאינם תיקי קרנות. נכון לסוף שנת 2019, שיעור ההחזקה של קרנות נאמנות (לרבות קרנות סל וזרות) בכל התיקים שאינם מוסדיים הוא כ- 31% ומסתכם בכ- 56 מיליארד ש"ח. 

  • מרבית הלקוחות שהצטרפו לשירות ניהול התיקים השנה (כ-770 לקוחות) בחרו לעשות זאת בחברות ניהול תיקים קטנות ובינוניות, המנהלות עד 1,000 לקוחות.

  • לצד הגידול בשיעור התיקים שמרבית נכסיהם מושקעים בקרנות נאמנות, אנו רואים שינוי בגודל התיק הממוצע. שווי התיק הממוצע בקבוצת התיקים הקטנים (ששווים עד 500 אלף ₪) ירד בכ6.33%, וזאת עקב גידול במספר התיקים המנוהלים הקטנים. בקבוצות התיקים שהיקפם גדול מ- 500 אלף ₪ חל גידול בשיעור של כ- 4.64% בשווי התיק הממוצע.
    הרחבת הפעילות קשורה באופן ישיר לגידול שחל בתחום שירות ניהול התיקים הדיגיטלי. תחום ניהול תיקים דיגיטאלי התאפשר בעקבות הוראה שפרסמה הרשות בעניין מתן שירותי ייעוץ השקעות וניהול תיקים באופן מקוון, במסגרת פעילותה של הרשות לקידום ולעידוד תחרות ולהטמעת חדשנות טכנולוגית בשוק ההון, לטובת ציבור המשקיעים. שירות זה הביא להורדה משמעותית של שווי התיק המינימלי הנדרש לשם קבלת שירות ניהול תיקים ובכך הנגיש לציבור רחב יותר את האפשרות לאפיק השקעה מסוג זה.
    בשנת 2019 הצטרפו לשירות ניהול התיקים הדיגיטלי כ-1,250 לקוחות. שווי הנכסים לסוף שנת 2019 בשירות זה נאמד בכרבע מיליארד ₪, המהווים גידול בשיעור של כ- 230% ביחס לשנת 2018.

    הדוח המלא מפורסם באתר רשות ניירות ערך.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים