כניסה

כנס CapiTech – דו"ח הוועדה לקידום ומיסוד שווקים דיגיטליים בישראל

 ‏20 ינואר, 2020

‏כ"ג טבת, תש"פ

יו"ר רשות ני"ע, ענת גואטה: "כדי להגשים את החזון במלואו צריך יהיה גם לעצב מחדש את הארכיטקטורה הרגולטורית לאימוץ חדשנות טכנולוגית. היום אנחנו מפרסמים לראשונה את המסקנות ומזמינים את שוק ההון וחברות טכנולוגיה להיות שותפים בחזון שלנו. אנחנו יוצאים לשלב ה – POC ובסיומו נייצר אסדרה רלוונטית שתאפשר אימוץ של פלטפורמות דיגיטליות בשוק ההון בישראל. המשמעות היא שאותן פלטפורמות יאפשרו שרשרת ערך מלאה למשקיע באופן דיגיטלי החל משלב הרישום וההפצה וכלה בשלב הסליקה והמשמורת".

רו"ח אורלי קורן, סגנית מנהל מחלקת פיקוח על הבורסה וזירות סוחר ברשות ניירות ערך, שעמדה בראש הוועדה: ""לאור התחרות הבינלאומית הקיימת בתחומי המסחר, הסרת חסמים רגולטורים שעשויים לעכב את אימוץ הטכנולוגיה בישראל היא הכרח ואינה בגדר מותרות".

 

רשות ניירות ערך חשפה היום את דו"ח הוועדה לקידום ומיסוד שווקים דיגיטליים בישראל בכנס CapiTech - הכנס השנתי של הרשות, אשר עמד השנה בסימן הטמעת חדשנות טכנולוגית בשוק ההון הישראלי. בראש הוועדה עמדה רו"ח אורלי קורן, סגנית מנהל מחלקת פיקוח על הבורסה וזירות סוחר ברשות ניירות ערך. מטרת הוועדה הייתה לבחון מגמות וכיווני פעולה בתחום השווקים הפיננסיים, ומהי המסגרת הרגולטורית הנדרשת למיסודם של שווקים דיגיטליים בישראל. הוועדה בחנה את צרכי השחקנים הרלוונטיים בשווקים הדיגיטליים ואת המסגרת הרגולטורית הנדרשת לפעילותם בישראל, במטרה להמליץ על מתווה מדיניות ביחס אליהם.

 

בנוסף לדו"ח פרסמה הרשות קול קורא, שבו הוזמנו חברות בתחום להציג הצעות להקמת פלטפורמות דיגיטליות למסחר בניירות ערך. החברות הוזמנו להעלות סוגיות רגולטוריות בנוגע לקידום שווקים העושים שימוש בטכנולוגיית חדשניות, ובפרט סוגיות שעשויות להוות חסם להתפתחות התחום בישראל.

לדברי קורן, "ממחקר העומק שערכנו במסגרת הוועדה, הגענו למסקנה כי בטכנולוגיית ה-DLT טמון פוטנציאל גדול לקידום שוק ההון הישראלי. הטמעת הטכנולוגיה עשויה להביא לצמצום עלויות מסחר

 

ללקוחות הקצה, הפחתת סיכונים סיסטמיים למשק, סביבה טכנולוגית אשר תעודד חדשנות פיננסית ואף פתיחת שוק ההון לסוגי חברות שאינן עושות שימוש בו לצרכי מימון (כגון, חברות קטנות ובינוניות). יחד עם זאת, לאור השלב המקדמי בו מיושמת הטכנולוגיה בעולם ניירות הערך אין מדובר ביתרונות מוחלטים, אלא ביתרונות תיאורטיים התלויים באופן היישום ובעיצוב הרשת".

קורן מציינת, כי "חלק ניכר מהחברות העוסקות בטכנולוגיית ה-DLT, ובהן המובילות בעולם, ממוקמות בישראל או מובלות על ידי ישראלים. פתיחת אפיק במסגרתו יתאפשר להן להטמיע את הטכנולוגיה בשוק ההון הישראלי עשויה להיות אטרקטיבית מבחינתן כשלב מקדים להפצת הטכנולוגיה ברחבי העולם".

מן הדו"ח עולה, כי השימוש הטבעי בטכנולוגית ה-DLT בשוק ההון, הוא בתחומי תשתיות ההנפקה והמסחר (רישום, סליקה ומשמורת), זאת לאור יכולתה לאמת ולעדכן מידע הנגיש לצדדים רבים בו זמנית באופן מהיר, יעיל ואמין. לפיכך השימוש הראשון הצפוי בשוק ההון בטכנולוגיית ה-DLT הוא בשלב הסליקה. יחד עם זאת מערכת סליקה המבוססת על טכנולוגיית ה-DLT יכולה להיות מעוצבת בדרכים רבות ולא ניתן בשלב זה למפות את כלל הסוגיות הרגולטוריות שעשויות להתעורר סביב הפעלתה.

עוד עולה מן הדו"ח, כי קיימת גם התקדמות משמעותית של שחקנים בינלאומיים לעבר הקמת תשתיות מסחר המבוססות על DLT. בהקשר זה קורן מוסיפה, כי "לאור התחרות הבינלאומית הקיימת בתחומי המסחר, הסרת חסמים רגולטורים שעשויים לעכב את אימוץ הטכנולוגיה בישראל היא הכרח ואינה בגדר מותרות".

הדוח המלא והקול קורא מפורסם באתר רשות ניירות ערך.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים