כניסה

יוטלו עיצומים כספיים בסך של כ-230 אלף ₪ במסגרת החלטות וועדת עיצומים וקנסות בהליכי אכיפה מנהלית של רשות ניירות ערך
 

‏9 אוגוסט, 2020

‏י"ט אב, תש"ף

 

ועדת עיצומים וקנסות של רשות ניירות ערך אישרה את המלצת מחלקת אכיפה מנהלית להטיל עיצומים כספיים בסך כולל של כ - 230 אלף ₪ על תאגיד מדווח, שני בעלי עניין ומנהל קרן נאמנות.

עיצומים אלו הוטלו בגין הפרות הקשורות בהיעדר גילוי, בפרסום מידע שגוי בעיתונות הכלכלית ובאי דיווח על החזקות בעלי עניין. גובה העיצומים הכספיים נגזר מנסיבות ההפרה, חומרת ההפרה והונו העצמי של התאגיד או שווי הנכסים המנוהל של מנהל הקרן. בהטלת עיצומים כספיים אלה מיישמת רשות ניירות ערך את מדיניות האכיפה המנהלית, והכל למען שמירה על ענייניו של ציבור המשקיעים והתנהלותו התקינה של שוק ההון.

עיצום כספי בסך 125,000 ₪ הוטל על מנהל הקרן-הראל פיא קרנות נאמנות בע"מ, בגין פרסום מידע שגוי בעיתונות הכלכלית.

לדרישת העיצום הכספי המלאה – לחץ כאן

עיצום כספי בסך 95,313 ₪ הוטל על יצוא חברה לנכסים בע"מ, בגין העדר גילוי בדוחות תקופתיים לשנים 2016 - 2017  על החזקות בעל עניין בחברה בת מהותית (בנק ירושלים).

לדרישת העיצום הכספי המלאה – לחץ כאן

עיצומים כספיים בסך 5,922 ₪ הוטלו על אורי וייס ואלויט אל.סי.אס פארמה בע"מ, שני בעלי השליטה בחברת אינטליקנה בע"מ, בגין אי דיווח לחברה על שינויים באחזקות בעלי עניין.  

לדרישת העיצום הכספי המלאה בעניינו של אורי וייס - לחץ כאן

לדרישת העיצום הכספי המלאה בעניינה של אלויט אל.סי.אס פארמה בע"מ - לחץ כאן​

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים