כניסה

מחלקת חקירות, מודיעין ובקרת מסחר ברשות ניירות ערך העבירה את תיק החקירה בעניינם של ישראל רבין ונועה אייד למחלקת ניירות ערך בפרקליטות מחוז תל אביב

‏14 ספטמבר, 2020

‏כ"ה אלול, תש"ף

 

מחלקת חקירות, מודיעין ובקרת מסחר ברשות ניירות ערך העבירה את תיק החקירה בעניינם של ישראל רבין ונועה אייד למחלקת ניירות ערך בפרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה). תיק החקירה הגלויה נפתח בחודש נובמבר  .2019

להלן תקציר החשדות אשר עמדו בבסיס החקירה, כפי שהופיעו בנספח של בקשת רשות ניירות ערך  לבית המשפט:

על פי החשד, עניינה של חקירה זו בביצוע עבירות תרמית בקשר לניירות ערך ושימוש במידע פנים לפי חוק ניירות ערך, עבירות של קבלת דבר במרמה ושיבוש מהלכי משפט ועבירות הלבנת הון.

על פי ממצאי החקירה, ישראל רבין, פעיל שוק ההון, אשר שימש כיועץ הנפקה ויועץ קשרי משקיעים (PR) של חברת קדימהסטם ומהווה איש פנים מכח קשריו עם החברה. בנוסף, נועה אייד אשתו של רבין, הרשומה כבעלים של חברה שנתנה שירותי ייעוץ הנפקה וייעוץ קשרי משקיעים לחברת קדימהסטם ומהווה גם היא איש פנים בחברה על פי הגדרת חוק ניירות ערך.

לפי החשד, פעל רבין במסחר במהלך השנים 2017 – 2019 באמצעות חשבונות בשליטתו, תוך ביצוע פעילות תרמיתית בניירות ערך של חברת קדימהסטם, חברה ציבורית הנסחרת בבורסה בתל אביב, בכוונה להשפיע על שער ניירות הערך ובכלל זה תוך ביצוע עסקאות עצמיות בנייר הערך.

כמו כן, לפי החשד הניע רבין משקיעים לבצע פעולות במסחר בנייר ערך קדימהסטם ובניירות ערך נוספים. זאת באמצעות הצגת מצגי שווא ומידע כוזב בקבוצות וואטסאפ שונות אותן ניהל.  

בנוסף, לפי החשד, ביצע רבין עסקאות בנייר ערך קדימהסטם באמצעות חשבונות מקורביו, תוך שימוש במידעי פנים שונים שהיו מצויים בידו מתוקף תפקידו וקשריו עם החברה.

על פי החשד, פעלו רבין ואייד לשבש את הליכי החקירה של רשות ניירות ערך בתיק זה במסגרת חיפוש שנערך בביתם. 

* הודעה זו מתייחסת להעברת תיק החקירה לפרקליטות, ואין בה כל התייחסות לממצאי החקירה  ולמסקנותיה. לפרקליטות מסורה הסמכות להחליט על המשך הטיפול בתיק.​

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים