כניסה

רשות ניירות ערך השיקה לראשונה מערכת לניתוח נתוני הדירוג של חברות הדירוג
 

‏16 אוגוסט, 2020

‏כ"ו אב, תש"ף

רשות ניירות ערך השיקה היום (16.8.2020) מערכת לניתוח נתוני הדירוג שניתנו לחברות שהנפיקו אגרות חוב לציבור, לאור החשיבות שרואה הרשות בהנגשת מידע לציבור המשקיעים, ככלי לקבלת החלטות השקעה, ובכלל זה, המידע המוצג בדיווחי חברות הדירוג. המערכת מרכזת ומנגישה את המידע בצורה קלה ופשוטה במקום אחד.

המערכת כוללת מידע מתוך הדיווחים של חברות הדירוג, שדווחו ופורסמו על ידן באופן פומבי במערכת המגנ"א (המערכת, שהוקמה על ידי רשות ניירות ערך, בה מפורסמים כל דיווחי החברות) החל מיום 1.11.2019. המערכת מרכז את הנתונים העיקריים מתוך דיווחי הדירוג שכוללים בעיקר את שם החברה המדורגת, שם חברת הדירוג, הדירוג שנקבע, תאריך הדירוג, תיאור קצר של פעולת הדירוג (תיאור זה מתייחס לפעולת הדירוג - עליית דירוג, הורדת דירוג או הפסקת דירוג), הפנייה לדוח הדירוג ועוד. כמו כן, המערכת מאפשרת חיפוש מידע לפי הפרמטרים באים: חברת דירוג, סולם דירוג, מהות ההודעה, ותאריך הדירוג (ראו דוגמאות מטה). בעתיד יורחבו אפשרויות החיפוש, כך שיכללו פרמטרים נוספים. המאגר מתעדכן באופן מיידי בעת פרסום דוח דירוג על ידי חברות הדירוג.

 

המערכת הוקמה, בהתאם למדיניות שמובילה יו"ר הרשות, ענת גואטה, להנגשה של מידע למשקיעים, כחלק מארגז הכלים לצורך קבלת החלטות השקעה. בהתאם לכך, יו"ר הרשות קיימה בשבוע שעבר שולחן עגול בנושא הסטנדרט הרצוי בתחום הדירוג בשוק החוב בישראל. הדיון התקיים לאור הצורך לשכלל ולחדד את הכלים הקיימים בקרב משקיעים ובייחוד משקיעים מהציבור אשר רוכש אגרות חוב. גואטה פתחה את הדיון ואמרה: "האחריות הישירה של הרשות לשמירה על אינטרס המשקיעים בשוק ההון מחייבת להמשיך לחזק את מנגנוני השוק כדי להבטיח את תקינותם של תהליכי התמחור לאורך זמן. הרשות משיקה מאגר נתונים שיהיה חשוף לציבור ויציג את נתוני הדירוג שניתנו לחברות המנפיקות על ידי חברות הדירוג".

גואטה הוסיפה: "בשנת 2020 היקף השוק הקונצרני עומד על 350 מיליארד שקל. בד בבד, עם התפתחות השוק חל גידול מהותי ושיעור החברות שגייסו חוב הוכפל בעשור האחרון. היום עיקר החוב הסחיר הוא חוב מדורג. עם זאת, אנו רואים שמיעוט החברות המדורגות הן בדירוג כפול. 16% מכמות החברות מדורגות בדירוג כפול, ואלו מהוות 40% מהיקף החוב הסחיר. יתר החברות מדורגות בדירוג חיצוני יחיד או לא מדורגות בכלל. זה שונה ביחס לשווקים המערביים. לגבי אותו חוב תהליך הדירוג המוסדי הוא עצמאי, לא גלוי ולא נחלת ציבור המשקיעים. בפועל פעילים בשוק הקונצרני שלנו שחקנים מתוחכמים עם משאבים עצומים בלתי מוגבלים, בנוסף לכך השוק פתוח למשקיעים מהציבור, שאינם נחשבים בעלי מומחיות ולכן נסמכים הלכה למעשה בעיקר בסוג אינפורמציה שמפרסמות חברות הדירוג. לפני כחודש, נוסף שחקן בשוק הקונצרני והוא בנק ישראל עם תכנית רכישות 15 מיליארד שקלים - זה היקף הרכישות המיועד. המעורבות משפיעה ותשפיע בעתיד על מנגנוני התמחור, והשוק וזה הופך את הדיון שלנו לרלבנטי".

הדיון התקיים בהשתתפות: יו"ר רשות ניירות ערך - גב' ענת גואטה, הממונה על רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון - דר' משה ברקת, פרופ' ענת אדמתי ופרופ' דארל דאפי מאוניברסיטת סטנפורד, פרופ' אפרים בנמלך מאוניברסיטת נורת'ווסטרן, יו"ר מדרוג בע"מ – מר ברק סורני, מנכ"ל סיטי ישראל - מר ניל קורני, לובי 99 - עו"ד לינור דויטש ומר משה קאשי, מנכ"ל ובעלים ילין לפידות - מר יאיר לפידות, פרופ' אבי בן בסט מהאוניברסיטה העברית, ירושלים ופרופ' דן עמירם מאוניברסיטת תל אביב.

מאגר נתוני הדירוג מפורסם באתר רשות ניירות ערך.

להלן דוגמא לתוצאות חיפוש - כל דירוג קבוצת A בדירוג ראשוני:

picture1.png

 

להלן דוגמא לחיפוש מקרים של העלאות דירוג:

 

picture2.png

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים