כניסה

רשות ניירות ערך מפרסמת מסמך היוועצות עם הציבור אודות גילוי בנוגע לאחריות תאגידית וסיכוני ESG

‏19 יולי, 2020

‏כ"ז תמוז, תש"ף

רשות ניירות ערך , בראשות יושבת הראש ענת גואטה, מפרסמת מסמך היוועצות עם הציבור אודות גילוי בנוגע לאחריות תאגידית וסיכוני ESG. במהלך התקופה האחרונה, בחן סגל הרשות את שאלת הצורך במתן גילוי, וולונטרי או מנדטורי, על ידי החברות הציבוריות, בנוגע לאופן בו אותן החברות מנהלות סיכוני ESG. בחינה זו בוצעה לאור המגמה הקיימת בשווקי הון מובילים ברחבי העולם, בהם ניתן גילוי כאמור על ידי מספר הולך וגדל של חברות ציבוריות. יתר על כן, ניכר כי משקיעים בינלאומיים גדולים שוקלים ומייחסים משקל, במסגרת בחינת אפשרויות ההשקעה שלהם, להיבטים שונים הקשורים להתנהלות החברתית של החברות המהוות פוטנציאל להשקעה אפשרית. 

ניכר כי רגולטורים ברחבי העולם הציבו את נושא ניהול סיכוני ה-ESG, והגילוי הרלבנטי, על סדר יומם. כמו כן, ניתן לראות כי על אף שאין בארה"ב דרישת גילוי מנדטורית בנושאי ESG, הרי שבפועל, למעלה מ - 86% מהחברות הגדולות אשר מניותיהן נמנות על מדד S&P 500 מספקות גילוי בתחום ה-ESG באופן וולונטרי.[1]

בישראל, נכון להיום, דרישות הגילוי מכוח דיני ניירות ערך מחייבות פרסום מידע על בסיס עיקרון המהותיות, אשר חל גם בכל הקשור בנושאי ESG. במרבית שווקי ההון המפותחים בהם נדרשות החברות לתת גילוי כאמור, דרישות הגילוי באשר לסיכוני ESG ואופן ניהולם אינן חלות מכוח דיני ניירות ערך.

לאור ההתפתחויות שחלו בשנים האחרונות בשווקי ההון המובילים בעולם, והעניין הגובר שמגלים משקיעים, מקומיים ובינלאומיים, בנושא האחריות החברתית, סגל הרשות מזמין את הציבור להתייחס לשאלת הצורך בגילוי בנושא סיכוני ESG ואופן ניהולם מצד החברות הציבוריות עד ליום 3 בספטמבר 2020.

המסמך המלא מפורסם באתר רשות ניירות ערך.


[1]https://www.sustainability-reports.com/86-of-sp-500-index-companies-publish-sustainability-responsibility-reports-in-2018/

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים