כניסה

על רקע משבר הקורונה בכוונת רשות ניירות ערך להקל על הגופים המפוקחים ולהפחית את תשלום האגרות

‏24 אוגוסט, 2020

‏ד' אלול, תש"ף

בעקבות משבר הקורונה והשלכותיו על פעילותן של חברות ועסקים ובהתאם למדיניות שר האוצר, ח"כ ישראל כ"ץ, גיבשה רשות ניירות ערך, בהובלת היו"ר גב' ענת גואטה, תכנית להפחתת אגרות, במסגרת הוראת שעה. התכנית מבוצעת בהתאם לסיכום שגובש על ידי רשות ניירות ערך, עם יו"ר וועדת הכספים של הכנסת, ח"כ הרב משה גפני.

התכנית להפחתת האגרות נחלקת לשתי תקופות זמן. הראשונה, בטווח הזמן בקרוב, הפחתה חד פעמית באגרות של הגופים המפוקחים לשנת 2020, שספגו פגיעה משמעותית בפעילותן העסקית בעקבות הקורונה; והשנייה, בטווח הזמן הבינוני, הפחתה רוחבית של האגרות השנתיות בשיעור של 10% לכלל הגורמים שמשלמים אגרות לרשות (יחידים ותאגידים) בשנים 2021 – 2023, במטרה להקל על הגופים המפוקחים. סכום עלות תכנית ההפחתות נאמד בכ - 39 מיליון שקלים.

תכנית הפחתת האגרות כפופה לאישור מליאת הרשות ולעריכת תיקון בתקנות האגרות, הטעון אישור של שר האוצר וועדת הכספים של הכנסת.

יו"ר הרשות, גב' ענת גואטה, ציינה כי "מקור המימון היחידי לתקציב הרשות הוא האגרות המשולמות על ידי הגופים המפוקחים על ידה. הרשות אינה ממומנת מתקציב המדינה. ההפחתה תמומן מתוך התקציב, בהתאם לצפי ההכנסות ובהתייחס לאילוצים ולאתגרים עמם מתמודדת הרשות. התכנית נועדה להקל על החברות ועל העסקים בעת משבר מתוך תפיסה כי אנו, כגוף ציבורי, צריכים להירתם ולשרת את המשק והציבור".​

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים