כניסה

רשות ניירות ערך מפרסמת קול קורא לגורמים מתחום הביטוח במטרה לבחון יישום מודל של ביטוח קבוצתי לחברות ניהול תיקים
 

‏30 ספטמבר, 2020

‏י"ב תשרי, תשפ"א

רשות ניירות ערך מפרסמת "קול קורא" לגורמים מתחום הביטוח, במטרה לבחון יישום מודל של ביטוח קבוצתי לחברות ניהול תיקים שיוזיל את עלויות הביטוח המקצועי.

בשנים האחרונות התרחש תהליך של צמצום משמעותי במספר המבטחים אשר מוכנים לערוך ביטוח אחריות מקצועית לגופים פיננסיים. צמצום ההיצע בביטוח אחריות מקצועית בתחום הפיננסי הוביל להתייקרות בשיעורים ניכרים בפרמיות הביטוח גם בענף ניהול התיקים, זאת על אף מיעוט תביעות ביטוח שהוגשו בפועל לאורך השנים.

לאור זאת, הרשות מבקשת למצוא פתרון שיאפשר עמידה בחובת הביטוח החלה כיום לטובת ציבור המשקיעים, בד בבד עם  הוזלת עלויות הביטוח המושתות על חברות ניהול התיקים אשר התייקרותן יצרה נטל כבד על החברות בענף ומקשה על פעילותן.

במסגרת  פרסום "קול קורא", מציעה הרשות לבחון מודל לפיו מבטח או מספר מבטחים, יערכו פוליסת ביטוח עבור קבוצת חברות ניהול תיקים במשותף. המאפיינים העיקריים של הפוליסות ביטוח קשורים בסך הסכום המבוטח בפוליסה הקבוצתית. הסכום הכולל יהיה נמוך באופן משמעותי מהסכום המצטבר של הסכומים המבוטחים על ידי החברות במסגרת הפוליסה, לו הייתה כל אחת מהן רוכשת פוליסה נפרדת. כמו כן, הסכום המרבי שכל חברה בעלת רישיון תהיה זכאית לתבוע מפוליסת הביטוח יהיה עד גובה הכיסוי המינימלי אותו נדרשת החברה לבטח בהתאם לדין, וזאת כל עוד נותרה יתרה לתביעה בפוליסת הביטוח הקבוצתי.

הרשות מזמינה את הגורמים הרלוונטיים מתחום הביטוח, בהם מבטחים וסוכני ביטוח, להציע מתווה לקידום יוזמה זו, לבחון את היתכנותה, או להציע יוזמה אחרת לשיפור המצב הקיים.

פרטים נוספים ניתן למצוא באתר רשות ניירות ערך.​

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים