כניסה

רשות ניירות ערך פותחת את שוק האיגוח הציבורי

‏3 יוני, 2020

‏י"א סיון, תש"פ

 

יו"ר רשות ניירות ערך, הגב' ענת גואטה, מסרה כי: "פתיחת שוק איגוח ציבורי בישראל, בייחוד בעת הזו, עשויה לתרום לצמיחה במשק. עסקאות איגוח הינם נתיב חדש, מהיר ואטרקטיבי שייפתח בעתיד לחברות ולעסקים קטנים ובינוניים דרכים חדשות לגייס מקורות מימון ואלו ;יאפשרו להם להרחיב את פעילותם ובכך להניע את גלגלי המשק. לצד פעילות הליבה שלנו לשמירה על שוק הון הוגן עבור ציבור המשקיעים, נדבך נוסף משמעותי הוא בפיתוח ושכלול שוק הון מתקדם, חדשני ואטרקטיבי. לצורך כך, אנו בונים תשתית רגולטורית למכשירים פיננסיים שייצרו אפשרויות מימון חדשות הנדרשות למשק, בייחוד בימים אלו כמו אויר לנשימה. המסמך המפורסם היום הוא צעד חשוב בפתיחת שוק איגוח הציבורי, במקביל למאמצים הנמשכים לקדם את הצעת החוק הממשלתית בנושא האיגוח".

רשות ניירות ערך פרסמה היום (3.6.2020) מסמך מדיניות בנושא פתיחת שוק האיגוח הציבורי. המסמך נועד לייצר ודאות למשקיעים ולתאגידים, להדריך גופים השוקלים עסקאות איגוח ציבוריות באשר לשאלות הצפויות להיבחן במסגרת בדיקת תשקיפים, ולייצר פשטות, שקיפות וסטנדרטיזציה עם התפתחות שוק זה. פתיחת שוק האיגוח הציבורי תייצר לעסקים מקור מימון נוסף וכתוצאה, צפויה לסייע לצמיחת המשק, בייחוד בעת זו. עסקת איגוח היא עסקה שבה מונפקות תעודות התחייבות שפירעונן מובטח על ידי תזרים מזומנים צפוי ומוגדר, הנובע מתיק אשראי הכולל נכסים מגבים. המסמך התפרסם לאחר שרשות ניירות ערך קיימה הליך היוועצות עם הציבור ,במהלך השנה האחרונה, לקבלת התייחסויות למדיניות בנושא זה. במקביל לפרסום המסמך ממשיכה הרשות במאמצים לקדם את הצעת החוק הממשלתית בנושא האיגוח.  

שוקי איגוח הם תחום צומח, חיוני ומפותח בשווקי ההון בעולם. מדינות רבות בעולם, ובהן ארה"ב ומדינות אירופה, הכירו בתועלות הרבות שביכולתו של שוק איגוח להניב לפיתוח הכלכלה הריאלית ובפרט להזרמת אשראי לעסקים. זאת, מאחר שעסקאות איגוח מאפשרות להביא לפיזור יעיל יותר של הסיכונים בשווקים הפיננסיים, ובכך לספק מקורות מימון נוספים לכלכלה הישראלית ולהעניק גיוון והרחבה של הזדמנויות ההשקעה והחיסכון לציבור.

אחד הלקחים שנלמדו מהמשבר הפיננסי משנת 2008 הוא שעסקאות איגוח מסובכות ובעלות מבנים מורכבים, הסבו הפסדים ונזקים גדולים במיוחד למשקיעים. זאת, בין היתר, על רקע קשיים מצד המשקיעים בהבנת המכשיר, תמחור ועוד. בהתאם לכך, רשות ניירות ערך שמה דגש על כך שמאפייניהן של עסקאות האיגוח, אשר ניתן יהיה לקדם בשלב הראשון בישראל, יהיו פשוטים וסטנדרטיים. מאפיינים אלו נשענים בחלקם על תובנות מהרגולציה האמריקאית הרלוונטית ועל מסגרת הרגולציה האירופית הנוגעת לאיגוחים "פשוטים, שקופים וסטנדרטיים" (STS). באופן זה, סבורה הרשות כי ניתן יהיה לאפשר את התפתחותו של שוק האיגוח באופן מדורג ובטוח, וכן לתת מענה לכשלים שהתגלו בשוק האיגוח במשבר שהתרחש בשלהי העשור הקודם. הטמעת המכשיר בשוק תאפשר בעתיד גם בניית מכשירי איגוח מתקדמים יותר.

לצד המגבלות הקשורות למאפייני עסקאות האיגוח, שנועדו להבטיח את פשטותו של המכשיר, מסמך המדיניות של הרשות מדגיש את חשיבותו של דירוג כפול לעסקאות איגוח בשלב הראשון של פיתוח השוק. דירוג במקביל על-ידי שתי חברות דירוג לפחות ממועד ההנפקה ולאורך כל תקופת החיים של אגרות החוב, נועד להגביר את יכולתם של המשקיעים להבין טוב יותר את הסיכונים והסיכויים הנובעים מעסקת האיגוח.

לשוק האיגוח הציבורי מספר יתרונות על פני שוק האיגוח הפרטי, בהם השקיפות הנדרשת בהנפקות ציבוריות וכן הנזילות של ניירות הערך; השקיפות תורמת ליכולת להעביר ביקורת על איכותן של הנפקות אלה ולתמחר את ניירות הערך באופן שוטף לאחר ההנפקה בהתבסס, בין היתר, על מחיריהן בבורסה; דרישות הנוגעות להתנהלות הנהלת החברה ושומרי הסף המלווים אותה בעת ההנפקה ואחריה; הפיקוח השוטף של הרשות; האחריות המוטלת מכוח דיני ניירות ערך על המנפיקים; והיכולת לבצע אכיפה במקרה של הפרת הדין. בהיבטים אלה ובהיבטים נוספים, עשוי שוק איגוח ציבורי לצמצם בעיות פוטנציאליות הגלומות בהתפתחותו של שוק איגוח פרטי שהחל להתפתח בישראל.

עם התפתחות שוק האיגוח הציבורי בישראל בשנים הקרובות והאפשרות לבצע עסקאות מתקדמות יותר, תשאף הרשות שכלי מימון זה ישמש גם למימון עסקים קטנים ובינוניים, המהווים את אחד ממנועי הצמיחה המרכזיים במשק הישראלי. שוק האיגוח עשוי להוות חלופה ראויה וטובה להעמדת מקורות מימון בהיקף נרחב, בריביות אטרקטיביות יותר ביחס לחלופות הקיימות, ובכך לסייע להתפתחותם של עסקים קטנים ובינוניים ולצמיחה הכלכלית בישראל.

רשות ניירות ערך תעקוב אחר תהליך ההטמעה של המכשיר הן בהיבט היזמים והן בהיבט תפיסת המשקיעים את מהות המכשיר ותפעל לשכלל אותו בהתאם. במקביל ממשיכה הרשות במאמצים לקדם, יחד עם משרדי האוצר והמשפטים ורגולטורים עמיתים, את הצעת החוק הממשלתית בנושא האיגוח.

מסמך המדיניות בנושא איגוח בשוק הציבורי מפורסם באתר רשות ניירות ערך.

        

 

 

 

 

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים