כניסה

מחלקת חקירות, מודיעין ובקרת מסחר ברשות ניירות ערך העבירה את תיק החקירה בעניין חשד לשימוש במידע פנים בחברת סודהסטרים לפרקליטות

‏8 יולי, 2020

‏ט"ז תמוז, תש"ף

 מחלקת חקירות, מודיעין ובקרת מסחר ברשות ניירות ערך העבירה למחלקת ניירות ערך בפרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה) את תיק החקירה בעניין חשד לשימוש במידע פנים שבוצע על ידי דניאל בירנבאום ואיילה שרח כהן.

להלן תקציר החשדות אשר עמדו בבסיס החקירה, כפי שהופיעו בנספח של בקשת רשות ניירות ערך  לבית המשפט:

על פי החשד, עניינה של חקירה זו נוגע לחשד לביצוען של עבירות שימוש במידע פנים ועבירות מרמה והפרת אמונים בתאגיד ושיבוש מהלכי משפט. חשדות אלה נוגעים לדניאל בירנבאום, מנכ"ל חברת סודהסטרים ודירקטור בה בתקופה הרלוונטית, וכן ביחס לחשודה איילה שרח כהן מקורבת של בירנבאום ועובדת לשעבר של סודהסטרים אשר חשודה בביצוע עבירות מידע פנים ועבירת שיבוש מהלכי משפט.

עפ"י החשד, מסר בירנבאום, איש פנים מתוקף היותו מנכ"ל חברת סודהסטרים בתקופה הרלוונטית לחשדות, מידע פנים לכהן, אשר פעלה במניות סודהסטרים תוך שימוש אסור במידע פנים זה. מידע הפנים התייחס לדיווח מהותי וחיובי של החברה מיום 01.08.2018 באשר לתוצאותיה הכספיות החיוביות לרבעון השני לשנת 2018, ולדיווח מיידי מהותי וחיובי של החברה מיום 20.08.2018, ביחס למידע אודות רכישת החברה ע"י חברת PepsiCo, Inc., בעקבותיהם עלה שער מנית החברה בשיעור חד.

על פי החשד, השתמשה כהן במידע הפנים שנמסר לה מבירנבאום, ורכשה את מניות החברה בהיקף של מאות אלפי ₪ טרם פרסום הדיווחים האמורים. כמו כן, עלה חשד דומה של שימוש במידע פנים גם כלפי פעילות קודמת של כהן במניות סודהסטרים, טרם דיווח חיובי של החברה מיום 15.02.2017 אודות תוצאות דוח תקופתי ושנתי של החברה לשנת 2016, בעקבותיו עלה שער המניה בשיעור חד.

על פי החשד בעקבות פעילות אסורה זו גרפה כהן רווחים כספיים אסורים בחשבונה בסך כולל של כ-200 אלף ₪.

 * הודעה זו מתייחסת להעברת תיק החקירה לפרקליטות, ואין בה כל התייחסות לממצאי החקירה  ולמסקנותיה. לפרקליטות מסורה הסמכות להחליט על המשך הטיפול בתיק.​

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים