כניסה

תיק החקירה בעניינן של החברות "ביונד טיים אחזקות בע"מ" ו"פרוטאולוג'יקס בע"מ" הועבר לפרקליטות

 

‏11 מרץ, 2020

‏ט"ו אדר, תש"פ

מחלקת חקירות, מודיעין ובקרת מסחר העבירה למחלקת ניירות ערך בפרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה) את תיק החקירה בעניינן של החברות "ביונד טיים אחזקות בע"מ" ו"פרוטאולוג'יקס בע"מ".

להלן תקציר החשדות אשר עמדו בבסיס החקירה, כפי שהופיעו בנספחים של בקשות רשות ניירות ערך  לבית המשפט, לשחרור בתנאים מגבילים של החשודים אסף סיני, דוד שחם ויאיר פודים:

עניינה של חקירה זו נוגע לחשד לביצוע עבירות דיווח על פי חוק ניירות ערך, וכן עבירות על פי חוק העונשין, הקשורות לחברות הציבוריות "ביונד טיים אחזקות בע"מ" וחברת "פרוטאולוג'יקס בע"מ" וזאת במהלך השנים 2016-2017.

חברת ביונד פועלת, באמצעות חברה פרטית בבעלותה, בפיתוח, תכנון, הקמה, תפעול ותחזוקה של פתרונות טכנולוגיים למערכות טיהור והשבת שפכים, העושים שימוש בטכנולוגיות ביולוגיות. מניות החברה נרשמו למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בשנת 1990. ביום 25.01.16 הועברו ניירות הערך של החברה לרשימת שימור. החל מיום 02.10.17 הושעה המסחר במניות ביונד עקב אי פרסום דוחותיה הכספיים. בשנת 2017 הוגשה בקשת פירוק בעניינה.

חברת פרוטאולוג'יקס הינה חברת אחזקות אשר מניותיה החלו להיסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בחודש  מרץ 2010. ביום 17.02.19 שונה שם החברה ל"קאנומד תעשיות קנאביס רפואי בע"מ".

אסף סיני שימש כיו"ר דירקטוריון ומנכ"ל ביונד, בתקופה הרלבנטית לחקירה, בין השנים 2016-2017. בין החודשים מרץ-יולי 2017 שימש סיני גם כמנכ"ל פרוטאולוג'יקס.

דוד שחם מחזיק במספר חברות פרטיות בבעלותו. במהלך החודשים מרץ-יולי 2017, כיהן דוד שחם כדירקטור חיצוני בחברת פרוטאולוג'יקס.

יאיר פודים כיהן בתקופה הרלוונטית לחקירה כיו"ר דירקטוריון בחברת פרוטאולוג'יקס.

על פי החשד, במהלך התקופה הרלוונטית לחקירה, דיווחי חברת ביונד הנוגעים לסכומי כסף שקיבלה ביונד כללו פרטים מטעים בכוונה להטעות את ציבור המשקיעים.

בנוסף, על פי החשד, למינויו של דוד שחם כדירקטור חיצוני בפרוטאולוג'יקס, נלוו עבירות דיווח ועבירות נוספות.

*הודעה זו מתייחסת להעברת תיק החקירה לפרקליטות, ואין בה כל התייחסות לממצאי החקירה  ולמסקנותיה. לפרקליטות מסורה הסמכות להחליט על המשך הטיפול בתיק.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים