כניסה

יו"ר רשות ניירות ערך, ענת גואטה: "החלטנו על מתן הקלות לתעשייה המפוקחת על מנת לסייע בהתמודדות עם השלכות השפעת וירוס ה - COVID-19"

 ‏16 מרץ, 2020

‏כ' אדר, תש"פ

בעקבות השפעת וירוס הקורונה על שוק ההון

 • • הוקמו צוותים ייעודים למתן מענה 24/7 לגורמים מפוקחים

 • • פורסמו הקלות לסיוע לגופים המפוקחים

 • • התקיים סבב מפגשים עם נציגי הגופים המפוקחים

 • • הוגדרו הגורמים החיוניים לשמירה על רציפות המסחר והשירות לציבור

 • • גובש ארגז כלים להתמודדות עם אירועי קיצון

יו"ר רשות ניירות ערך, ענת גואטה, אמרה היום כי "רשות ניירות ערך עוקבת אחר הנעשה בארץ ובעולם ובהתאם פעלה ופועלת לגבש צעדים מתאימים, תוך שמירה על עניינם של ציבור המשקיעים. החלטנו על מתן הקלות לתעשייה המפוקחת על מנת לסייע בהתמודדות עם השלכות השפעת וירוס ה -COVID-19, וזאת לאחר שקיימתי סבב שיחות עם נציגי כל הגופים המפוקחים לוודא רציפות תפקודית ויכולת מתן שירותים לציבור. בנוסף, הרשות מעודדת את כל הגורמים הרלוונטיים לפתוח בדיאלוג לבחינת השלכות המשבר ולשם מציאת פתרונות מימוניים מתאימים לצליחת המשבר לטובת ציבור המשקיעים והחברות כאחד. אנו נמצאים בתקופה מאתגרת. אני מודעת ללחצים הכבדים המופעלים על יועצי ההשקעות ומנהלי התיקים הניצבים בחזית למול הציבור, אשר נוכח האירועים החריגים לעיתים עלול להתנהל באופן נמהר – הרשות מחזקת את ידיכם וסומכת על מקצועיותכם ושיקול דעתכם וסמוכה ובטוחה שאתם רותמים את מלוא כישוריכם להכוונה שקולה ואחראית של ציבור המשקיעים, איש איש, על פי צרכיו האישיים".

גואטה הוסיפה: "משקיעים צריכים לשים לנגד עיניהם את הצרכים האישיים שלהם בהסתכלות ארוכת טווח. אנו ממליצים לציבור המשקיעים, גם בעת מאתגרת זו, לכלכל את צעדיהם בקור רוח, תוך הסתייעות בגורמי מקצוע מורשים: מנהלי תיקים ויועצי השקעות, אשר מחויבים בחובות אמון כלפיכם".

רשות ניירות ערך, בראשות יושבת הראש ענת גואטה, מודיעה היום  (16.3.2020) על הקלות שנועדו לסייע לגופים המפוקחים, נוכח השפעת וירוס ה- COV19על שוק ההון הישראלי. צעדים אלו מפורסמים לאחר בחינה שקיים סגל הרשות ובהתאם לדברים שעלו במסגרת סבב פגישות שקיימה יו"ר הרשות אתמול (15.3.2020) לאורך כל היום (באמצעים טכנולוגיים). הפגישות התקיימו עם נציגי הגורמים המפוקחים בשרשרת המסחר: הבורסה, החברות הציבוריות, מנהלי קרנות נאמנות, בתי השקעות ומנהלי תיקים.

במסגרת הפגישות עדכנה יו"ר הרשות כי לאור החשיבות הגלומה בפעילות הסדירה של הבורסה ושרשרת המסחר לכלכלת ישראל, רשות ניירות ערך יחד עם פיקוד העורף, מיפתה את רשימת הפעילים הקריטיים לחירום על מנת לאפשר את הרציפות התפקודית של הבורסה, המסחר בבורסה ושוק ההון בכללותו.

בנוסף, יו"ר הרשות הביעה את נכונותה למצוא פתרונות ולשקול מתן הקלות, בהתאם להערכת מצב שמקיימת הרשות, במטרה לסייע ולהקל על התנהלות הגופים בתקופה זו, תוך איזון ושמירה על עניינים של ציבור המשקיעים.

כמו כן, יו"ר הרשות עדכנה כי הרשות פועלת למול יתר הרגולטורים הפיננסיים לבחינת צעדים נוספים הדרושים בעת הזו לסיוע לשוק ההון בראי המשק.

הרשות העמידה צוותים ייעודיים הפועלים במתכונת מיוחדת (24/7) למתן שירות לצרכים ולפניות של  הגופים המפוקחים.

להלן רשימת ההקלות שפרסמה הרשות:

 1. מתן ארכה של 30 יום לתאגידים מדווחים לפרסום הדוח התקופתי לשנת 2019, עד ליום 30.4.2020.

 2. מתן ארכה למנהלי תיקים ויועצי השקעות במועד פרסום הדוח השנתי בנוגע להון עצמי וביטוח לשנת 2019 לתקופה של 60 יום.

 3. מתן הקלות בדיווח למנהלי קרנות נאמנות.

 4. פרסום הבהרה בדבר אפשרות ביצוע רכישות של ניירות ערך על ידי החברה או בעלי שליטה לאחר פרסום מידע כספי מקדים, בהתאם להנחיות הרשות.

 5. פרסום הבהרה בדבר אפשרות לקיים אספות כלליות וישיבות דירקטוריון באמצעים  טכנולוגיים לפגישות מרחוק.

 6. הרחבת אפשרות לקיום עסקאות מתואמות בקרנות סל גם אל מול מי שאינו מנהל כספי אחרים.

 7. פרסום הבהרה אשר תעניק גמישות בנושא תיעוד שיחות ייעוץ השקעות.

מידע נוסף ניתן למצוא באתר רשות ניירות ערך.

לפרטים נוספים, נא ליצור קשר עם דוברת רשות ניירות ערך, הדר הורן, בטל': 050-6207943

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים