כניסה

רשות ניירות ערך אישרה את פתיחתם של ערוצי מימון ומסחר חדשים לחברות ושותפויות, במסגרת פלטפורמת מסחר נפרדת למשקיעים מוסדיים וכשירים
 

‏23 יוני, 2020

‏א' תמוז, תש"ף

 

ערוצי המימון והמסחר החדשים מיועדים לתחומים:

 

מקרקעין ונדל"ן להשקעה (בחו"ל בלבד); מחקר ופיתוח

(היי-טק), כולל קרנות הון-סיכון; קרנות מימון, ומכשירי גיוס הון בתמיכת תכניות הסיוע הממשלתי לסקטור העסקי ולמימון עסקים קטנים ובינוניים (לרבות אלה שיוקמו בעקבות משבר הקורונה)

 

רשות ניירות ערך אישרה לבורסה בתל אביב לפתוח ערוצי מימון חדשים המקלים משמעותית על גיוס הון, חוב ומסחר בתאגידים ושותפויות שעיקר עיסוקן בתחומים הבאים: מקרקעין ונדל"ן

להשקעה (בחו"ל בלבד); מחקר ופיתוח (היי-טק), ובכלל זה קרנות הון סיכון; קרנות מימון, ומכשירי גיוס הון נוספים אשר חלקם במסגרת תכניות הסיוע הממשלתי לסקטור העסקי ולמימון עסקים קטנים ובינוניים (לרבות אלה שיוקמו בעקבות משבר הקורונה).

היוזמה החדשה תאפשר לתאגידים ושותפויות בתחומים אלה לגייס הון או חוב באמצעות שימוש בפלטפורמת מסחר נפרדת למשקיעים כשירים, ותאפשר לאותם משקיעים לסחור לאחר מכן בניירות הערך שרכשו. כלומר להנזיל את השקעתם.

הגיוס והמסחר יתאפשר באמצעות מערכת המסחר הנפרדת שכבר קיימת בבורסה, המיועדת רק למשקיעים מוסדיים וכשירים ("רצף מוסדיים"), שעד היום ניתן היה לסחור במסגרתה במכשירי חוב בלבד  - אגרות חוב וניירות ערך מסחריים שלא הונפקו לציבור. כעת המערכת תורחב לסוגי ניירות ערך נוספים שניתן יהיה לסחור בהם, בהתאם לתחומי פעילות מסוימים.

היוזמה נועדה לענות על עניין של תאגידים ומשקיעים בהינתן שתאגידים נותרים פרטיים זמן ממושך יותר מבעבר, ומתוך שאיפה כי בסופו של דבר הם יגיעו לשוק ההון הציבורי, כלומר לבורסה הראשית.

מחקר השוואתי שביצעה הרשות מלמד כי בעולם קיימות מספר רב של פלטפורמות לתיווך והשקעה בניירות ערך פרטיים (דוגמת ה-NASDAQ PRIVATE MARKET). יתרון  היוזמה הנוכחית הוא בכך שהיא תאפשר לתאגידים אף לגייס הון או חוב במסגרת הפלטפורמה וכן תאפשר מסחר רציף בניירות הערך שייסחרו בה.

לגיוס הון ולמסחר באמצעות פלטפורמת המסחר למשקיעים הכשירים היתרונות הבאים: מתן אפשרות לגיוס הון באמצעות קרנות המאוגדות כשותפויות וחברות המגייסות באמצעות מכשירים הוניים; הרחבת מגוון ניירות הערך הנסחרים בפלטפורמה אשר תאפשר גיוון בתיקי ההשקעות עבור משקיעים כשירים; וביצוע עסקאות בבורסה בזמן אמת, תוך שקיפות למחיריה וסליקה אוטומטית במסלקת הבורסה.

ההחלטה לפתוח את פלטפורמת המסחר כמתואר לעיל גם מתכתבת עם קידום חלק מיעדי התכנית האסטרטגית שגיבשה הרשות לחיבור שוק ההון לענף ההיי טק הישראלי. הרשות צופה כי מתן ההקלות לגיוס הון בפלטפורמה לכשירים יקרב לשוק ההון הישראלי סטארט-אפים וחברות הייטק שאינם מצויים בו כיום, וכן משקיעים מוסדיים שאינם משקיעים בסקטור זה כיום באופן משמעותי. יוזמה זו תביא להרחבת היצע סוגי ההשקעות הקיימים היום בפני משקיעים כשירים ומוסדיים, ובטווח הארוך צפויה לסייע לפיתוח פעילותו של שוק ההון הציבורי. ​

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים