כניסה

מחלקת חקירות, מודיעין ובקרת מסחר העבירה את תיק החקירה בעניינה של חברת קבוצת אחים נאוי בע"מ לפרקליטות
 

‏25 פברואר, 2020

‏ל' שבט, תש"פ

מחלקת חקירות, מודיעין ובקרת מסחר העבירה למחלקת ניירות ערך בפרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה) את תיק החקירה בעניינה של חברת קבוצת אחים נאוי בע"מ.

להלן תקציר החשדות אשר עמדו בבסיס החקירה, כפי שהופיעו בנספחים של בקשות רשות ניירות ערך  לבית המשפט, לשחרור בתנאים מגבילים של החשודים עמיהוד גולדין ואילן שבע:

עניינה של חקירה זו נוגע לחשד לביצוען של עבירות שימוש במידע פנים של החברה טרם דיווח מהותי ושלילי, במהלך שנת 2017 וזאת על ידי מספר גורמים, ביניהם איש פנים בחברה.

חברת "קבוצת האחים נאוי בע"מ" הנה חברה ציבורית אשר ניירות הערך שלה נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב, ואשר עוסקת בניכיון צ'קים ובמימון חוץ בנקאי.

על פי החשד, עמיהוד גולדין כיהן במהלך התקופה הרלוונטית לחקירה ועד להתפטרותו בתאריך 17.8.2018 כדירקטור חיצוני וכחבר במספר וועדות דירקטוריון בקבוצת נאוי ולכן מהווה איש פנים. במקביל, כיהן גולדין גם כדירקטור בחברת "ביכורי השדה דרום שיווק תוצרת חקלאית בע"מ (2002)", המוחזקת בשרשור על ידי חברת "ביכורי השדה שיווק דרום שיווק בע"מ (1994)".

על פי החשד, אילן שבע, הינו בעל השליטה וכיהן בתקופה הרלוונטית כדירקטור בביכורי שדה 1994 וכן בחברת ביכורי שדה 2002, ביחד עם גולדין.

על פי ממצאי החקירה עולה כי ביום 22.8.2017, לאחר תום המסחר, פרסמה קבוצת נאוי דיווח מיידי מהותי ושלילי, לפיו דירקטוריון החברה החליט לבטל את מדיניות חלוקת הדיבידנד של החברה החל מיום 01.01.2018. על פי החשד, הדיווח המיידי השפיע על שער נייר הערך של החברה ובעקבותיו ירד שער מניית החברה, למחרת היום, באופן חד בשיעור של כ – 15.6% והיקפי מחזורי המסחר במניה עלו באופן ניכר.

על פי החשד, עובר לפרסום הדיווח המיידי, השתמש גולדין במידע הפנים שהיה בידיו מתוקף תפקידו כדירקטור בקבוצת נאוי אודות כוונת החברה לבטל את מדיניות חלוקת הדיבידנד ומסר אותו לידי מקורבו אילן שבע.

בהתאם, על פי החשד, השתמש שבע במידע הפנים שהיה ברשותו וביצע מכירות של מניות החברה, באמצעות חשבון ביכורי השדה 1994, שבשליטתו, בהיקף של עשרות מיליוני ₪, תוך מניעת הפסד בסך של מיליוני שקלים, וזאת טרם פרסום הדיווח המיידי לציבור.

*הודעה זו מתייחסת להעברת תיק החקירה לפרקליטות, ואין בה כל התייחסות לממצאי החקירה  ולמסקנותיה. לפרקליטות מסורה הסמכות להחליט על המשך הטיפול בתיק.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים