כניסה

הצעת רשות ניירות ערך לאפשר לחברות הציבוריות לדווח בשפה האנגלית אושרה בוועדת הכספים של הכנסת
‏27 אוקטובר, 2020

‏ט' חשון, תשפ"א

יו"ר רשות ניירות ערך, ענת גואטה: "בשנים האחרונות אנו פועלים לעודד כניסה של שחקנים בינלאומיים לשוק ההון הישראלי. לשם כך, אנו מטמיעים סטנדרטים בינלאומיים, מסירים חסמים ובונים סביבה תומכת ומעודדת, שתאפשר להציב את שוק ההון הישראלי בין שוקי ההון המתקדמים בעולם. מתן אפשרות לחברות הנסחרות בבורסה לדווח בשפה האנגלית, לצד צעדים נוספים שאנו מקדמים, יסייעו בפתיחת שוק ההון הישראלי בפני אנליסטים, משקיעים זרים, חתמים וחברות זרות המעוניינות לפעול בשוק ההון הישראלי". 

הצעת רשות ניירות ערך, בראשות יו"ר ענת גואטה, לאפשר לחברות הציבוריות לדווח בשפה האנגלית אושרה היום (27.10.2020) בוועדת הכספים של הכנסת. דיווח בשפה האנגלית צפוי להסיר את חסם השפה ולפתוח את שוק ההון הישראלי לחברות זרות, משקיעים ואנליסטים זרים, הדוברים את השפה האנגלית ולאפשר לחברות לדווח לאותם משקיעים בשפה המועדפת עליהם, ולעיתים קרובות באותה שפה בה הן ממילא מנהלות את עסקיהן. כך ,שוק ההון המקומי יהיה נגיש יותר למשקיעים בינלאומיים ואטרקטיבי יותר לחברות ישראליות וזרות, דבר שיוביל לביסוסו ולהרחבתו של השוק הציבורי.

לציין כי בהתאם למסקנות שעולות ממחקר שביצעה הרשות, יש מתאם בין נוכחותם של משקיעים זרים בחברות ישראליות, לבין איכותן של אותן חברות. על כן, הרשות רואה ערך בצעדים שיאפשרו השתתפותם של משקיעים אלה בשוק ההון הציבורי הישראלי.   

צעד זה מתווסף לצעדים נוספים שהובילה הרשות בשנים האחרונות לפתיחת שוק ההון הישראלי בקרב שחקנים בינלאומיים, ביניהם השלמת השינוי המבני של הבורסה, הרחבת הסדר רישום כפול והסדר מיוחד עם הבורסה בסינגפור אשר הכיר בדין הישראלי, הטמעת IXBRL שיטת הדיווח המובילה בעולם, הסרת חסם לכניסת חתמים ועושי שוק זרים וצעדים נוספים להטמעת סטנדרטים בינלאומיים מתקדמים.

יש לציין כי שיעור ניכר מהמשקיעים בבורסה בתל אביב הם משקיעים מוסדיים, ולהם ידע ואמצעים להתמודד עם דיווחים באנגלית, כפי שהם עושים כבר היום, בין אם בהשקעות בחברות הדואליות ובין אם בהשקעות זרות.

כבר היום בבורסה בתל אביב נסחרות 53 חברות במסגרת הסדר הרישום הכפול שמדווחות בשפה האנגלית. המסחר במניות של חברות אלה מהווה כ-40%  מנפח מהמסחר בבורסה. חברות אלו נסחרות בבורסות מוכרות בחו"ל, רשומות למסחר גם בישראל, ומחויבות בדיווחים על פי הדין הזר. כיום, הסדרי רישום כפול מתקיימים עם הבורסות המרכזיות בניו יורק, לונדון, סינגפור, הונג-קונג וטורונטו. סגל רשות ניירות ערך פועל מול רגולטורים זרים כדי לקדם הכרה "הפוכה" בדין הישראלי, אשר תאפשר לחברות אשר נסחרות בבורסה בתל אביב להיסחר בשווקים זרים על בסיס כללי הגילוי והדיווח הישראלים, אך כדי לאפשר זאת על הדיווחים להינתן בשפה האנגלית.

ניתן לראות כי בורסות רבות ומובילות בעולם הפועלות בשווקים ששפת האם בהן אינה אנגלית, אפשרו דיווח בשפה האנגלית. בין הבורסות שמאפשרות בחירה בין השפה הרשמית לאנגלית, ניתן למצוא את הבורסה האירופית, לוקסמבורג ונורבגיה. בין הבורסות שמחייבות לדווח באנגלית לצד הדיווח בשפה הרשמית, ניתן לראות את הבורסות בהונג קונג ופרנקפורט. בסינגפור ובהודו, הבורסות מחויבות בדיווח בשפה האנגלית על פני השפה המקומית.

התקנות יכנסו לתוקף שלושה חודשים לאחר פרסומן ברשומות.​

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים