כניסה

רשות ניירות ערך מפרסמת מפרט עדכני למוצרי השקעה אלטרנטיביים חדשים: קרן גידור בנאמנות ואגד קרנות גידור

 ‏3 נובמבר, 2020

‏ט"ז חשון, תשפ"א

הרשות מאפשרת בכך לציבור הרחב להיחשף לאסטרטגיות השקעה הנהוגות במוצרים שכיום חסומים בפניו

רשות ניירות ערך מפרסמת היום (3.11.2020) מפרט עדכני הכולל את מאפייניהם העיקריים של שני מוצרי השקעה אלטרנטיביים חדשים: קרן גידור בנאמנות ואגד קרנות גידור. מהלך זה מבוצע במסגרת פעילות הרשות לשכלול שוק ההון הציבורי על ידי הגברת התחרות ויזום של מוצרים חדשים. המפרט העדכני משקף תובנות אשר גובשו על ידי הרשות לאחר בחינת הערות הציבור שהתקבלו לטיוטת שפורסמה, ולאחר שיח שקיימה עם גורמים רלבנטיים בתעשיית קרנות הנאמנות וקרנות הגידור.

שני המוצרים עתידים לשלב מאפיינים של קרן נאמנות (מפוקחת) יחד עם מאפיינים של קרן גידור (שאינה מפוקחת), במטרה לאפשר לציבור המשקיעים ליהנות משני העולמות: מחד, יאפשרו לציבור הרחב נגישות לדפוסי ההשקעה של קרנות הגידור הלא מפוקחות, ומאידך, כל אחד מהמוצרים הללו יהיה קרן נאמנות לכל דבר ועניין תחת פיקוח הרשות ויוסדר תחת אותה הרגולציה הרלבנטית עבור קרנות נאמנות. במסגרת זו ייושמו  הסדרים לבידול המוצרים הללו מקרן מסורתית, וליצירת תיאום ציפיות כלפי מי ששוקל השקעה בקרן או מי שמייעץ לגביה, ביחס לסיכונים הפוטנציאליים הכרוכים בהשקעה בה.

קרן גידור בנאמנות צפויה להיות מוצר הדומה במאפייניו ובדפוסי פעילותו לקרן הגידור המוכרת היום, שאינה מפוקחת. כללי ההשקעה שיחולו יאפשרו למנהל הקרן גמישות לצורך יישום אסטרטגיות השקעה שונות המקובלות בעולם קרנות הגידור הלא מפוקחות. גמישות זו תינתן בדרך של מתן הקלה בכללי ההשקעה ובכללי הפיזור. בד בבד, מאחר שקרן גידור בנאמנות תהא קרן נאמנות לכל דבר ועניין הכפופה להוראות חוק הקרנות, יחולו עליה הוראות רבות אשר יבטיחו כללי התנהלות ברורים ושקיפות גבוהה, בין היתר בכל הנוגע לסוג הנכסים שמותר לקנות ולהחזיק בקרן, לאופן שערוכם, למועדי פרסום מחירי הקרן לציבור, לעלויות ועוד.

המפרט העדכני כולל גם פירוט של המנגנון המוצע על פיו יתאפשר למנהל הקרן לגבות דמי הצלחה. מטרת המנגנון המוצע היא להבטיח כי מנהל הקרן לא ייקח סיכונים מיותרים וכי המשקיע בקרן ישלם דמי הצלחה אך ורק מקום שבו הקרן אכן הפיקה רווחים גבוהים ביחס למצופה. 

אגד קרנות גידור נועד לאפשר לציבור להיחשף לקרנות גידור שאינן בפיקוח, וזאת באמצעות אגד קרנות שיהיה מוצר מפוקח בהתאם לחוק הקרנות.

המפרט שפורסם כולל פירוט עדכני על אודות מאפייני קרנות הגידור אשר אגד קרנות גידור יהיה רשאי לקנות ולהחזיק. כך לדוגמא, מוצע כי אחד מהתנאים שצריכים להתקיים בקרן גידור מוחזקת באגד הוא קיומו של אדמיניסטרטור שתפקידו להבטיח את זכויות המשקיעים בקרן הגידור המוחזקת.

כמו כן, על מנת למנוע תופעה של ריבוי קרנות גידור בנאמנות ואגדי קרנות גידור, כמו גם לאור ייחודם של מכשירים אלה, מציעה הרשות במפרט העדכני כי כל מנהל קרן יוכל להציע לציבור קרן גידור בנאמנות אחת בלבד ואגד קרנות גידור אחד בלבד.

בהתאם לתהליכים הנהוגים ברשות, המסמך מופץ להערות ציבור, ולאחר מכן תפעל הרשות לעיגון מאפייני המוצר בחקיקה.

המסמך המלא מפורסם באתר רשות ניירות ערך.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים