כניסה

רשות ניירות ערך פרסמה עדכון לסיווגי קרנות הנאמנות אשר יכנס לתוקף בחודש יולי 2021 - עדכון הסיווג מתבצע כצעד ראשון ביישום מתווה הרפורמה להנגשה של קרנות הנאמנות לציבור

‏12 אפריל, 2021

‏ל' ניסן, תשפ"א

רשות ניירות ערך פרסמה עדכון לסיווגי קרנות הנאמנות אשר יכנס לתוקף בחודש יולי

עדכון הסיווג מתבצע כצעד ראשון ביישום מתווה הרפורמה להנגשה של קרנות הנאמנות לציבור

רשות ניירות ערך פרסמה היום (12.4.2021)  עדכון לרשימת הכותרות המאפיינות את סיווגי קרנות הנאמנות, כחלק מפעילותה להנגשה פשוטה יותר של מוצר ההשקעה - קרנות נאמנות, לציבור המשקיעים. עדכון הסיווג של הכותרות מתבצע כצעד ראשון ביישום המתווה לשיפור ההנגשה של מוצר ההשקעה קרנות הנאמנות לציבור וזה ייושם ללא  תלות בצעדים נוספים שהרשות מקדמת.

רשות ניירות ערך מוסיפה לפעול לטובת שכלול ופיתוח ענף קרנות הנאמנות במטרה לאפשר לציבור המשקיעים מוצר השקעה איכותי, נגיש, שקוף ובר השוואה. בהתאם לכך, הרשות מעדכנת את רשימת הסיווג של הקטגוריות השונות בענף קרנות הנאמנות על מנת לשפר את היכולת של ציבור המשקיעים לבצע השוואה לצורך קבלת החלטות השקעה. מספר הכותרות של הקטגוריות צפוי להצטמצם מ- 76 כיום ל- 57 לאחר כניסת העדכון לתוקף.

הרשימה המעודכנת גובשה בתיאום עם איגוד מנהלי קרנות הנאמנות במסגרת השיח המתקיים עמו במרוצת החודשים האחרונים לגיבוש מתווה וולונטרי לצמצום תופעת הקרנות הדומות המסווגות תחת אותה קטגוריה. המהלך יסייע לציבור בהליך בחירה והשקעה בקרנות נאמנות, כמוצר השקעה הנפוץ בקרב משקיעים מהציבור.

קיומן של קרנות דומות רבות בניהולו של מנהל קרן המשויכות לאותה כותרת מאפיינת מהווה גורם אשר מגביל את יכולתו של היועץ לבחור את הקרן המומלצת המתאימה ביותר ללקוח. על כן, כחלק מגיבוש המתווה הוולונטרי לטיפול בתופעת ריבוי קרנות דומות המנוהלות במקביל על ידי מנהל קרן, גובש גם עדכון כאמור ברשימת הכותרות המאפיינות.

במסגרת מהלך זה, הרשות חידשה כותרות מאפיינות שישקפו באופן מיטבי את ההבדלים בין הקרנות השונות, על מנת לייצר לקרנות המסווגות באותה קטגוריה מכנה משותף מובהק יותר לצורך השוואה. כך למשל, תחת כותרת העל "אג"ח בארץ- חברות והמרה", נוספו כותרות ראשיות אשר ממיינות את קרנות האג"ח הקונצרניות גם לפי לקרנות, להן חשיפה מנייתית וגן לאלו שאינן חשופות כלל למניות. בנוסף, עודכנה חלוקה נוספת על פי בסיס ההצמדה של אגרות החוב (שקליות או כלליות). כמו כן, נוספו כותרות משניות המבחינות בין קרנות הנושאות בשמן סימן קריאה לקרנות שאינן נושאות בשמן סימן זה. דוגמה נוספת לעדכון ולהתאמה של הכותרות ניתן לראות בכותרת "אג"ח כללי בארץ", לה נוספו תתי-כותרות אשר ימיינו באופן מדויק יותר את החשיפה המרבית למניות. כך שאם עד כה היו קיימות מדרגות של חשיפה מרבית למניות של עד 10%, עד 20% ועד 30%, הרי שכעת נוספו גם מדרגות של עד 5%, עד 15% ועד 25%.

רשימת הכותרת המעודכנת תכנס לתוקף בחודש יולי 2021 על מנת לתת שהות להיערכות של הבנקים, חברי הבורסה ומפיצי המידע להתאמות הנדרשות במערכותיהם.

החוזר בדבר רשימת הכותרות המאפיינות לצורך סיווג קרנות בפרסום מפורסם באתר הרשות רשות ניירות ערך.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים