כניסה

יו"ר רשות ניירות ערך: "אנחנו לא מתבשמים בנתוני הגידול בהנפקות - אנחנו כל הזמן עם היד על הדופק, בודקים, מתקנים, משפרים, מאזנים ואם צריך, גם מרסנים"

 מרץ, 2021

דברי יו"ר רשות ניירות ערך ענת גואטה בכנס עשור לאכיפה מנהלית

של מרכז חת לחקר התחרות והרגולציה של המכללה למינהל

צהריים טובים לכל המשתתפים שמכבדים אותנו בנוכחותם בכנס הזה,

כידוע תפקיד רשות ניירות ערך הוא שמירה על עניינם של ציבור המשקיעים.

שמירה על עניינם של ציבור המשקיעים באה לידי ביטוי בכל הפעולות שהרשות מובילה החל מאסדרה של תחומי פעילות קיימים וחדשים בשוק ההון, דרך פיקוח וכלה באכיפה.

בשנה האחרונה אנו רואים כי מאמצינו נושאים פרי ושוק ההון הציבורי מתרחב וגדל.

אנחנו רואים בשוק ההון הציבורי בישראל - הנפקות במודל בינלאומי – כלומר שחברות מנפיקות כאן בישראל ונהנות מהשקעה של משקיעים בינלאומיים.

בנוסף, אנחנו רואים הטמעה של סטנדרטים חדשים והנה לאחרונה יצא לדרך המתווה לעדכון הממשל התאגידי בחברות ללא גרעין שליטה – תופעה שעם השנים צוברת תאוצה ואנחנו יחד עם משרד המשפטים גיבשנו מתווה להתאמת חוק החברות שיענה על האתגרים שעולים בחברות אלו ונושאים רבים נוספים שאנו מקדמים בראי האינטרס הציבורי של המשקיעים בישראל.

חשוב לי להתייחס למתרחש בשוק ההון בתקופה האחרונה - אנחנו נמצאים רגע לפני סיום רבעון ראשון לשנת 2021 וכבר עכשיו כמות ההנפקות עקפה את כמות ההנפקות לשנת 2020.

כרגולטורית, אשתף שאנו מברכים על התפנית שחלה בשוק ההון – משוק הון יבש, שלא לומר גוסס לשוק הון חי ותוסס. כניסתן של חברות הטכנולוגיה לשוק ההון הציבורי חשובה מאוד – הבורסה צריכה לשקף את מנעד התעשיות בישראל כולל ההיי טק, שמהווה משאב לאומי.

אנחנו עוקבים אחרי ההנפקות, לומדים אותן ורואים מה קורה לשווי המניה – כל בלון שמתנפח סופו להתרוקן מאוויר או במקרה גרוע יותר, אף להתפוצץ. 

לכן, אנחנו לא מתבשמים בנתוני הגידול בהנפקות - אנחנו כל הזמן עם היד על הדופק, בודקים, מתקנים, משפרים, מאזנים ואם צריך, גם מרסנים!

אני עושה מה שנכון למשקיע ולשוק!

אני לא עושה מה שרוצים לשמוע או מה שנראה טוב!

סגל הרשות ואני בראשו מסתכלים נכוחה על השוק.

האינטרס היחיד שעומד לנגד עינינו הוא האינטרס הציבורי של טובת המשקיעים והאחריות למימוש האינטרס הזה – רובצת על כתפינו. ולכן אנו נוקטים וננקוט בכל הצעדים הדרושים על מנת לדאוג שהאינטרס הציבורי מיושם באופן אופטימלי ופועלים למנוע את תופעת "המערב הפרוע" בשוק ההנפקות בכללותו ככל שאנו סוברים כי לדעתנו היא עלולה להתקיים.

אנחנו בודקים בקפדנות את כל הגורמים בשרשרת ההנפקה ומוודאים שהם פועלים על פי חוק  - לא נאפשר לעגל פינות או לייצר שיטות עבודה פגומות. אנחנו עומדים בקשר עם החברות, ולצד הפיקוח השוטף, מבצעים ביקורות ובכל מקום שיידרש – מפעילים את זרוע האכיפה של הרשות.

ובהקשר האכיפה, לשמה נתכנסנו היום - האכיפה היא כלי אחד בארגז הכלים שהמחוקק הקנה לרשות ניירות ערך לשם מילוי תפקידה והיא אינה מטרה העומדת בפני עצמה.

פעילות האכיפה נועדה לחזק את האמון של ציבור המשקיעים והמנפיקים בשוק ההון. שוק הון הוגן ומסחר תקין הם תנאי ראשון לקיומו של שוק ולכן על מנת להעניק את הביטחון והלגיטימיות לפעילות המסחר נדרשת בין היתר אכיפה יעילה.

היום אנחנו מציינים עשור לכניסתה לתוקף ובעצם להקמתו של מוסד האכיפה המנהלית ברשות ניירות ערך.

לאכיפה המנהלית יש יתרונות בהשוואה לאכיפה הפלילית ולכן זה הכלי הרווח בקרב מקבילינו, רשויות ניירות ערך בעולם. האכיפה המנהלית מאפשרת אכיפה מדויקת יותר, תוך התאמת עוצמת הסנקציה לחומרת ההפרה. כך, האכיפה המנהלית מייצרת נדבך משמעותי של אכיפה החולשת על תחומים רחבים כנגד מפרים, לשמירה על ציבור המשקיעים, לתיקון ליקויים ולהטמעה של סטנדרטים ראויים.

ערך השקיפות ברשות קיים גם בהקשר גילוי ודיווח וגם בשקיפות שלנו כרגולטור כלפי השוק. אנחנו מקפידים לפעול בשקיפות רבה - פרסמנו את מדיניות הרשות בהיבטי אכיפה, פרסמנו את אופן הליך הבניית הענישה ואנו מפרסמים עמדות והחלטות מעת לעת על מנת לייצר ודאות רגולטורית וכדי שהשוק ישתכלל כל הזמן.  

ד"ר אילנה ליפסקר - מודעי הקימה לפני כעשור את המחלקה לאכיפה מנהלית וביחד עם צוות מקצועי ומיומן בנתה ועיצבה את האכיפה המנהלית בשוק ההון הישראלי. אני שמחה על כך שבשנים שחלפו מעת הקמת מוסד האכיפה המנהלית, הפעילים בשוק ההון למדו כי מדובר בהליך הוגן ושקוף וכי החששות שעלו עם ייסוד הליך האכיפה המנהלית היו נעדרי בסיס. ומהצד השני, במקומות שנמצאו מתאימים הרשות פעלה באופן נחרץ וחד משמעי על מנת להביא לאכיפה משמעותית ולהרתעה בשוק.

זו הדרך שבה בכוונתנו להמשיך ולפעול. במבט לעתיד, אנחנו צופים שהליך האכיפה המינהלית יתפוס חלק מרכזי יותר ויותר במסגרת כלי האכיפה העומדים לרשותנו, בדומה למגמה הקיימת בעולם. ביחד עם האכיפה הפלילית נוכל לייצר הגנה מרבית לציבור המשקיעים בשוק ההון. 

תודה רבה והמשך כנס מעניין ומועיל. ​

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים