כניסה

התייחסות רשות ניירות ערך לגזר הדין שניתן ליחיאל טפירו ולעו"ד אמיר בירמן שהורשעו בפרשת "קרן אור"
 

‏28 פברואר, 2021

‏ט"ז אדר, תשפ"א

בית המשפט המחוזי בתל אביב גזר היום את עונשם של יחיאל טפירו ועו"ד אמיר בירמן הנאשמים בפרשת "קרן אור". השניים הורשעו בהונאת משקיעים, בגיוס השקעות שלא כדין, מצגי שווא ושימוש בכספים לשימושים אשר לא תאמו את המטרות שהוצגו בפני המשקיעים.

גזרי הדין שניתנו היום בתיק טפירו ובשבוע שעבר בתיק ברמלי מהווים סגירת מעגל של מאבק נחוש שמובילה רשות ניירות ערך לשמירה על ענייניו של ציבור המשקיעים.

הרשות רואה בענישה המחמירה כנגד עבריינים בשוק ההון כלי חשוב לחיזוק ההרתעה. מחלקת חקירות מודיעין ובקרת מסחר ממשיכה לבצע חקירות מורכבת, בין היתר, בתחום של גיוס משקיעים ללא תשקיף, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות ועבירות נוספות על חוק ניירות ערך וחוק העונשין. לצד פעילותן של יחידות הפיקוח והאכיפה, הרשות פועלת להגדיל את המודעות בקרב הציבור לסכנות הכרוכות במיזמי השקעה לא מפוקחים.

גזר הדין מתווסף להרשעה שניתנה בשנת 2018 כנגד החברה בראשה עמדו חברת ט.ב. מתקדמים בכספים בע"מ (בפירוק), בעבירות גניבה, מרמה ועבירות של הצעת ניירות ערך ללא תשקיף, וזאת במסגרת הסדר טיעון.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים