כניסה

רשות ניירות ערך העניקה רישיונות ראשונים לחברות פינטק הפועלות בתחום שירותי מידע פיננסי לציבור ולעסקים

‏28 ספטמבר, 2022

‏ג' תשרי, תשפ"ג‏

 

החברות הראשונות לקבל רישיון הינן 'רייזאפ', 'פיננדה', 'פמילי ביז' ו'חשבונית ירוקה'

***

עשר חברות נוספות הגישו בקשה ונמצאות בתהליך הרישוי

***

במעמד הענקת רישיונות שהתקיים היום, אמרה יו"ר רשות ניירות ערך, ענת גואטה:  "היום אנו מעניקים את הרישיונות הראשונים לחברות הפינטק שיהוו חלוצות המהפכה הצרכנית – פיננסית בישראל. המידע הפיננסי האישי של כל לקוחה ולקוח הוא נכס שיכול להיות מניב עבורם. לכן הנגשתו, תעניק לציבור כוח מיקוח מול בנקים וספקים פיננסיים ואפשרות לנהל את חשבונותיו באופן יעיל על מנת להגיע לבריאות פיננסית.

נושא פיקדונות הציבור בבנקים, אשר עורר שיח רב לאחרונה, ממחיש את הצורך בהקמה של פלטפורמה להשוואת ריביות ועמלות בין הבנקים וספקים פיננסיים נוספים. חברות אשר ירצו להקים עסק שבבסיסו פלטפורמות להשוואת ריביות ועמלות בין הגופים הפיננסיים,  יוכלו לעשות זאת עם הרישיון של רשות ניירות ערך, דבר שלא היה קיים עד היום.

אנו עוקבים אחר ההתפתחות של השירותים שיוצעו לציבור וזרימת המידע מהגופים הפיננסיים שהם ספקי המידע לחברות הפינטק, נותנות שירותי המידע הפיננסי לציבור. תהליך החיבור של הפינטקים בעלי הרישיון לממשקי ה - API הבנקאיים יקבל תשומת לב גבוהה מצדנו ואנו נוודא שהוא מתבצע בהצלחה ובמינימום תקלות. זרימת המידע באמצעות טכנולוגייתAPI  נועדה להבטיח כי מידע אישי של לקוחות יועבר בצורה פשוטה ובטוחה – זו ליבת הרפורמה וכך נחולל תחרות אמתית.

החברות שקיבלו היום רישיון הפכו ללקוחות שלנו ולגופים המפוקחים על ידי רשות ניירות ערך. עליכם לזכור תמיד כי לצד הזכויות ישנן חובות הן מבחינת האחריות כלפי הציבור להוגנות ויושרה וכן מבחינת הענקת השירות הטוב ביותר".

***

רשות ניירות ערך הנפיקה היום רישיונות ראשונים לחברות פינטק הפועלות בתחום שירותי מידע פיננסי, במסגרת הרפורמה להגברת התחרות במערכת הפיננסית, המכונה "פלוס". בטקס שהתקיים במעמד יו"ר רשות ניירות ערך, ענת גואטה והממונה על התקציבים במשרד האוצר, יוגב גרדוס, הוענקו רישיונות לחברות אשר עומדות בהוראות חוק שירותי מידע פיננסי. 

החברות שקיבלו רישיונות הינן 'רייזאפ', 'פיננדה', 'פמילי ביז' ו'חשבונית ירוקה'. מעתה יוכלו חברות אלו להציע, ללקוחות המעוניינים בכך, תמונת מצב פיננסית מלאה ומידע השוואתי בנוגע לשירותים הפיננסיים,  במידה וקיבלו את הסכמת הלקוח/ה לקבל גישה למידע האישי של הלקוחות השמור כרגע בבנקים, בחברות האשראי ובגופים פיננסיים נוספים.  הלקוח/ה נדרשים לאשר את סוג המידע  ואת משך הזמן שהם מאפשרים לחברות הפינטק.

הנפקת הרישיונות הינה כחלק מיישום המלצות רפורמת שטרום להגברת התחרות בשירותים בנקאיים ופיננסיים, בין היתר, על ידי הכנסה של שחקניות חדשות במערכת הפיננסית כחברות פינטק.

הממונה על התקציבים, יוגב גרדוס: "אנחנו מקדמים את התחרות במערכת הבנקאית באמצעות שלוש רגליים: אחת - יותר שחקנים, שתיים - יכולת לעבור בין שחקנים ושלוש - האינפורמציה, המידע של הלקוחות. היום, מתן הרישיונות לחברות זהו צעד מאוד משמעותי, הלקוחות הופכים להיות הבעלים של המידע שלהם - אנחנו מחזירים את הכוח ללקוח. זו הייתה המטרה של חוק שירותי מידע פיננסי".

המפקח על הבנקים, יאיר אבידן, מסר: ״אני מברך על מתן הרישיונות היום לגופים חוץ בנקאיים לפעילות בעולם הבנקאות הפתוחה. מתן הרישיונות מצטרף לרישיונות דומים שהעניק הפיקוח על הבנקים, לגופים שתחת פיקוחו, לפעילות במערכת החשובה הזו. צירוף הגופים החוץ בנקאיים הינו נדבך נוסף בשינויים בעולם הפיננסי שיש בו בכדי להזיז את המכוון ולעבור ממסלול איטי ויציב של אבולוציה, בו המערכת מתקדמת עקב בצד אגודל בצורה מדודה וסדורה, למסלול של רבולוציה, המשתנה באופן דינמי ובקצב מהיר. המעבר מתהליך אבולוציוני לתהליך רבולוציוני, גם בהיבט של הקצב וגם בהיבט של מוצרים ושירותים, מהווה פוטנציאל משמעותי להתפתחות התחרות ורווחת הצרכן.״

לצד ארבע החברות הראשונות, אשר קבלו רישיונות, קיימות עשר בקשות נוספות לקבלת רישיון, וככל שתימצאנה עומדות בכל התנאים המתאימים, רישיונות נוספים יונפקו בתקופה הקרובה. רשות ניירות ערך מעודדת את הציבור להתעדכן בכל רגע באתר הרשות לגבי החברות אשר אכן קיבלו את הרישיון המתאים.

בתהליך בדיקת בקשות הרישיון, רשות ניירות ערך בוחנת את עמידת החברות בתנאי הרישוי שנקבעו בחוק, בכללים ובהוראות, ביניהן עמידה בדרישות מהימנות, מיומנות טכנולוגית, קיום ויישום מנגנונים נאותים ומתקדמים לאבטחת מידע, הגנת פרטיות, ניהול סיכונים והגנת סייבר, דרישת ביטוח או פיקדון וכן קבלת היתר שליטה לבעלי השליטה בחברות.

על החברות בעלות הרישיון יחולו, בין היתר, חובות אמון, זהירות וסודיות כלפי לקוחותיהם, לצד הוראות נוספות המיועדות להבטיח כי החברות בעלות הרישיון יעשו שימוש במידע הפיננסי של לקוחות רק לשם מתן שירות ללקוחות הנוגע להתנהלותם הכלכלית. בנוסף, יחולו עליהן חובות הקבועות בחוק בדבר אופן שמירת המידע הפיננסי ומחיקתו, איסור על העברת המידע הפיננסי לאחר אלא בהתאם להוראות החוק, הוראות גילוי נאות ומניעת ניגוד עניינים.          

החברות בעלות הרישיון יאפשרו ללקוחותיהם לבחור את סוגי השימושים במידע, לבחור את הבנקים, החשבונות וסלי המידע שלגביהם מסכים הלקוח לתת לחברה גישה למידע הפיננסי שלו, וכן את תקופת הגישה למידע. לאחר ההסכמה הראשונית של לקוחות מול הבנקים, יוכלו החברות לקבל את המידע הפיננסי שקבע הלקוח, בממשק טכנולוגיה מאובטחת ומקוונת המכונה API, ולהציע על בסיסו שירותים שונים ללקוחות.

חברות שפעלו במתן שירות מידע פיננסי לפני פרסום החוק (18.11.21) והגישו בקשות רישיון עד למועד כניסת החוק לתוקף (14.6.22), יכולות להמשיך ולתת שירות ללקוחותיהם בטכנולוגיה הקיימת לפני כניסת החוק לתוקף, לרבות באמצעות Screen scraping או בדרכים שעסקו בכך קודם לכן, וזאת עד להחלטת הרשות בבקשת הרישיון שלהן או עד תום תקופת המעבר 14.12.24.

מסמך שאלות ותשובות לציבור מפורסם באתר רשות ניירות ערך.

תגיות:
הצג הכל במצב פתוח

מערכות וטפסים

פניות ותלונות לרשות