כניסה

רשות ניירות ערך פרסמה קול קורא להטמעת דיווח iXBRL
 

‏3 ינואר, 2022

כ"ג אלול, תשפ"א

30 תאגידים יוכלו לקבל רישיונות לשימוש במוצר וליווי מקצועי של רשות ניירות ערך

רשות ניירות ערך פרסמה קול קורא להטמעת דיווח iXBRL בקרב התאגידים המדווחים כבר בדוחות הכספיים לשנת 2021. דיווח דוחות כספיים באמצעות iXBRL, מתכונת הדיווח המקובלת בעולם, נועדה לשפר את  הגישה לנתונים הכספיים של התאגידים ובכך גם להגדיל את החשיפה של פעילותם בקרב אנליסטים ומשקיעים בארץ ובעולם.

טכנולוגיית iXBRL מאפשרת לתייג את הנתונים בדוחות הכספיים, תחת הגדרות חשבונאיות בינלאומיות קבועות המוגדרות על ידי המערכת ומתורגמות למרבית השפות המוכרות בעולם. כך, כל אנליסט ומשקיע ברחבי העולם, כל אחד על פי שפתו, יוכל להכיר ולנתח את תוצאות הפעילות העסקית של התאגידים. בנוסף, שיטת הדיווח iXBRL מאפשרת למשתמשים לאסוף ולנתח מידע באמצעות כלי אוטומציה, וזאת על פני איסוף ידני, עתיר משאבים ומועד לטעויות.

לאור יתרונות אלה, ועל מנת להתקדם לשפת דיווח בינלאומית אחידה ודיגיטאלית, רשות ניירות ערך מקדמת חקיקה על מנת לקבוע את השימוש בדיווח במתכונת iXBRL כסטנדרט מחייב. במקביל ועד להשלמת הליך החקיקה, הרשות פרסמה קול קורא לתאגידים המדווחים להתנסות בשיטת הדיווח iXBRL החל מהדוח השנתי לשנת 2021, וליהנות מהיתרונות והתועלות הגלומות בה. תאגיד שייבחר לעשות כן, בתיאום עם סגל הרשות, יוכל להטמיע את הטכנולוגיה ולהתחיל לדווח בשיטת iXBRL על פי הכללים, שיחויבו על פי חוק.

הרשות תעניק עד 30 רישיונות להטמעת iXBRL למשך שנה וכן, ליווי מקצועי של הרשות. התאגידים שמעוניינים להצטרף יבחרו באמצעות הליך הגרלה. כדי לשמור על מגוון יחסית רחב של תאגידים, לפחות 10 רישיונות יוגרלו עבור תאגידים אשר מניותיהם נמנות על מדד ת"א 125, ויתר הרישיונות יוגרלו עבור תאגידים נוספים. תינתן עדיפות לתאגידים המדווחים דוחות רבעוניים על פני תאגידים המדווחים דוחות חצי שנתיים. בקשה להצטרפות להגרלה ניתן להגיש באמצעות דוא"ל: ixbrl@isa.gov.il או באמצעות שליחת טופס מגנא ת206 עד לתאריך 15 בינואר 2022.

בנוסף, הרשות תקיים וובינר, מפגש דיגיטאלי, בתאריך 9.1.2022 כדי להסביר אודות אימוץ שיטת הדיווח ולאפשר שיח ישיר עם סגל הרשות. הוובינר מיועד לחברות הבוחנות הצטרפות לשלב הוולונטרי או כאלה שמבקשות להתעדכן בנושא המעבר לדיווחiXBRL . במסגרת הוובינר יינתן הסבר על שיטת הדיווח החדשה, דוגמאות לתוצרים ומענה לשאלות שכיחות שהתקבלו ברשות או שיועלו ע"י המשתתפים. פרטים נוספים יפורסמו באתר וברשתות החברתיות של הרשות. להלן קישור לרישום - לחץ כאן

רשות ניירות ערך רואה במעבר לדיווח במתכונת iXBRL נדבך משמעותי בפיתוח שוק ההון הישראלי והפיכתו לשוק הון משוכלל, נגיש ומתקדם. הטמעת שיטת הדיווח iXBRL הנה בבחינת יציקת התשתית הנדרשת לקידום היעדים האסטרטגיים שגיבשה הרשות, בראשם ביסוס והרחבת שוק ההון הישראלי והטמעת חדשנות טכנולוגית וזאת בראי אינטרס ציבור המשקיעים, חיזוק שוק ההון וכלכלת ישראל.

פרטים נוספים ניתן למצוא באתר רשות ניירות ערך- לחץ כאן

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים