כניסה

עדכון מיום 20 באפריל בענין דחיית בחינות הרישוי המתוכננות לחודש מאי 2020
 

 

בהמשך להודעות שפרסמה רשות ניירות ערך ביום 17 במרץ 2020 וביום 31 במרץ ב 2020, בנוגע לבחינות הרישוי האמורות להתקיים בחודשים מאי-יוני 2020, מבקשת הרשות לעדכן כדלקמן: 

בשל חוסר הודאות באשר לאפשרות קיומן של הבחינות הקרובות במועדן, מודיעה הרשות על דחיית מועדי בחינות הרישוי המתוכננות לחודש מאי (בחינות היסוד).  

להלן פירוט המועדים החדשים לבחינות היסוד:  

- הבחינה בכלכלה תידחה מיום 3 במאי 2020 ליום 22 ביולי 2020; 

- הבחינה בחשבונאות תידחה מיום 6 במאי 2020 ליום 26 ביולי 2020; 

- הבחינה בסטטיסטיקה ומימון תידחה מיום 10 במאי 2020 ליום 28 ביולי 2020; 

- הבחינה בדיני ניירות ערך ואתיקה מקצועית תידחה מיום 14 במאי 2020 ליום 4 באוגוסט 2020.
הבחינות תתקיימנה במועדים החדשים, בכפוף לכך שהנסיבות תאפשרנה את קיומן במתכונתן המקובלת.
מועדי הבחינות המקצועיות נותרים על כנם:

- הבחינה מקצועית א' תתקיים ביום 22 ביוני 2020; 

- הבחינה מקצועית ב' תתקיים ביום 25 ביוני 2020.  

רשות ניירות ערך תמשיך לעקוב אחר ההתפתחויות וההנחיות הנובעות מהשפעת משבר הקורונה. ככל שיהיה צורך בעדכון בנוגע לבחינות היסוד או לבחינות המקצועיות, תפרסם הרשות הודעה מעודכנת עד שבועיים לפני מועדי הבחינות. 

הרישום של הנרשמים לבחינות היסוד הנדחות יועבר אוטומטית למועדים החדשים. נבחן שלא מעונין בהעברת הרישום למועד החדש, מתבקש לפנות למדור רישוי בכתובת הדוא"ל licensing@isa.gov.il עד 10 ימים לפני מועד הבחינה החדש בבקשה לדחיית הרישום למועד חורף 2020 או לביטול הרישום. נבחן שיבחר לבטל את רישומו למועד החדש יזוכה בהחזר מלא של דמי הרישום. לא תוחזר אגרת הבחינה לנבחן שלא יבקש לדחות את הרשמתו או לא יודיע על ביטול הרשמתו עד 10 ימים לפני מועד הבחינה. 

פרטים מלאים על מועדי הבחינות ומיקומן יפורסמו באתר הרשות במסגרת עדכון על מועדי בחינות והרשמה לשנת 2020.  ​

תגיות:
 
 

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים