כניסה

דוחות אחריות תאגידית

בהמשך להמלצות רשות ניירות ערך מחודש אפריל 2021 בעניין גילוי של תאגידים מדווחים אודות אחריות תאגידית וסיכוני ESG, הרשות מאפשרת לתאגידים מדווחים המעוניינים בכך לפרסם דוחות אחריות תאגידית באתר האינטרנט של הרשות. דוחות כאמור מהווים פרסומים וולונטריים שאינם מכוח דיני ניירות ערך, ועל כן אין חובה להגישם או לעדכנם. בהתאם, רשות ניירות ערך אינה בודקת את תוכן הדוחות האמורים והיא אינה מביעה עמדה כלשהי בעניינם, אלא רק מעמידה עמוד זה כפלטפורמה לפרסומם.

 

את דיווחי התאגידים המדווחים המחייבים על-פי הוראות הדין ניתן למצוא באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, המגנ"א, בכתובת: https://www.magna.isa.gov.il

 

שם התאגיד המדווח​

תקופת דוח האחריות התאגידית​

דוח אחריות תאגידית

אדמה פתרונות לחקלאות בע"מ2021

לדוח באנגלית לחץ כאן

אי.בי.אי. בית השקעות בע"מ

2020​

לדוח בעברית לחץ כאן​

איי.די.איי חברה לביטוח בע"מ

2019-2021​לדוח בעברית לחץ כאן

איי.סי.אל גרופ בע"מ

2021לדוח באנגלית לחץ כאן

איילון אחזקות בע"מ​

2020​

לדוח בעברית לחץ כאן​

אינפיניה בע"מ

2021​

לדוח בעברית לחץ כאן

לדוח באנגלית לחץ כאן

אלקו בע"מ​

2020​

לדוח בעברית לחץ כאן​

לדוח באנגלית לחץ כאן

אלקטרה בע"מ

2020-2021​

לדוח בעברית לחץ כאן​

אלקטרה מוצרי צריכה (1970) בע"מ

2020

לדוח בעברית לחץ כאן

לדוח באנגלית לחץ כאן

אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ2019-2020​לדוח באנגלית לחץ כאן
בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ​ ​ ​2021​

לדוח בעברית לחץ כאן

לדוח באנגלית לחץ כאן

2020​לדוח בעברית לחץ כאן​
2019​לדוח בעברית לחץ כאן​

בנק דיסקונט לישראל בע"מ

2020​

לדוח בעברית לחץ כאן

2019​

לדוח בעברית לחץ כאן

לדוח באנגלית לחץ כאן​

בנק הפועלים בע"מ

2021 

לדוח בעברית לחץ כאן

2020לדוח בעברית לחץ כאן​
2019​

לדוח בעברית לחץ כאן

לדוח באנגלית לחץ כאן​

בנק לאומי לישראל בע"מ2021​

לדוח בעברית לחץ כאן​

2020​

לדוח בעברית לחץ כאן

בנק מזרחי טפחות בע"מ

2021​

לדוח בעברית לחץ כאן

לדוח באנגלית לחץ כאן​

2020

2019​

 לדוח בעברית לחץ כאן

לדוח באנגלית לחץ כאן​​

ברם תעשיות בע"מ​

2020​

לדוח בעברית לחץ כאן

לדוח באנגלית לחץ כאן

בתי זקוק לנפט בע"מ

2019-2021​

לדוח בעברית לחץ כאן​

לדוח באנגלית לחץ כאן

גילת טלקום גלובל בע"מ

2020-2021​לדוח בעברית לחץ כאן

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ​

2021​

לדוח בעברית לחץ כאן

לדוח באנגלית לחץ כאן​

הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ

2021​

לדוח בעברית לחץ כאן

2020​

לדוח בעברית לחץ כאן

הום ביוגז בע"מ

2021​

לדוח באנגלית לחץ כאן​

הפניקס אחזקות בע"מ

2021​

לדוח בעברית לחץ כאן

לדוח באנגלית לחץ כאן

הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מ ​

2019-2020​

לדוח בעברית לחץ כאן

התעשיה האוירית לישראל בע"מ  

2021​

לדוח בעברית לחץ כאן

חברת החשמל לישראל בע"מ

2020​לדוח בעברית לחץ כאן

חברת פרטנר תקשורת בע"מ​

2019-2020​

לדוח בעברית לחץ כאן

לדוח באנגלית לחץ כאן​

טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ2021לדוח באנגלית לחץ כאן

י.ד. מור השקעות בע"מ

2021​לדוח בעברית לחץ כאן​

כפרית תעשיות (1993) בע"מ

2020​

לדוח בעברית לחץ כאן​

מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ

2021​לדוח בעברית לחץ כאן
מיטב בית השקעות בע"מ2020-2021​לדוח בעברית לחץ כאן​

מנורה מבטחים החזקות בע"מ

2020​

לדוח בעברית לחץ כאן

לדוח באנגלית לחץ כאן

נייס בע"מ​

2020​

לדוח באנגלית לחץ כאן​

עלבד משואות יצחק בע"מ

2021​לדוח באנגלית לחץ כאן

פרידנזון שירותים לוגיסטיים בע"מ

2020​

לדוח בעברית לחץ כאן

קבוצת דוראל משאבי אנרגיה מתחדשת בע"מ

2021​

לדוח בעברית לחץ כאן

קבוצת עזריאלי בע"מ​

2019-2020​

לדוח באנגלית לחץ כאן​

שופרסל בע"מ​

2019-2020​

לדוח בעברית לחץ כאן​

שטראוס גרופ בע"מ

2021

לדוח בעברית לחץ כאן

לדוח באנגלית לחץ כאן

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים