כניסה

טופס פנייה ל-Innovation Hub

הרשות הקימה Innovation Hub רגולטורי לתחום הפינטק על מנת לקדם את השיח ולייצר שפה  משותפת בין הרשות לגורמים הרלוונטיים העוסקים בתחום.

ה- Innovation Hub מציע סיוע לחברות ויזמי פינטק בהכרת המסגרת הרגולטורית הרלבנטית בליווי  סגל הרשות.

מסמך פנייה זה הינו כלי שנועד לעזור לנו להתחיל את התהליך וגובש במטרה להיות קל ומהיר למילוי. אנו מקווים שלא תראה בו מחסום לבקשת סיוע.

שליחת הבקשה תהווה תחילת דיאלוג שיעזור לנו להבין את היוזמה שלך ואת סוג הסיוע המתאים לך.

 

אין חובה למלא את הטופס במלואו ומידע נוסף יכול להינתן בעל פה או בהמשך התהליך.

אם בידך מסמך או מצגת המתארים את היוזמה ומספקים מידע נוסף על המידע המפורט בטופס להלן, נשמח שתשלח אותו לצד טופס הפנייה על מנת שנוכל להבין טוב יותר את היוזמה.

לאחר מילוי הטופס אנא שלח אותו לכתובת הדוא"ל  fintech@isa.gov.il.

 
 תיאור התהליך לאחר קבלת הפניה הראשונית:

שלב ראשון- לאחר קבלת טופס הפנייה, אנו ניצור קשר על מנת לאשר את קבלת הבקשה ולהעמיק בפרטיה. ייתכן שבעקבות השיחה יועבר הטיפול בפניה למחלקה הרלוונטית בתוך הרשות להמשך טיפול.

שלב שני- אם יוחלט שהיוזמה מתאימה ל- Innovation Hub, תקבע בפגישה בהשתתפות הגורמים הרלבנטים. בפגישה נשמח להבין לעומק את המיזם ואת הסיוע הנדרש מהצוות.

שלב שלישי- בשלב זה יתקיים דו שיח בין צוות מהרשות לנציגים מהחברה על היוזמה.

ובין היתר נוכל להעניק ליווי לא פורמלי בנושא הרגולציה של דיני ניירות ערך והדרך בה היא חלה על המיזם. התהליך אינו פורמלי ואינו תחליף לייעוץ משפטי.

הרשות לא תוכל לספק סיוע כלכלי או הדרכה בנושא רגולציה שלא בתחום אחריותה.

קבלת סיוע אינה מבטיחה עמידה ברגולציה הישראלית.

אם ברצון החברה לקבל עמדה פורמלית מהרשות היא תידרש להגיש בקשה נפרדת לפרה רולינג.

מטרת התהליך היא לקדם את שיתוף הפעולה בין הרשות לגופים העוסקים בתחום הפינטק ומתוך כך להפרות את התחום ולתת סיוע וליווי לחברות לפעול בתחום.

לטופס לחץ כאן

תגיות: