כניסה

FinTech Activity

רשות ניירות ערך מזהה את התרומה הגלומה בחדשנות הפינטק לעתידו של שוק ההון ולכלכלת ישראל ורואה את הפוטנציאל של תחום הפינטק לחולל מהפכה של ממש ולהצעיד קדימה את תחום השירותים הפיננסיים, תוך שכלול שוק ההון, הפחתת העלויות והנגשת השירותים לציבור.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים