כניסה

עיקרי המאפיינים והדגשים להשקעה בשותפויות מו"פ

רשות ניירות ערך מפרסמת דגשים לציבור בנוגע להשקעות בתחום שותפויות מו"פ 

 

רשות ניירות ערך מפרסמת דגשים לציבור המשקיעים בנוגע למאפיינים הייחודיים ולסיכונים הכרוכים בהשקעה בשותפויות מו"פ (מחקר ופיתוח), שנרשמות למסחר בבורסה.  

מידע זה מפורסם על מנת להביא לידיעת הציבור את השיקולים המרכזיים שיש לשקול בעת קבלת החלטת השקעה בניירות ערך של שותפויות מו"פ, הן במועד הנפקתן לראשונה לציבור והן במהלך המסחר בבורסה. 

מאז הנפקת שותפות המו"פ הראשונה (יולי 2020) ועד היום, נרשמו למסחר בבורסה 11 שותפויות מו"פ, אשר גייסו סכום כולל של 523 מיליון ש"ח.  

על שולחן הרשות מונחות בקשות של שותפויות מו"פ נוספות למתן היתר לפרסום תשקיף שעל פיו יוצעו ניירות הערך שלהן לציבור.  

במהלך תקופה זו, הרשות עקבה אחר ההתפתחויות בתחום שותפויות מו"פ ונקטה בצעדים לשכלול מנגנוני ההגנה על ציבור המשקיעים.  

לאור הניסיון שהצטבר בתקופה האחרונה, הרשות מפרסמת את עיקרי המידע והמאפיינים של שותפויות מו"פ, המקבלים גם גילוי בתשקיף, אליהם מומלץ לשים לב ולהתייחס בתהליך קבלת החלטת השקעה.  

פרטים נוספים ניתן למצוא בעלון למשקיע ובו עיקרי הדגשים והמאפיינים להשקעה בשותפויות מו"פ.  

כמו כן, מצורף המסמך המלא והמפורט שמחלקת תאגידים פרסמה בנושא.

 

    

 

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים