כניסה

אזהרה לציבור המשקיעים מפני השקעה בתחום המטבעות הקריפטוגרפיים

אזהרה לציבור המשקיעים מפני השקעה בתחום המטבעות הקריפטוגרפיים

רשות ניירות ערך מזהירה את ציבור המשקיעים מפני הסיכונים הכרוכים בהשקעה בתחום המטבעות הקריפטוגרפיים. השקעה כזו יכולה להיעשות בדרכים שונות: ברכישה של מטבעות נפוצים כגון ביטקוין, ברכישה של מטבעות בהנפקות של מיזמים (ICOs), ובהשקעה בדרך אחרת בחברות הפועלות בתחום המטבעות. כל סוגי ההשקעה האמורים נושאים עימם סיכונים כבדי משקל עבור המשקיעים, עד כדי סכנה ממשית לאובדן מלוא סכום ההשקעה. הרשות קוראת לכל משקיע השוקל לשים את כספו בתחום, במישרין או בעקיפין, לקרוא אזהרה זו בכובד ראש טרם קבלת החלטה בנושא.

מדוע צריך להיזהר מפני השקעה במטבעות קריפטוגרפיים?

הנפקה של מטבעות קריפטוגרפיים מבוססת על טכנולוגיה חדישה של רישום מבוזר. יש הסבורים כי טכנולוגיה זו צפויה להתפתח ומביאה עימה בשורה ליזמים, למשקיעים למשק בכללותו. ואולם, בעת הנוכחית, תחום זה חשוף לסיכונים רבים השונים בעוצמתם או באופיים מאלה המוכרים בשוק ההון המסורתי. אלה חלק מהסיכונים בהשקעה בתחום זה:

 • סיכוני שוק, כמו התפתחות בועת מחירים, תנודתיות קיצונית בשווי המטבעות ונזילות נמוכה המגבילה את היכולת לממש את ההשקעה.

 • סיכונים תפעוליים, כמו הסיכון להונאות ומניפולציות במסחר בפלטפורמות בלתי מפוקחות ובלתי מהימנות, וכן הקושי בהפקדת כספים שמקורם במטבעות קריפטוגרפיים במערכת הבנקאית.

 • סיכוני אבטחת מידע (סייבר), כמו הסיכון לגניבה או אובדן של מפתחות פרטיים (סיסמאות) לארנקים דיגיטליים המעניקים גישה למטבעות קריפטוגרפיים. התקפות סייבר נגד פלטפורמות מסחר בלתי מפוקחות וארנקים דיגיטליים הן תופעה רווחת.

 • סיכונים רגולטוריים, לפיהם אסדרה עתידית של הפעילות במטבעות הקריפטוגרפיים עשויה לגרור השלכות משמעותיות על העוסקים בתחום, עד כדי מניעת המשך הפעילות במקרים מסוימים.

משקיע הבוחר לשים את כספו, במישרין או בעקיפין, באפיק השקעה במטבעות קריפטוגרפיים, ניצב בפני סיכוי גבוה להתממשות אחד או יותר מהסיכונים האמורים עד כדי אובדן מלוא כספו.

האם צריך לחשוש ממעשי הונאה בעת השקעה במטבעות קריפטוגרפיים?

התשובה לכך חיובית. טכנולוגיות חדשות מביאות עמן הזדמנויות חדשות, אך גם מושכות גורמים המבקשים לנצל אותן לצורך התעשרות על חשבון לקוחות תמימים. תרמית במטבעות קריפטוגרפיים עלולה להוביל לאובדן של כל כספי ההשקעה, וכיוון שהפעילות בתחום אינה מפוקחת ברובה סיכוני התרמית גדולים מהרגיל. אלה הם סימני אזהרה אופייניים, אך לא ממצים, לפעילות תרמיתית:

 • • הבטחת תשואה גבוהה או קבועה הינה הבטחה ללא כיסוי. על המשקיע להיזהר מפני אנשים המציעים לו תשואה גבוהה או קבועה בסיכון נמוך או ללא סיכון בכלל.

 • • הצעות יזומות עשויות להיות חלק מתרמית. על המשקיע לנקוט זהירות רבה במקרה בו הוא מקבל הצעת השקעה מאדם שאינו מכיר, ושלא כחלק משירותים מפוקחים שהוא מקבל.

 • • אם הצעת ההשקעה נשמעת טובה מדי, סיכוי גדול שזה אכן המצב, ומדובר בהונאה. ככל שהסיכויים לרווח גדולים יותר, כך גם גדול יותר הסיכון.

 • • הפעלת לחץ לבצע השקעה באופן מיידי צריכה לעורר חשד כי מדובר בתרמית. על המשקיע לא להתפתות להשקעות מיידיות, ולבחון באופן ראוי את הצעת ההשקעה. על פי רוב לא ניתן יהיה להחזיר את הגלגל אחורה לאחר העברת הכספים.

 • • אם הגורם המציע את ההשקעה אינו מפוקח, פעילותו מסוכנת יותר, ולעתים אף בלתי חוקית. על המשקיע להיזהר מפני השקעה בפעילויות שאינן מפוקחות.

מה צריך להביא בחשבון אדם השוקל השקעה במטבעות קריפטוגרפיים?

על המשקיע לשקול היטב צעדיו בטרם יבחר להשקיע בתחום המטבעות הקריפטוגרפיים לנוכח הסיכונים הרבים הכרוכים בכך. להלן מספר גורמים חשובים שעל המשקיע לבחון בטרם השקעה בתחום זה:

הנפקות של מטבעות חדשים (ICOs) -

 • • הנפקות של מטבעות חדשים ככלי לגיוס כספים על-ידי מיזמים (ICOs), עשויות להיחשב הצעה לציבור של ניירות ערך. במקרה זה, הנפקת המטבעות חייבת להתבצע בהתאם לחוק ניירות ערך, ובכפוף לפרסום תשקיף. אם הנפקת המטבעות אינה נעשית על פי תשקיף, על המשקיע לברר את הסיבה לכך, ולהיזהר מפני השתתפות בגיוס כספים הנעשה בניגוד לחוק.

 • • אופן השימוש בכספי המשקיעים – כיצד מתכוונים היזמים להשתמש בכספו ומה המטרות שלשמן נועדה ההנפקה? האם יש תכנית עסקית ברורה שהמשקיע יכול לקבל, לקרוא ולהבין? האם כספיו של המשקיע נשמרים בצורה נאותה, וסכומי הכסף המגויסים על ידי היזמים משמשים רק למטרות המפורטות בתכנית העסקית, ולא למטרות אחרות?

 • • הזכויות שמקנים המטבעות הקריפטוגרפיים – מהן הזכויות שמקנים המטבעות? האם הן ברורות ומפורטות?

 • • היכולת למכור את המטבע בשוק משני מוסדר – האם קיים שוק משני למטבע? האם המשקיע יוכל למכור באופן חופשי את המטבע? האם יוכל למכור את המטבע בחזרה לחברה בתמורה להחזר כספי? יש לזכור כי מנגנונים שונים המאפשרים יצירה ומחיקה של מטבעות לפי דרישה כוללים מגבלות שונות המשפיעות בין היתר על מחירי והיקפי העסקאות שניתן לבצע באמצעותם והם אינם בהכרח מהווים תחליף לנזילות אמיתית.

 • • שקיפות במידע מצד המנפיקים – האם ניתן גילוי על הפעילות והעומדים מאחוריה? לדוגמא, האם ניתן גילוי היקף ומטרות הגיוס? על הרקע והניסיון האישי של היזמים? על כמות הטוקנים שנמכרה או צפויה להימכר? על הרעיון העסקי והטכנולוגי?

השקעה ישירה במטבעות קריפטוגרפיים נפוצים -

רכישה בשוק של מטבעות קריפטוגרפיים נפוצים כגון ביטקוין כרוכה אף היא בסיכונים רבים. על המשקיע להביא בחשבון בין היתר את הסיכונים הבאים:

 • • מידת האבטחה והחשיפה לסיכוני סייבר – ארנקים דיגיטליים, במיוחד אלו המופעלים על ידי צדדים שלישיים כמו פלטפורמות מסחר, חשופים לתרמיות, גניבות, פריצות ותקלות טכניות. על המשקיע לנקוט במשנה זהירות בבוחרו את הספקים איתם הוא מתקשר כדי לסחור או להחזיק במטבעות אלה. על המשקיע לוודא כי הוא מתקשר עם גופים מפוקחים וגדולים, בהם מוטמעים תהליכי בקרה ושמירה על כספי הלקוחות.

 • • מידת התנודתיות והסיכון לאבדן כספי ההשקעה – תחום המטבעות הקריפטוגרפיים מאופיין בתנודתיות קיצונית בשערי המסחר, עד כדי שינויים של מאות ואלפי אחוזים בזמן קצר. שינויי המחיר התכופים במחירם של מטבעות אלה עשויים להוות סיכון משמעותי עבור המשקיע, והוא צריך להיות מוכן לאובדן כספים משמעותי או מוחלט בתוך תקופה קצרה, גם אם בחן את כל יתר הגורמים המפורטים לעיל ולהלן.

 • • מידת המהימנות והכשירות של פלטפורמות מסחר והסיכון לתרמיות והונאות – רוב פלטפורמות המסחר בעולם שמשמשות כשוק משני במטבעות קריפטוגרפיים אינן נתונות לפיקוח רגולטורי. העדר הפיקוח על הפלטפורמות יוצר תופעות שליליות של חוסר שקיפות והגינות במסחר, בין היתר על ידי מניפולציות בשערים המצוטטים והרצת שערים מתואמת מצד גורמים בעלי השפעה (Pump-and-Dump). על המשקיע לגלות חשדנות וספקנות כלפי אמינות המידע שמציגות פלטפורמות אלה על עצמן ועל נתוני המסחר בהן. עליו לקחת בחשבון כי רמת האיתנות הפיננסית והניהולית של פלטפורמות אלה אינה ברורה, וייתכן שייתקל בקשיים בהשבת הכספים במקרה של גניבה, תרמית או קריסה של אחת הפלטפורמות.

 • • המרת מטבע קריפטוגרפי לשקלים או כסף מדינתי אחר – מלבד קשיי הנזילות, מימוש ההשקעה במטבעות קריפטוגרפיים עשוי להיתקל בקשיים לא מבוטלים. ההמרה עלולה להיות כרוכה בעלויות גבוהות ובעיכובים בהעברת הכספים בין גורמים שונים. משקיע עשוי למצוא עצמו מתקשה בהמרת כספו במידה וירצה לפדות את השקעתו. נוסף על כך, קיים קושי בהתחקות אחר כספים שהועברו במטבעות קריפטוגרפיים, ועל כן משקיעים עשויים להיתקל בקשיים בהעברת כספים אלה לתוך המערכת הבנקאית, בין היתר בשל כללי איסור הלבנת הון ומימון טרור.

השקעה עקיפה במטבעות קריפטוגרפיים -

הסיכונים בהשקעה ישירה במטבעות קריפטוגרפיים (ב-ICO או בשוק המשני) תקפים גם לגבי השקעה בחברות המתכוונות לפעול בתחום זה, כולל חברות ציבוריות. על המשקיע להיות מודע כי הסיכונים שתוארו לעיל יכולים להיות תקפים גם לגבי חברה שמתכוונת לפעול בתחום המטבעות הקריפטוגרפיים. סיכונים אלו מציבים סימן שאלה על שוויין הכלכלי האמיתי ואופן התמחור הראוי של ניירות הערך שלהן. משקיע שיבחר להשקיע בחברות אלה צריך להיות מודע כי מדובר בהשקעה ברמת סיכון גבוהה במיוחד לעומת השקעות אחרות בשוק ההון, אשר טומנת בחובה סיכון ממשי לאובדן חלקי או מלא של סכום ההשקעה. ​

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים