כניסה

דוחות של ועדות ציבוריות

במהלך השנים הקימה רשות ניירות ערך מספר ועדות לבדיקת נושאים שיש להם השלכות מרחיקות לכת על המסחר בשוק ההון. ועדות אלה עסקו, בין השאר, בבדיקת סוגיות כמו הרישום הכפול, חשיפה וניהול של סיכוני שוק, שיטת החיתום ומודל הגילוי העסקי בתשקיף ונגזרותיו. את דוחות הוועדות הללו ניתן להוריד כאן במלואם.​

תגיות:
 

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים