כניסה

עבירות דיווח
ת"פ 59453-07-19 מדינת ישראל נ' מוטולה ואח', כב' השופטת מיכל אגמון-גונן, בית המשפט המחוזי בתל אביב (המחלקה הכלכלית)

לאורך השנה נגזר דינם של מספר נאשמים

בין השנים 2014-2011 כללו הדוחות הכספיים של אפריקה ישראל תעשיות (להלן: "החברה") פרטים מטעים מהותיים אשר לפי כתב האישום, שהוגש ביולי 2019 נגד 11 מנהלים ועובדים ו-4 חברות, הם תוצאה של פעילות תרמיתית מכוונת ושיטתית אשר הובלה על ידי מספר נושאי משרה בחברה, ובכלל זה מנכ"ל החברה לשעבר, אבי מוטולה (להלן: "נאשם 1" או "מוטולה"), וסמנכ"ל הכספים של חברת נגב קרמיקה, אביהו איבשיץ (להלן: "נאשם 2" או "איבשיץ'"). בתקופה זו ניצל מוטולה את מעמדו בקבוצה על מנת להנחות את עובדיו, ובראשם את איבשיץ', לנקוט בכל האמצעים, לרבות ביצוע עבירות פליליות על מנת שיוצגו מצגי שווא על תוצאות קבוצת נגב ועל עמידתה ביעדים הגבוהים שנקבעו לה. בשנים אלו יזמו מוטולה ואיבשיץ תכנית עבריינית שיטתית שמטרתה הצגת מצגים "משופרים" ומטעים ביחס לנתונים הכספיים של אפריקה תעשיות וחברות הבת שלה. במסגרת תכנית זו הורו לכפופים להם, שעבדו באותה העת בחברות הבת של אפריקה תעשיות, בין היתר, להקדים את מועד ההכרה בהכנסות ולרשום הכנסות כפולות. כחלק מהפעילות המרמתית, נהגו מנהלים ועובדים בקבוצה, בהנחיית מוטולה ואיבשיץ, באופן שיטתי, לשייך הכנסות שנוצרו ברבעון העוקב לרבעון שכבר הסתיים, להכיר בהכנסות בגין סחורה שטרם סופקה ולעיתים אף בהכנסות בגין עסקאות בהן טרם נקבע איזו סחורה אמורה להיות מסופקת ובאיזה מועד. כמו כן, בהנחיית מוטולה ואיבשיץ, פעלו מנהלים ועובדים בקבוצה כדי ליצור הכנסה פיקטיבית כפולה, בכך שחייבו בספרי הקבוצה חלק מלקוחותיה פעמיים. להלן פירוט גזרי הדין שניתנו השנה בתיק זה, לפי סדר כרונולוגי:

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים