כניסה

טופס בקשה לסיוע במימון תובענה ייצוגית או תביעה נגזרת

​לרשות סמכות לסייע במימון תובענות ייצוגיות ותביעות נגזרות מכוח סעיפים 55ג לחוק ניירות ערך ו-205א לחוק החברות, בהתאמה.

בהתאם לסעיפים אלו, מי שרשאי להגיש בקשת מימון לרשות הוא מי שמבקש להגיש לבית המשפט בקשה לאישור תובענה ייצוגית (בעילה ייצוגית כמפורט בסעיף 55ג לחוק ניירות ערך) או בקשה לאישור תביעה נגזרת.

בקשת מימון כאמור יש להגיש באמצעות מילוי טופס בקשה לסיוע במימון תובענות ייצוגיות/ תביעות נגזרות.

ניתן להגיש את הבקשה באמצעות שליחתה לכתובת הדוא"ל של מנהלת מערך האכיפה האזרחית ברשות ניירות ערך, עו"ד לירון כהן דניאלי (בכתובת הדוא"ל lironc@isa.gov.il) או באמצעות שליחתה למשרדי רשות ניירות ערך בתל-אביב (רחוב מונטיפיורי 35, תל-אביב).

הרשות מעודדת הגשת בקשות מימון באמצעות דוא"ל.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים