כניסה

צור קשר

בכל עניין הנוגע לתובענות ייצוגיות או לתביעות נגזרות ולמימונן ניתן לפנות למנהלת מערך האכיפה האזרחית ברשות ניירות ערך:

עו"ד לירון כהן דניאלי

טלפון: 02-6556456

פקס: 03-5136879

דוא"ל:  lironc@isa.gov.il

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים